2017-04-11

Diedukas nepasivijo su „su automatu lakstančios Grybauskaitės“ ir iš nevilties padegė Kryžių kalną


O jeigu „su automatu lakstančios ir karo isteriją keliančios" D.Grybauskaitės“ (kaip kad senelis-padegėjas, į kurio skundus ir prašymus neatsiliepė prezidentė, aiškino televizijai) nepasivys pensininkai, kurių pensijos tokios, kad tenka badauti, mamos, kurios neturi už ką maitinti kūdikių, jaunimas, kurį verčia dirbti už vergiškus atlyginimus? Jei jie irgi nepasivys su savo skundais ir prašymais Grybauskaitės, o nepasiviję kažką padegs Lietuvoje? Ar bus tada prasmė šioje skurde ir ugnies dūmuose paskendusioje ašarų pakalnėje Grybauskaitei „lakstyti su automatu“ ir kelti karo isteriją?

Na, kad ji nelabai ką supranta ekonomikoje, dar galima pateisinti: jos disertacija gi apie kolchozų ekonomiką buvo, o iš kolchozų, žinia, dabar belikę fermų ir kultūros namų griuvėsiai. Lygiai, kaip iš Lietuvos fabrikų ir gamyklų, iš Lietuvos ekonomikos, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir t.t.

Perskaitė, matyt, marksizmo-leninizmo docentė D.Grybauskaitė Vladimiro Lenino raštuose, kad „kiekviena melžėja gali valdyti valstybę“ ir paskyrė premjeru... policininką! Tikrai fantastinis marksizmo-leninizmo teorijos patikrinimo eksperimentas! Rezultatų netruko laukti!

O aš jos vietoje, vis tiktai, būčiau premjeru paskyręs ne policininką, o gaisrininką. Lenino teorijai – nusižengimo jokio, o nauda būtų didelė. Lakstytų tada toks premjeras skersai išilgai po Lietuvėlę su švirkštu ir gaisrininkų rankovėmis paskui su „automatu rankose lakstančią Grybauskaitę“ ir gesintų gaisrus.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą