2017-04-19

Vokiečių tautos sunaikinimas, kaip kitų ES tautų sunaikinimo modelis


Tenai kalne ganėsi didelė kaimenė kiaulių. Demonai prašė leisti sueiti į jas. Jėzus leido.Tuomet demonai, išėję iš žmogaus, apniko kiaules. Kaimenė tuojau metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė.“ Evangelija pagal Luką VIII, 32-33.

Gyvenimas mums atskleidė stebuklingą faktą, kad priversti susinaikinti galima ne tik šetonus, kaip aprašyta Evangelijoje pagal Luką, bet ir žmones, ir ne tik pavienius žmones, bet ir ištisas tautas, ir net labai civilizuotas, pasiekusias milžiniškų aukštumų moksle, muzikoje, literatūroje, mene ir t.t.

Ar galima visą tautos praeitį demonizuoti taip, kad ji visa, tarytum varomi šetonai šoktų į jūrą ir nusiskandintų? Galima. Tai rodo vokiečių tautos pavyzdys. Pirmiausiai ją reikia apkrėsti kaltės ir atgailos jausmu, įkalti jį epigenetiniame lygmenyje.

Tam, pirmiausiai, reikia dviejų dalykų: valdyti visus masinės informacijos šaltinius ir finansus. Be to reikalinga ilgalaikė tautos sunaikinimo strategija.***
Vokiečių „žaliųjų“ vadė Simone Peter pareikalavo iš Vokietijos valdžios didesnės paramos nevyraisybinėms organizacijoms, kurios užsiima nelegalių ekonominių migrantų pervežimu iš Afrikos į Europą, praneša Pi-news (žiūr. šios ponios Peter nuotrauką). Pasirodo, „šio juodojo aukso importui į Vokietiją“ reikia daugiau laivų, esami perkrauti, nes norinčiųjų atvykti gyventi į Europą negrų skaičius tik auga, po to, kai juos visus į Europą 2015 metais pakvietė Vokietijos kanclerė Angela Merkel, o dėdulė Sorošas ir Co juos aprūpino smartfonai, instrukcijomis ir pinigais kelionei. Kiekvieną dieną į Vokietiją per Italiją ir Šveicariją atvyksta po 1000 šio „juodojo aukso“, o Vokietijos žaliesiems, kad kuo greičiau sunaikinti vokiečių tautą, to nepakanka, reikia daugiau laivų. Manoma, kad kanclerė, kuri šalį valdo „feodaliniais metodais“, skirs „žaliesiems“ tokią paramą artimiausiu metu. 

***
Vokietijos darbdavių sąjungos (BDA) prezidentas Ingo Kramer (ši pavardė jidiš kalba reiškia „krautuvininkas“ . Vilniaus Gaono pavardė irgi buvo Eliyahu Kramer ), pareikalavo atvirų Vokietijos sienų, nes „Vokietijai labai trūksta migrantų“, o Vokietiją pareikalavo pripažinti „imigracine valstybe“. 

Die Zeit leidėjas Josef Joffe (ivrite-gražus) pasakė: „Vokietija, kaip anglakalbės valstybės, virsta imigracijos šalimi, priimančia skirtingų odos spalvų, tikėjimo ir kilmės žmones“. „Todėl Vokietija virsta Amerika, kur jums nereikia gimti amerikiečiu, bet galite juo tapti. Tai psichinė ir moralinė revoliucija“.

Anksčiau imigracijos šalimis buvo vadinamos JAV, Austrija, Lotynų Amerikos šalys. Pastaruoju metu, masinės imigracijos agitatoriai vis dažniau stengiasi Vokietiją įvardinti imigracijos šalimi - ‘Einwanderungsland’.

2015 metais kanclerė Angela Merkel atvėrė Vokietijos sienas daugiau negu milijonui migrantų. Praėjusių metų gruodžio mėnesį Bundestago narys turkas Aydan Özoğuz siūlė Vokietijos konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad Vokietija yra „daugianacionalinė imigracijos valstybė“. Istorikas Klaus-Rüdiger perspėjo, kad daugiau negu penkiasdešimties migrantų organizacijų paruoštas dokumentas subankrotins šalį ir padarys vokiečius antros rūšies žmonėmis savo tėvynėje.

Vokiečio repatrianto Andrej Triller laiškas:

Landsberg mieste netoli Niurnbergo bažnyčios šventoriuje beveik 60 metų ilsėjosi palaikai vokiečių, kurie buvo nužudyti po Niurnbergo proceso, ant kurių kapaviečių stovėjo nedideli mediniai kryžiai. Prieš kelis metus, teisingumo ministerija spaudžiama žydų bendruomenių (iki karo Vokietijoje gyveno 500000 žydų, vien tik iš buvusios TSRS Vokietija priėmė 200000 žydų) nutarė pašalinti vardus, o po to ir visai pašalinti kryžius iš kapinių. Nepaisant vietos visuomenės pasipriešinimo, kryžius iš kapų vis tiktai išrovė. Štai jis, vandalizmas valstybės lygiu. 

Kas gi vyksta šiandien VFR? Žinoma, kad Antrojo pasaulinio karo pabaigos išvakarėse JAV buvo sukurti vokiečių nacijos sunaikinimo planai, taip vadinamas Kaufmano-Morgentau planas. Pagal šį planą buvo numatoma mobilizuoti 20000 gydytojų ir sterilizuoti vokiečius. Bet po to, matomai, dėl pasikeitusių santykių su TSRS, jau negalima buvo atvirai vykdyti tokį nusikaltimą, ir šį planą pakeitė kitu. Taip atsirado amerikiečių programa „Umerziehung“ („Nacijos perauklėjimas“).

Šiandien akivaizdu, kad ši programa nepakeitė ankstesnių tikslų, tiktai ištęsė ją dešimtmečiams. O svarbiausia, kad nuslėpti nusikaltimo pėdsakus, nacijos sunaikinimas turėjo vykti pačių „perauklėtų“ vokiečių rankomis. Tai buvo eilinis eksperimentas, kaip yra padaromos, pavyzdžiui, žiurkės, žudančios kitas žiurkes. „Perauklėtų“ kartą išaugino 60-ųjų pabaigoje. Iš jų ir sudaryta didžioji dalis dabartinių VFR politikų, dabar sėdinčių Bundestage (kita dalis – VDR Štazi agentūra, kaip Merkel ir kt. http://9tv.co.il/news/2016/02/12/221613.html). O, pavyzdžiui, „žaliųjų“ pagrindą sudaro būtent jie. Savo jaunystėje jie lakstė po gatves su plakatais „Vokietija, padvėsk“, „Visi kareiviai žmogžudžiai“. Jie išniekino ir griovė ne tiktai karių kapų paminklus, bet ir vokiečių istorijos paminklus. Viename iš kairiųjų puslapių šiandien skamba grasinimas žymiam Vokietijos paminklui „ Hermannsdenkmal“, kuris buvo pastatytas paminėti vokiečių pergalei prieš romėnus Tovtoburgo miške (Detmold miestas). Kairiesiems tai „nacionalizmo simbolis.“ Tokius išauklėti … pavyko per propagandą laikraščiuose, radijuje, televizijoje, per mokyklų programas ir aukštosiose mokyklose. Dvidešimt metų nacional-socializmas ir „Holokaustas“ pakeitė tautos tūkstantmetę istoriją. Meno žmonės – rašytojai, menininkai, artistai – dirba reikiama kryptimi, kitaip bus pasmerkti anafemai ir liks be pragyvenimo šaltinio. Rašytojai rašo reikalingas knygas, kuria atitinkamus filmus, kur prisidengiant kova su fašizmu naikinama viskas kas tautiška. Viskas nukreipta į tai, kad išauklėti naujoje kartoje neapykantą, pasišlykštėjimą savo tėvams, giminių kapams, tautai, šaliai, istorijai. Ką gali šitie žmonės, atsidūrę politikos viršūnėje? Įgyvendinti savo jaunystės lozungus. Stengtis įtikti šeimininkams...

Prieš kelis metus visą šalį sukrėtė dvasią ir sukelianti siaubą „rottenburgo kanibalo“ istorija. Įvyko kažkas negirdėto: abiem susitarus vienas atiduoda save nužudyti ir suėsti kitam. Iš karto pažymėkim, abu buvo homoseksualistai (mylimi „vaikai“ mūsų demokratinių politikų). Po seksualinių žaidimų numatytai „paskersti“ aukai nupjaunamas lytinis organas. Žmogžudys ir „auka“ jį kepa ir bando kartu suvalgyti. Po ko kanibalas sudoroja savo „auką“ į mėsos porcijas. Visas šis procesas buvo filmuojamas video. Šis siaubingas atvejis yra nieko kito, kaip veidrodinis visuomenės būklės atspindys. Tai ir yra rezultatas taip vadinamos programos „Umerziehung“, kada viešpataujančios šalies moralinio-psichologinio kanibalizmo ideologijos pereina į savo baigiamą fazę, į fizinį kanibalizmą. Štai kur baisiausias istorijoje nusikaltimas prieš žmoniją. 

Ar galima tai su kuo nors palyginti? 

Per Antrą pasaulinį karą buvo nugalėtos dvi valstybės, Vokietija ir Japonija. Abi šalys turėjo maždaug vienodą gyventojų skaičių, po 70 milijonų. Šiandien Japonijoje gyvena 140 milijonų, o Vokietija turi tuos pačius 70 milijonų vokiečių, plius 10 milijonų užsieniečių. „Umerziehung“ rezultatas: 70 milijonų negimusių ir 70 milijonų privestų iki frustracijos. Kas 47 minutės VFR vyksta savižudybė. Šis moralinis-psichologinis genocidas tęsiasi jau daugiau 60 metų.

Kanibalą greitai padarys ekrano žvaigžde. Dokumentinių kadrų pagrindu, kuriuos jis padarė, jau kuriamas meninis filmas. Kam? Matomai tam, kad ir toliau griauti moralę, psichiką, daryti mūsų vaikus nenormaliais. Apie tokią tėvynę mes svajojome? Mūsų jaunimas prarado tautinį identitetą. Mes vežėme juos į istorinę tėvynę, kad jie vėl taptų vokiečiais, turėtų savo vokišką Tėvynę. O vietoj to jiems čia kemša į galvą ideologiją „multi-švulti.“! Tai vokiečių visuomenė? Ne, tai vokiečių genocidas. 2006 metais į šalį atvyko 7 tūkstančiai vokiečių repatriantų, išvyksta ne mažiau. Užsieniečių atvažiavo 800 tūkstančių. Tiktai kada eina kalba apie integracijos programos finansavimą, vokiečius iškelia į pirmą vietą. Kam? Tiesiog naudoja kaip „Trojos arklį“, kad už mūsų nugaros tempti šimtus tūkstančių užsieniečių iš Afrikos ir Azijos ir asimiliuoti vokiečius jų šalyje. Apie tai jau verda diskusijos rusiškų vokiečių terpėje: „Ką daryti? Mes prarandame savo šalį, mes prarandame savo vaikus, jie tarytum išslysta nuo mūsų“. Ką mums atneš pilna integracija? Ar paralelinė visuomenė yra vienintelė išeitis?

Vienas laiško laikraščiui „Junge Freiheit“ autorius su širdgėka rašo: kada gi mes turėsime patriotinę partiją, tarp CDU ir NPD?

Taip buvo jau tokie, ir dingo į nebūtį „Bund Freier Bürger“ ir „Schill-Partei“, leidžiantys paskutinį atodūsį „Offensive-D“ ir „Deutsche Partei“. Kai tik jie ėmė įrodinėti, kad jie geriausi, demokratiškesni už NPD, taip ir tapdavo jų pabaigos pradžia. Ir tik todėl, kad kairiesiems jie visi vienodi. Galima laukti, kad prieš rinkimus Bremene ir Hamburge į dienos šviesą pasirodys naujos partijos, bet jų laukia tas pats likimas. Iki to laiko, kol tautą pavyks gąsdinti NPD ir dešiniu sektoriu, ir kur įrašo visus, kam nepriimtina „multi-švulti“ ideologija.

Išvada mums, rusiškems vokiečiams, kužda gyvenimo patirtis: pokyčiai įmanomi tiktai tada, kada tauta nustos bijoti patriotizmo. Kada išmoks ginti savo interesus, nebijodama represijų!“

Nacionalinės opozicijos lyderiai Vokietijoje net arti neprileidžiami į televiziją net dalyvavimui diskusijoje. Kukli pergalė NPD partijos viso labo žemės rinkimuose tapo pagrindu kompanijai uždrausti šią partiją. To reikalauja ir Izraelio vyriausybė. Uždrausti jau bandė, neišėjo, nes paaiškėjo, kad tie veiksmai, kurie yra uždraudimo pagrindas, neturėjo su NPD jokio ryšio, arba buvo vykdomi dalyvaujant specialiosioms tarnyboms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valdžia infiltravo savo agentus, pavyzdžiui, į kokią nors jaunimo patriotinę grupę. Ir agentai kurstė provokacijoms nebrandų jaunimą neteisėtiems veiksmams. Štai tai ir yra VFR „demokratijos“ veidas. Sąmoningai pastūmėti į nusikaltimą savo vaikus agentų-provokatorių pagalba, įkišti juos į kalėjimą. Ir už ką? Už norą šito jaunimo likti vokiečiais? Už tai, kad jie neprarado meilės savo išniekintai Tėvynei? Ar tai ne nusikaltimas iš politikų pusės? Ar tai ne „kanibalizmas“ valstybiniame lygyje? Gaila, kad greta neatsirado žmonių, kurie pajėgtų sustabdyti paauglius, sulaikyti nuo kraštutinumų. Kodėl? Inteligentija tiesiog bijo liestis su nacionalinėmis grupėmis ir partijomis dėl represijų iš „demokratijos“ pusės. 
Tiktai per paskutinius penkis metus daugiau negu 50 tūkstančių piliečių buvo patraukti atsakomybėn dėl politinių pasisakymų. 500000 pavardės užregistruotos taip vadinamoje „konstitucinėje priežiūroje“. Per kelis paskutinius metus 200 000 telefonų buvo VFR specialiųjų tarnybų paklausomi, ir daugiau 800 000 klausomi specialiųjų JAV tarnybų, kurios yra čempionai sekimo vokiečių piliečių ir pramoninio špionažo. Kaip siaubingas demonas iš fantastinio filmo, virš vokiečių galvų sklando skraidantis JAV-kalėjimas, ieškodamas eilinės aukos, kad pagriebti ir nunešti su savim į nežinomas salas. Kas pasakė, kad tai bus tik islamistai?


Rusijoje mažai kreipia dėmesį į tai, kaip su opozicija elgiasi VFR, o be reikalo. Tai, kas jau padaryta su Vokietija, dabar bando padaryti ir su Rusija. Jeigu tai pavyks, vakarų „demokratai“ išaugins Rusijoje kartą, kuriai bus gėda būti rusais. O paminklą „Mininui ir Požarskiui“ pavers į „rusų nacionalizmo“ simbolį, kurį visa „progresyvioji visuomenė“ Rusijoje ir Vakaruose už akių prilygino fašizmui. To tendencijos tam jau yra.“O ar Lietuvoje geresnė padėtis?

Vilnių valdantys apsivogę liberal-švonderiai niekaip neatranda vietos J.Basanavičiaus paminklui statyti, trukdo statyti paminklą Vyčiui buvusioje Lenino aikštėje.

Vakar į Lietuvą atšliaužė nacionalines valstybes ryjantis aštuonkojis – Sorošo fondas, kurį daugelis valstybių veja lauk.

Lietuvoje nuolatos varžoma žodžio laisvė, patriotinės jėgos yra izoliuotos nuo MIP, kurios daugiausiai yra užsienio globalistų nuosavybė, kaip ir bankų sektorius. Žodžiu, visos sąlygos lietuvių tautos sunaikinimui sukurtos, o negrai ir azijatai, kurie reikalingi dar neišvarytų lietuvių asimiliavimui, sparčiai vežami.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą