2021-02-04

Lietuvių tautos klupdymas: „karaliai ateis ir prašys pabučiuoti tavo batą.“

 

Tęsinys. Pradžia čia.

Izraelio rabinas Danielius Buločnik savo paskaitoje „ Ar egzistuos pasaulio tautos atėjus Mošiachui?“ nupiešė gojų tautų ateitį.

Rabinas Buločnik pasakė:

"Jeigu taip, tai kokia bus jiems (gojams, A.L.) skirta rolė? Yra žydų tauta ir Tora. Dabar planeta apgyvendinta kitais žmonėmis be mūsų. Tai yra tam, kad mes šviestume visus, jeigu jie mums nedarytų sunkumų. Jeigu jie matytų žydų esmę. Matytų, kad kiekvienas žydas yra kūrėjo dalelė. Būtų lenkiamasi. Tai bus ateityje. Būtų kojų laižymas, kaip tai pasakyta pranašų: „karaliai ateis ir prašys pabučiuoti tavo batą.“

Mūsų misija, kad būtų žmonės be mūsų. Atėjus mošiachui, egzistuos kitos tautos. Mitsva yra Kūrėjo žodžių išdėstymas. Turi būti Trečioji šventykla, ateiti mošiachas, o kiekvienas žydas turės po 2800 vergų.Mes neišpildėme savo misijos. Jeigu ši istorija užsitęs per daug ilgai, yra kita išeitis: tos tautos, kurios žydams nepadarė jokių kančių, išliks, o tos, kurios padarė, bus nušluotos nuo žemės paviršiaus. Visos tautos atsisakys stabų, šlykštynių, kurioms jie meldžiasi.Ką darys tie, kurie nepriklauso žydų tautai? Jie sukurti žydų tautai. Jie, mūsų išminčių nuomone, padės tuose darbuose, kur reikalingos fizinės pastangos, tuo pačiu leis žydams tarnauti Aukščiausiajam, leis žydams mėgautis ir gauti apdovanojimą už šešis tūkstančius metų.

Septintas tūkstantmetis vadinasi pay day. Dievas su mumis atsiskaitinės. Mūsų laukia tokie malonumai, prieš kuriuos dabartiniai pasirodys šlykštūs.

Ką darys ne žydai? Aprūpins žydus visu būtinu. Pas mus visur skaičius vienas. Mes vienintelė tauta, tai vienintelė šventa šalis, tai vienintelė šventa kalba, tai vienintelis (rodo į dangų), kas viską valdo. Kalba, kuria parašyta Tora, bus vienintelė kalba žemėje.

Vyks pasaulio degradacija. Gojų tautos liausis gimdyti. Gojai norės žydus aptarnauti. Tai bus jiems apdovanojimas. Mes turime suprasti, kas esame. Mes ne žmonės, mes judėjai. Gojus neturi teisės gyventi šventojoje žemėje.“


Tam, kad gojų tautos imtų bučiuoti žydams batus, manau, reikia, pirmiausia, jas parklupdyti, įpratinti klauptis paliepus.

Kaip padaryti, kad laisvas ir protaujantis žmogus imtų klauptis prieš kitą, ne prieš Dievą, tėvus, o prieš svetimą? Ar ne geriausia jį priversti klauptis prieš nusikaltėlį recidyvistą, kuris sveikos psichikos žmogui tegali sukelti nebent pasišlykštėjimą. Tai psichologinis treningas, sąmonės performatavimas.

Štai tokiu Lietuvos jaunimo treningu birželio 5 dieną užsiėmė nusikaltėlių gauja iš „laisvės partijos“, globojama Vilniaus savivaldybės bendrapartiečių.
Profesorė Rasa Čepaitienė straipsnyje „Politinė pedofilija“ rašė:

„Kitaip to, kas penktadienį įvyko Vilniuje, nepavadinsi. Vaikystė ir paauglystė – tai amžius, kai nuoširdžiai tikima idealais, trokštama gėrio ir teisybės, pradedama maištauti prieš „pasenusius“ autoritetus. Todėl tie, kurie manipuliuoja šiomis naivių ir nesubrendusių jaunuolių savybėmis, juos įžūliai išnaudoja savo nešvariems ir dažnai moraliai pasibjaurėtiniems tikslams, yra PADUGNĖS, kurie puikiai suvokia, ką daro“.

Profesorė pažymi, kad „holokausto industrijos aktyvistai, mūsų laisvės kovotojams žeriantys vis naujus, kas, kad sovietiniu gerai žinomos kontoros naftalinu atsiduodančius, šakėm ant vandens rašomus, kaltinimus prigimtine žydšaudyste. O visus, bandančius ieškoti istorinės tiesos ir atmesti šias nepagristas insinuacijas, be apeliacijų skelbia antisemitais ir naciais, kurie tiesiog privalėtų būti išstumti iš „padorių žmonių“ tarpo ir socialiai (gerai, kad dar ne fiziškai) sunaikinti. (…) O dabar, pasirodo, esame kalti dar ir dėl to, kad mūsų odos spalva jau tampa „nepolitkorektiška“ ir mes kažkokiu mistiniu būdu netikėtai visi urmu pasidarome dar ir prigimtiniais rasistais, net jei Lietuva per visą savo istoriją nėra turėjusi ir išnaudojusi jokių kolonijų ir neužsiėmė juodaodžių vergų prekyba? O teiginys „Visų gyvybės svarbios / All lives matter“, pasirodo, yra šio baisaus rasizmo įrodymas, ir nuo tokio šlykštaus paklydimo mus begali išgelbėti tik nuoširdi vieša atgaila puolus ant kelių į grindinio dulkes.“

Jei Lietuvoje nėra juodaodžių, jų galima atvežti, o atvežus kiršinti su lietuviais, rėkti, kad jie rasistai ir klupdyti, klupdyti, klupdyti. Jei Lietuvoje sulaikomas girtas juodaodis, jis jau įpratintas rėkti policijai „Jūs rasistai, jums nepatinka juodaodžiai.“


Tobias Langdon straipsnyje „Zionists Lie As Naturally As They Breathe“ (Sionistai meluoja taip natūraliai kaip kvėpuoja) rašo:

„Kaip ir žydai, nežydai dažnai turi skirtingus interesus priklausomai nuo situacijos. Bet viena lieka nekintama: Žydų siekis to, kas geriau žydams. Atitinkamai, žydai skatina atviras sienas ir universalizmą tokiose gojų šalyse, kaip Anglija ir Amerika, siekdami „siauro nacionalizmo“ savo valstybėje Izraelyje.“Izraelis neveža pas save afrikiečių, kaip juos veža į Europą žydas Sorošas, o valstybę aptvėrė 11 metrų aukščio tvora, kad jie neprasiskverbtų. Lietuvos vyriausybė verčiama afrikiečius importuoti iš Italijos ir Graikijos, švaistyti šių ekonomiškai žalingų žmonių išlaikymui skiriamus mokesčių mokėtojų pinigus, sukurti jiems išskirtines gyvenimo sąlygas, diskriminuoti Lietuvos piliečius.

Lietuvoje, kur 1/3 valstybės gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, vyriausybė moka tiems nežinia nuo ko bėgantiems „pabėgėliams“ 518 eurų dydžio išmokas (2017 metų duomenys), o jų vaikams po 636 eurus, kai daugybė Lietuvos vaikų ir senelių skursta.

2012 metais Izraelyje jau buvo 54 tūkstančiai imigrantų, priemiesčiuose ėmė formuotis jų geto.

Nesant galimybės deportuoti šiuos „pabėgėlius“ Izraelio valdžia maksimaliai apsunkino jų gyvenimą Izraelyje, kad šie laisvanoriškai išvyktų namo. Migrantams yra duodamas laikinas leidimas gyventi šalyje, kurį reikia atnaujinti kas trys mėnesius. Tai jiems leidžia likti šalyje, bet nesuteikia juridinės teisės dirbti ir gauti socialinių tarnybų teikiamas paslaugas.

Chazarų kaganatas Ameriką valdo nuo 1913 metų, kai buvo įsteigta JAV Federalinė rezervo sistema, rašoma JAV portale The Millenniumreport.

Judėjimo BLM aktyvistai į eitynes Vilniuje irgi buvo importuoti iš JAV, kur juos priešrinkiminėje kompanijoje panaudojo Demokratų partija. Iš JAV kartu su BLM buvo imprtuota, mano manymu, JAV Demokratų partijos rinkimuose naudota politinė technologija, atvedusi, „nelaisvės partiją“ į Seimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą