2020-03-24

Šveikas ir Covid-19. Kiti corona-bajeriai


Įdomu, ką pasakytų J.Hašeko "Narsiojo kareivio Šveiko nuotykių“ herojai dėl COVID-19 epidemijos?

Mes to, žinoma, nesužinosim, bet galime įsivaizduoti. Žodį „karas“ aš, Šveikui leidus, pakeisiu žodžiu „Covid-19“. Tuomet apie Pyseko miesto nuovados puskarininkį būtų pasakojama štai taip:

Paskui puskarininkis išdėstė naują teoriją apie tai, kad COVID-19 – didelė visos žmonijos gerovė, nes drauge su dorais žmonėmis žūva daug niekšų ir sukčių. - Ir taip pasaulyje per daug žmonių, - tarė jisai susimąstęs. - Visiems pasidarė ankšta, žmonių priviso per velnią!

J.Hašekas “Narsiojo kareivio Šveiko nuotykiai.Vilnius, “Mintis”, 1987, psl.241.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą