2021-02-14

Lietuvos valdžiai Vasario 16 proga: esate kvailiai, griaunate Lietuvą, bent nekenkite kaimynams!

 

Pasitinkant Vasario 16, noriu tarti kelis žodžius mano mylimos šalies priešams, jos didžiausiems naikintojams – dabartinei Lietuvos valdžiai:

Esate sorošinės utėlės, aplipusios mano mylimą Tėvynę, kiekvieną dieną geriate jos kraują ir ją naikinate. Aš labai abejoju daugiadieniais pašto rinkimais, tomis balsų skaičiavimo technologijomis, pasiskolintomis iš JAV marazmatiko ir jo liberal-fašistinės partijos, nušovusios JAV karo veteranę. Aš labai abejoju visa šia sufalsifikuota „feikdemija“, skirta Lietuvos ekonomikos griovimui. Jūs esate nusikaltėliai, jūs naikinate Lietuvą, bent jau nekenkite kaimyninėms tautoms, kurios Dievo skirtos būti mūsų kaimynėmis. 

Su sorošinėmis utėlėmis valdžioje aš nematau jokios ateities savo mylimai Tėvynei. Naujas Seimas yra blogiausia, kas galėjo nutikti su Lietuva. Nesąžiningų rinkimų keliu į seimą atvesti didžiausi tautos griovėjai: narkotikų ir lytinių iškrypimų diegėjai, tarp kurių esama aiškių psichikos ligonių. Ką jau bekalbėti apie menką jų išsilavinimą ir nekompetenciją bet kokiu valstybės valdymo klausimu.

Vyksta Lietuvos žmonių fizinis naikinimas. Visa tai prisidengiama fašistine kovidine diktatūra ir fašistine cenzūra. Yra tokios niekieno nepripažintos Donecko ir Lugansko respublikos, kurių nepasiekia globalistų koronavirusinės rankos. Jose nėra jokio karantino. Žmonės ten gyvena taip, kaip gyveno prieš 20, 10 metų, 2 metus. Veikia teatrai, parodų salės, restoranai, čiuožyklos. Pateikiu Ukrainos advokatės Tatjanos Muntian video, kuriame ji pasakoja apie viešnagę į Donecką. Tai įrodo, kad „kovid karantinas“ yra „Great Reset“ diegėjų pasaulinė afera, nusikaltimas prieš žmoniją. Tai įrodė ir Lietuvos valdžios šlykščios machinacijos su koronaviruso susirgimų statistika! Biudžete jau 4,5 milijardų eurų „skylė“. Bus sunaikinta didesnė dalis smulkių ir vidutinių verslų! Kas atsakys už šį nusikaltimą! Gal neįgalus prezidentas, Big Reset vergas, neįgalus seimas, neraštingų bakalaurų vyriausybė?https://youtu.be/AWuuqD_oHr4

Šalin rankas nuo kaimynės Baltarusijos!

Norime pribaigti Lietuvą? Mums niekas netrukdo tai daryti. Bet yra kaimyninė Baltarusija. Kodėl kenkiama kaimynams?Vakar pasibaigė VI Visos Baltarusijos liaudies susirinkimas. Reportažas apie šį renginį pateikiamas agentūros Belta apžvalgoje.https://youtu.be/HxRE5F0YK4Ahttps://www.youtube.com/watch?v=QLkuCn3d4_c


https://www.youtube.com/watch?v=tZiysA-pXOk

Gerai, kad yra Baltarusija, nors mūsų valdžia ir labai norėtų ją sugriauti, bent turime su kuo palyginti.

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka yra savo šalies patriotas, nepabūgęs imti į rankas automatą, o už 200 kilometrų - narcizas, apš. visuomeninį interesą ir pasistatęs stiklo kūbą regioninio parko centre.

Mano senelė iš mamos pusės kilusi iš Žlobino. I-jo pasaulinio karo metais senelio Petro Klibavičiaus pulkas, kuriame jis tarnavo felčeriu, buvo dislokuotas tame mieste. Senelės tėvas, krikštytas žydas Jakovas Karibskis buvo 25 metus atitarnavęs caro kariuomenėje, gavęs 3 Georgijaus kryžius, buvęs miestelio seniūnu. Su lenke tremtine (po 1963 m. sukilimo) Hanna Jakovas santuokoje turėjo 12 vaikų: 3 dukteris ir 9 sūnus. Senelė buvo jauniausia duktė. Tekėjo jau būdama našlaite. Beveik visi senelės broliai žuvo partizanaudami ir kariuomenėje, kariaudami su vokiečiais. Mieste yra karo didvyrio Karibskio gatvė.

Man Baltarusija nėra svetimas kraštas, kad aš norėčiau jos pražūties, todėl manau, kad Lukošenka yra geriausia, kas galėjo atsitikti su Baltarusija. Tichanovska skaitau globalistų anekdotu bepročiams. Lietuva, lyginant su Baltarusija, sunaikintos pramonės ir iš namų išvarytų žmonių išmirštanti šalis. Skaudu ir gėda dėl mus valdančių išsigimėlių, taip neapkenčiančių savo Tėvynės.

Mano mylima Tėvynė Lietuva šiandien tapo prieglobsčiu visiems Baltarusijos priešams ir griovėjams. Vilnius jau tampa apsišaukėlės „prezidentės“ Tichanovskos ir jos „vyriausybės“ sostine. Plačiau apie tai rašoma Respublikoje.Saujelė sorošinių Baltarusijos "revoliucionierių" net nešioja savo valstybės karstą Lietuvos sostinės gatvėmis, prašo, kad jų šaliai taikytų ekonomines sankcijas. Ryt šitie sorošo chunveibinai nešios Lietuvos karstą, nereikia tuo abejoti. Visus juos, mano nuomone, reikia vyti lauk iš Lietuvos, tegul jie Baltarusijos karstus nešioja Minsko gatvėmis!https://youtu.be/ZRp8IxsmPvA


Vasario 16-osios proga visus Lietuvos naikintojus, esančius valdžioje, kviečiu atsipeikėti ir pasitraukti.

Nesugebi, traukis! Toks mano Vasario 16-osios šūkis.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą