2017-04-14

Okupantai, kuriuos valdžia melagingai vadina „pabėgėliais“


Lietuvos valdžia mums nuolatos meluoja, kad į Lietuvą vežami okupantai yra „pabėgėliai“. Šį melą padeda išsklaidyti portale Pi-news paskelbta publikacija „Nematomas žmogus vardu „Pabėgėlis““

„Kiekvieną dieną 1000 žmonių iš Afrikos pereina sieną. Mūsų valstybė visus šiuos žmones vadina bendru pavadinimu „pabėgėliai“ - nors jie nėra pabėgėliai. Iš tikrųjų valstybė priima šiuos žmones net ne kaip pabėgėlius, o kaip nuolatinius persikėlėlius: ji juos gydo, duoda jiems pinigus ir stato namus. Tai daroma, nes jie čia turi pasilikti visam laikui“, - rašo C. Jahn

Autoriaus žodžiais, šis nematomas apsiaustas vardu „pabėgėlis“ tarnauja tik tam tikslui, kad užmaskuoti šių žmonių perkėlimą į valstybę nuolatiniam gyvenimui. Visuotinos apgaulės valstybėje jau buvo naudojamas toks pats melagingas žodis paslėpti „nematomiems žmonėms“ - „gastarbaiteriai“. Tikslas – apgauti, o paskui susiklosčiusią naują situaciją įtvirtinti, kaip jau įvykusį faktą.

Vokietijos Federatyvinės Reapublikos transformacija į „spalvotųjų valstybę“, autoriaus nuomone, neatsiejamai susijusi su nuolatine valdančiųjų propagandinės leksikos transformacija.

Iš pradžių užsienio piliečiai buvo pavadinti „gastarbaiteriais“, „užsienio piliečiais“, vėliau imigrantais. Naujausias neologizmas, kuriuo valstybė apgaudinėja savo piliečius yra „pabėgėlis“.

Tokiais žodžiais „chameleonais“ jau 50 metų Vokietijos valdžia apgaudinėja savo piliečius.
Iš pradžių vokiečiai buvo apgaunami „nematomais žodžiais“ maskuojančiais tikrus faktus, kad išlošti laiko. Šis laikas buvo panaudojamas „sukūrimai įvykusio fakto“.

Šeštą dešimtmetį į Vokietiją buvo atvežti šaliai nereikalingi Turkijos bedarbiai - „gastarbaiteriai“. Jų buvimas Vokietijoje niekaip nebuvo susietas su darbu. Suprantama, šie „gastarbaiteriai“ nutarė Vokietijoje pasilikti visam laikui. Žodis „gastarbaiteris“ buvo nematomas apsiaustas, „kurio tikslas turkų perkėlimo kamufliažas – politiniais tikslais“.

Pasakyti vokiečiams tiesiai, kad „gastarbaiterių“ turkų vežimo tikslas buvo Vokietijos kolonizacija, buvo neįmanoma. Todėl buvo drumsčiamas vokiečių protas apgaulę apie išgalvotus „gastarbaiterius“. Buvo išloštas laikas „siekiant sukurti įvykusį faktą“. Milijonai turkų buvo apgyvendinti Vokietijoje. Jų sugrąžinimas į jų tėvynę buvo jau neįmanomas.

Terminas „gastarbaiteris“ įvykdė savo užduoti. Dabar sukurtas naujas „nematomas apsiaustas“ - žodis „pabėgėlis“. Šis terminas, autoriaus žodžiais, „yra sąmoningas faktinių aplinkybių iškraipymas“: Ten Afrikoje šiuo metu nevyksta karas ir pagal Ženevos Konvenciją Vokietija neturi jokių įsipareigojimų dėl prieglobsčio suteikimo, jiems įvažiuojant iš Šveicarijos, Austrijos ir t.t.“

Šia apgaule yra siekiama sudaryti įspūdį, kad tie „pabėgėliai“, kaip kažkada „gastarbaiteriai“ tik laikinai bus Vokietijoje.

Afrikiečių vežimo tikslas – „privežti jų tiek į Vokietiją, kad jų sugrąžinimas būtų nebeįmanomas“, kad iš Vokietijos padaryti „spalvotųjų Respubliką.

„Kai tik į valstybę įvažiuos 10 milijonų afrikiečių“, žodis „pabėgėlis“ bus išimtas iš apyvartos kasdienėje kalboje, kaip tai nutiko su žodžiu „gastarbaiteris“. Tuomet šie žodžiai-nematomi apsiaustai jau nebus reikalingi.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą