2017-04-15

Italijos reakcija į migracijos krizę: sutrumpinama prieglobsčio suteikimo ir deportacijos iš šalies trukmė


Breitbart informuoja, kad Italijos parlamentas priėmė eilę įstatymų, kurie padės optimizuoti paraiškų prieglobsčiui gauti tvarką ir paspartins deportaciją tų, kuriems atsakyta suteikti prieglobstį Italijoje.

Per 2017 metų pirmą ketvirtį į Italiją atvykusių migrantų buvo 30 procentų daugiau nei per 2016 metų šį laikotarpį.

Italijoje numatoma įkurti kelis naujus migrantų repatriacijos centrus, bus panaikinta galimybė pakartotinai prašyti politinio prieglobsčio. Šie centrai bus įkurti už miestų ribos ir toli nuo transporto infrastruktūros. Tam skirta 19 milijonai eurų.

Šios naujos priemonės buvo teigiamai įvertintos konservatyvios partijos „Šiaurės lyga“, tačiau jos neišsprendžia fundamentalios problemos, kai kiekvieną dieną šimtai vis naujų migrantų per jūrą atvežami iš Afrikos.


Kovo mėnesį Fronteks savo pranešime apkaltino NVO ir kitas humanitarines organizacijas, kad šios užsiima migrantų vežimu iš Afrikos į Europą ir padeda kontrabandistams, mažina jų transportavimo sąnaudas, daro jų verslo modelį efektyvesniu.

Gelbėjimo laivai, pasiruošę pervežti migrantus į Italiją, tapo svarbiu migraciją didinančiu „faktoriumi“, pažymima pareiškime. Vietoj to, kad jūroje gelbėjimus migrantus vežti į artimiausią Afrikos uostą, kaip tai numato Jūrų teisės kodeksas, jie pervežami į tolimiausią uostą, į kitą jūros pusę, į Italiją.

Migrantai Italijai praėjusiais metais kainavo 3,9 milijardus eurų. Tai beveik tris kartus daugiau, negu 2013 metais.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą