2023-06-29

Lietuvos šeimų sąjūdis: Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo


Lietuvos šeimų sąjūdis

Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo
2023 m. birželio 28 d.
______________________
Lietuvos teritoriją laikinai administruojantys asmenys nuolankiai vykdo globalizmo centrų politinį užsakymą ir tęsia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo naikinimo darbus. Kalbos konstitucinio įstatymo projekte faktiškai atsisakoma Konstitucijoje įtvirtinto lietuvių valstybinės kalbos statuso, sudarant sąlygas daugiakalbystei Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose. Įvedami nauji diakritiniai ženklai ir prieštaraujanti lietuvių kalbos tradicijoms ir raidynui pavardžių rašyba. Tautinės mokyklos idėja numarinta, masiškai naikinamos mokyklos regionuose, globalizmo dvasia perrašomos švietimo programos.
Naudojantis esama karo situacija, bandoma įvesti totalią visuomenės kontrolę ir nuomonių cenzūrą, persekiojami valdžios veiksmų kritikai, ribojamos susirinkimų, žodžio ir kitos konstitucines teisės ir laisvės. Nepaisant žmonių valios, priimti ir planuojami priimti įstatyminiai aktai, kuriems nepritarė ir nepritaria didžioji dauguma piliečių. Valstybės institucijos, pareigūnai ir provaldiškų NVO atstovai masiškai vykdo patyčias, priešų paieškas ir panieką tautiškumui ir pilietinei visuomenei, skleidžiamą visuomeninio transliuotojo ir sisteminės žiniasklaidos.
Savo antitautinę ir antivalstybinę politiką, visišką nekompetenciją užsienio ir vidaus politikoje, iškilusius pedofilijos konservatorių partijoje ir visuotinio sukčiavimo savivaldybių tarybose skandalus, nevykėliškus Vyriausybės bandymus atsistatydinti valdantieji ciniškai bando dangstyti karu Ukrainoje. Pradėta ir toliau stiprinama masinė isterija, keičiant valstybės institucijų viešąją simboliką Ukrainos ženklais ir spalvomis. Pažeidžiamas Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų, Lietuvos herbo įstatymai, o piliečiai, bandantys į tai atkreipti dėmesį, niekinami valdžios atstovų ir masinės informacijos priemonių. Iš Lietuvos heraldikos komisijos, vykdančios šio įstatymo priežiūrą ir pareiškusios rekomendacijas šiuo klausimu, viešai išsityčiota.
Ši kampanija supriešina, skaldo visuomenę ir silpnina valstybę galimų grėsmių akivaizdoje, o taip pat diskredituoja siekius padėti Ukrainos tautai. Rengiantis NATO susitikimui Vilniuje VšĮ "Mėlyna geltona" organizuoja akciją už žmonių suaukotus pinigus ne nupirkti Ukrainos kariuomenei kritiškai reikalingos įrangos, bet išleisti apie 600 000 € teatrališkai akcijai ir pirkti bei iškelti 33 000 vėliavų. Jos vadovas Jonas Ohmanas išdrįso viešai pareikšti, kad vienintelis patriotas yra jis pats, o visi Lietuvos Respublikos piliečiai, raginantys kelti Lietuvos vėliavas, yra vatnikai, dirbantys Rusijai marginalai.
Lietuvos šeimų sąjūdis:
1. Pareiškia, kad tokiais veiksmais prieita ir peržengta moralinė ir juridinė riba. Nepagarba valstybės simboliams bei juos ginantiems piliečiams yra nepagarba Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.
2. Smerkia "profesionalių patriotų", valdžios atstovų ir žiniasklaidos organizuotą patyčių ir piliečių niekinimo kampaniją bei reikalauja nedelsiant nutraukti visuomenę supriešinančius ir skaldančius veiksmus.
3. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, ar LRT 2023-06-25 laidoje "Savaitė" piliečio Jono Ohmano pasisakyme nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str.2 dalyje numatytos veikos - viešo tyčiojimosi ir niekinimo dėl įsitikinimų ir pažiūrų - bei imtis įstatymo nustatytų procedūrų viešajam interesui apginti.
4. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą atkreipdamas dėmesį, kad kitų valstybių vėliavų nuolatinis iškėlimas virš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei kitų valstybinių institucijų pastatų pažeidžia Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 12 str. 2 dalį ir reikalauja pagal Administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnį už Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus patraukti atsakomybėn šių institucijų vadovus.
4. Pritaria piliečių iniciatyvai ir ragina šiomis dienomis iškelti virš savo namų Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą.
Lietuvos šeimų sąjūdis


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą