2017-04-27

Džordžas Sorošas sugriovė gyvenimus milijonams europiečių, - pasakė Vengrijos premjeras


Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas trečiadienį pasakė kalbą Europos parlamente. Savo kalboje jis tvirtino, kad Vengrija turi teisę gintis nuo migracijos ir nuo veiksmų Amerikos spekulianto Džordžo Sorošo.

„Aš žinau, kad Vengrijos galia, dydis ir svoris žymiai mažesni, negu finansinio spekulianto Džordžo Sorošo, kuris dabar atakuoja Vengriją“, - pasakė jis.

Orbano žodžiais, Sorošas griauna gyvenimus milijonams europiečių savo finasinėmis spekuliacijomis, jis yra atviras euro priešas.

„Negali būti jokių ypatingų privilegijų, ir niekas negali būti aukščiau už įstatymą – net antžmogis-Džordžas Sorošas“, - pasakė jis.

Per savo organizacijas Vengrijoje, pasislėpusias nuo visuomenės žvilgsnio, pareiškė Orbanas, „Džordžas Sorošas leidžia beribį pinigų kiekį nelegalios imigracijos palaikymui“.

„Siekdamas savo interesų jis moka eilei lobistinių organizacijų, veikiančių po pilietinės visuomenės iškaba. Jis palaiko reguliarius tinklus, su savo promouteriais, nuosavas MIP, šimtus žmonių, ir nuosavą universitetą“.

„Aš skaitau, kad Džordžo Sorošo neverta neįvertinti: jis yra galingas milijardierius su neįtikėtinu ryžtingumu, kuris, kai reikalas liečia jo interesus, negerbia nei dievo, nei žmogaus“, - pasakė jis.

Savo pasisakyme trečiadienį Europos parlamente, Orbanas pareiškė, kad pagrindinė vyriausybės pozicija kertasi su ketinimais Europos komisijos dėl imigracijos.

„Mūsų pozicija aiški: mes nenorime, ir aš negalvoju, kad tai atitinka Sąjungos steigimo sutarčiai, apgyvendinti migrantus mūsų šalyje priverstinai“, - pasakė jis. „Sprendimą apie tai, kaip mes gyvensime gali priimti tiktai Vengrijos piliečiai“.

Premjeras pažymėjo, kad „Džordžas Sorošas ir jo NVO nori pervežti į ES po milijoną migrantų per metus. Jis pats viešai paskelbė šią programą ir skiria finansinį kreditą tam. Jūs galite tai perskaityti patys“.

„Mes atsisakėme to“, - pasakė Orbanas. „Mes nenorime netekti nacionalinės teisės reguliuoti kainas būsto-komunalinėms paslaugoms, todėl kad mes bukštaujame, kad tai atves padidėjimą naštos žmonėms ir eilinį kartą sukels staigų kainų kilimą, nuo ko vengrų šeimos pakankamai nukentėjo.

Apie reguliavimą veiklos nevyriausybinių organizacijų (NVO), Orbanas pareiškė, kad vengrų siūlymas „seka Amerikos pavyzdžiu“. Jis pasakė, kad taip galima padaryti „finansiškai stiprių užsienio lobistų operacijas, norinčių veikti į demokratinį sprendimų priėmimo procesą, skaidrų visiems“. „Vengrų įstatymai paremti aiškumu ir skaidrumu“. „Mes nenorime nieko kito, kaip žinoti, iš kur NVO gauna pinigus ir kokie už jų stovi interesai“.

Orbanas pasakė, kad vengrai už „atvirą dialogą“ ir reikia atsisakyti bandymų pasislėpti už diplomatinės kalbos aptariant svarbius klausimus.  


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą