2017-01-05

Ekonomikos prognozės kaip astrologijos šaka
Finansų genijus John Clifton Bogle: „Netikėkite skaičiams!“

Jeigu John Kenneth Galbraith, pasireiškęs - gyvenimo pabaigoje „disidento“ rolėje, didesnę savo gyvenimo dalį darbavosi mokslo dirvonuose, tai dar vienas amerikiečių disidentas yra nutolęs nuo akademinių mokslų. Jis praktikas. Jo vardas John Bogle – investuotojas, žmogus-legenda, buvęs įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius The Vanguard Group, vienos iš trijų-keturių stambiausių pasaulyje investicinių kompanijų, kuri valdo kelių trilijonų dolerių aktyvus. Pionierius tarpusavio investicijų fondų srityje, specialistas mažų investicijų. 1999 metais žurnalas Fortune jį pavadino vienu iš keturių XX amžiaus „investicijų gigantų“.

2004 metais Time įtraukė Bogle į „100 įtakingiausių pasaulio žmonių“ sąrašą. Bogle toli gražu ne jaunas – Naujaisiais 2017 metais jam turi sukakti 88 metai. Kai jis įžengė į devintą dešimtį, jis išleido knygą pavadintą „Netikėkite skaičiams! Apmąstymai apie investuotojų paklydimus, kapitalizmą, „tarpusavio“ fondus, investavimo indeksą, verslininkystę, idealizmą ir herojus“ (John C. Bogle. Don't Count on It!: Reflections on Investment Illusions, Capitalism, "Mutual" Funds, Indexing, Entrepreneurship, Idealism, and Heroes. John Wiley & Sons, 2010). Šioje knygoje „investicijų gigantas“ parodo, kad visas taip vadinamas ekonomikos mokslas su jos matematiniais modeliais – blefas ir ne nekaltas; tokia matematika blaiviam investuotojui ne padeda, o užteršia galvą.

Bogle prisimena savo mokslo metus Prinstono universiteto ekonomikos fakultete 1940- jų pabaigoje: „Tais senais laikais ekonomika buvo labai konceptuali ir tradicinė. Musų tyrimai turėjo savyje elementus ekonomikos teorijos ir filosofinės minties, pradedant didžiaisiais XVIII amžiaus filosofais – Adamu Smitu, Džonu Milliu, Džonu Meinardu Keinsu ir pan. Kiekybinės analizės nūdienos matavimais kaip tokios nebuvo... bet su personalinių kompiuterių atėjimu ir informacinės eros pradžia skaičiai ėmė beatodairiškai dominuoti ir valdyti ekonomiką. To, ką negalima suskaičiuoti, atrodo, neturi prasmės. Aš su tuo nesutinku ir prisijungiu prie Alberto Einšteino nuomonės: „Ne viskas, kas gali būti suskaičiuota, turi reikšmę, ir ne viskas, kas turi prasmę, gali būti suskaičiuota““.

Pasiremdamas dešimtimis pavyzdžių iš savo praktinės veiklos Bogle formuluoja bendrą išvadą: „Mano pagrindinė mintis tokia, kad šiandien mūsų visuomenėje, ekonomikoje ir finansuose mes per daug pasitikime skaičiais. Skaičiai – tai ne realybė. Geriausiu atveju jie – blyškus realybės atspindys, blogiausiu – grubus iškraipymas tų realijų, kurias mes bandome išmatuoti“. Štai dar vienas jo sensacingas prisipažinimas: „Kadangi egzistuoja tik dvi fundamentalios priežastys, paaiškinančios akcijų pelningumą, reikalingas tik elementarus sumavimo ir atėmimo veiksmas, kad pamatyti, kaip jos formuoja investavimo patirtį“.

Bogle gerai žino, kaip imlūs vaikinai iš Volstrito daro ekonomines prognozes. Jie tiesiog ekstrapoliuoja esančias tendencijas į ateitį ir pateikia šitą skaičių maišalynę kaip šimtų puslapių ataskaitas. To rezultate „praleidžia“ krizes. Bogle tai parodė 1999-2000 metų ir 2007-2009 metų krizių pavyzdžiu. „Kiek iš viso protinga tikėtis, kad ateityje fondų rinka kopijuos savo elgesį praeityje? Net nesitikėkite!“ - daro išvadą genijus. Kiekvieną dieną aš matau skaičius, kurie meluoja jei ne atvirai, tai grubiai“ - šie Bogle žodžiai sukėlė Volstrite savo laiku tikrą šoką.


Ekonomikos disidentas Joseph Stiglitz

Iš visų amerikiečių ekonomikos maištininkų pats jauniausiu, tikriausiai, galima laikyti 74-metį Joseph Eugene Stiglitz. Mokėsi Masačiusetso technologijos institute, kur gavo daktaro laipsnį. Dėstė Kembridžo, Jeilio, Diuko, Stenfordo, Oksfordo ir Vinstono universitetuose, dabar yra Kolumbijos universiteto profesorius. 1993-1995 metais įėjo į sudėtį Ekonomikos tarybos prie JAV prezidento Klintono. 1995-1997 metais užėmė pareigas pirmininko Tarybos ekonomikos konsultantų prie JAV prezidento. 1997-2000 metais — viceprezidentas iš šefas-ekonomistas Pasaulio banko. Nobelio ekonomikos premijos (2001 metų) laureatas, kurią gavo „už rinkų su nesimetrine informaciją analizę“.

Greitai po Nobelio premijos gavimo Stiglicas ėmė griežtai kritikuoti TVF politiką besivystančių šalių atžvilgiu, suabejojęs visomis „Vašingtono konsensuso“ dogmomis. Pažymėtina, kad paskutinius penkiolika metų jis pasisako prieš liberalias Rusijos reformas. Stiglicui neegzistuoja politinių preferencijų ir autoritetų. Barako Obamos valdymo metu Stiglicas nuosekliai kritikavo šio prezidento ekonomikos kursą, atkreipdamas dėmesį į tai, kad jis padeda pripūsti naują finansų burbulą ir atsirasti antrai finansų krizės bangai. Nespėjo Donaldas Trampas laimėti 2016 metų prezidento rinkimuose, o Džozefas Stiglicas jau ėmė abejoti jo ambicinga programa sukuriant milijonus naujų darbo vietų Amerikoje ir pasiekimą ekonomikos augimo tempų iki 4 procentų per metus.

Šiuo metu Stiglicas kritikuoja neribotą rinką, monetarizmą ir neoklasikinę ekonomikos mokyklą apskritai. Ypatingą akcentą savo kritikos jis daro į socialinę nelygybę, kurią neišvengiamai sukuria „rinkos ekonomika“. Tiktai valstybės rolės ekonomikoje sustiprinimas gali jeigu neišspręsti, tai kraštutiniu atveju susilpninti aštrią socialinės visuomenės poliarizacijos problemą. Stiglicas skaito, kad amerikiečių ekonomika kitų šalių fone pralaimi ir tai neišvengiamai vedą į sunaikinimą amerikiečių demokratijos likučių („Jeigu ekonomika tokia kaip čionykštė [amerikietiška. – V.K.], - sako jis, – … tai ekonominės nelygybės virtimas į politinę nelygybę beveik neišvengiamas, ypač jei ir demokratija tapati čionykštei... jeigu pinigai apsprendžia rinkimų kompanijų eigą, lobi poveikį ir t.t.).

Džozefo Stiglico nuomonė apie ekonomistus, kurie įprato užsiiminėti prognozėmis, mažai kuo skiriasi nuo Džono Boglo nuomonės. Tokie „astrologai“ su ekonomikos mokslo laipsniais, nesusimastydami, perkelia tendencijas į ateitį ir neišvengiamai pataiko į tarpvietę.

Viena iš „profesionalių ekonomistų“ prognozių nesekmių priežasčių, Stiglico nuomone, yra „racionalaus ekonominio elgesio hipotezė“. Kitais žodžiais, prognozių autoriai išeina iš to, kad visi žmonės jau virto į Homo economicus, o jie, laimei, ne tokie ir niekada netaps tokiais. Nepaisant to, 99 procentai ekonomikos „astrologų“ ir toliau koncentruoja publikos dėmesį į dešimtąsias ir šimtąsias BVP prieauglio dalis tolimais 2025 metais.

Britų lordas apie „mokintus idiotus“

Paskutinis iš žinomų ekonomistų disidentų mūsų galerijoje – Robert Jacob Alexander Skidelsky, Didžiosios Britanijos pilietis, rusų-žydų kilmės. Gimė Charbine 1939 metais šeimoje, revoliucijos metais emigravusioje iš Rusijos. Nunai – labai ženkli figūra Britų salose. Warwick universiteto profesorius, lordų palatos narys, Britų akademijos narys, autorius trijų tomų monografijos apie Džoną Meinardą Keinsą (Robert Jacob Alexander Skidelsky. John Maynard Keynes: in 3 vols. – New York: Viking Adult, 1983-2000).

Savo paskutinėje knygoje apie Keinsą „Keinsas: meistro sugrįžimas“ (Robert Skidelsky. Keynes: The Return of the Master. – L.: Allen Lane (UK) and Cambridge, MA: PublicAffairs, 2009) Robert Skidelsky išreiškė rimtą susirūpinimą ekonomikos mokslo būkle ir ekonomikos disciplinų dėstymo lygiu Senojo ir Naujojo pasaulio universitetuose. Ypač jį neramina, kad dėstymui matematinių disciplinų ekonomikos fakultetuose skiriama neproporcingai daug laiko: „Būna taip, – rašo Skidelsky, – kad pagrindinių Didžiosios Britanijos ir JAV universitetų ekonomikos fakultetų studentai gauna diplomą su pagyrimu, neperskaitę nei eilutės Adamo Smito arba Markso, Millio arba Keinso, Šumpeterio arba Hajeko. Paprastai mokslo bėgyje jie taip pat nesuspėja surišti mikro ir makroekonominės analizės su plačiu kontekstu ekonomikos mokslo, politinės ekonomikos ir t.t. … Niekas neneigia matematikos ir statistikos indėlio formuojant griežtą mokslinį mastymą... Kartu su tuo šiandieninės ekonomikos mokymo programos perkrautos matematikos disciplinomis, kurių konceptualaus ribotumo niekas nesuvokią“.

Paskutinėmis 2016 metų dienomis pasirodė Roberto Skidelski straipsnis „Ekonomika prieš ekonomiką“, kuri stipriai sudrebino „profesionalių ekonomistų“ stovinčią balą. Straipsnyje konstatuojama, kad Dodžioji Britanija vyriausybė ir Anglijos bankas yra visiškai pasimetę. Jokių realių būdų išeiti iš šios recesijos, į kurią pakliuvo ekonomika po 2007-2009 metų krizės, jie nemato. Recesijos įveikti nepavyksta, o visi požymiai antros finansų krizės bangos akivaizdūs. Didžiosios Britanijos valdžios metasi tai į monetarizmą, tai keinistiką, bet naudos nėra.

Ekonominė krizė šalyje, tvirtina Skidelski, bent jau dalinai sukelta šiandieninio ekonomikos mokslo ir ekonominio išsilavinimo krizės. Autorius protestuoja prieš „mechaninį“ ekonomikos supratimą: „Ekonomistams bet kokiu ekonomikos simboliu yra mašina. Žymus amerikiečių ekonomistas Irvingas Fišeris net sukūrė sudetingą hidraulinę mašiną su pompomis ir svertais, kuri leido jam vizualiai demonstruoti adaptaciją kainų išlyginimo rinkoje į paklausos ir pasiūlos pokyčius. Jeigu jūs esate įsitikinę, kad ekonomika dirba kaip mašina, tai tada jūs, greičiausiai, imsite nagrinėti kaip matematines problemas“. O kadangi ekonomika – ne mašina, o gyvi žmonės (be to dar ne Homo economicus), tai perdėtas būsimų ekonomistų domėjimasis matematika galiausiai kenkia – apsunkina supratimą ūkio kaip gyvo organizmo.

Kaip įsitikinęs Robertas Skidelski, vienpusiškas ir labai siauras požiūris į ekonomistų ruošimą universitetuose tampa pagrindine grėsme visuomenės ekonominei gerovei: „Šiuolaikiniai profesionalūs ekonomistai nestudijuoja praktiškai nieko išskyrus ekonomikos. Jie net neskaito savo specialybės klasikos kūrinių. Apie ekonomikos istoriją jie sužino, jeigu iš viso tai įvyksta, iš lentelių su duomenimis. Filosofija, kuri galėtų jiems paaiškinti ekonominio metodo ribotumą, jiems užversta knyga. Matematika, reikli ir viliojanti, pilnai uždengė jų intelekto horizontus. Ekonomistai – tai „mūsų laikų mokinti idiotai (idiots savants)“.

Valentinas Katasonovas

Šaltinis:

P.S.

Šiandien Respublika publikuoja puikų straipsnį „Euras įvestas ne dėl žmonių“, skirtą Lietuvos „ekonomikos idiotams“ (o gal greičiau nusikaltėliams), įvedusiems šalyje eurą, kuris galutinai nuskurdino daugumą šalies gyventojų.
Vien tiktai „ekonominiu idiotizmu“ lietuviškų euro krikštatėvių elgesio paaiškinti neįmanoma. Čia galima įžvelgti ir norą įsiteikti ES globalistiniam „elitui“, tikintis gauti kelialapį prie sotaus Briuselio lovio, indulgencijų įsigijimą būsimiems ekonominiams nusikaltimams, gavimą atleidimo už praeities nuodėmes, finansinius nusikaltimus.

Geresnių ir lietuviams aktualesnių iliustracijų savo straipsniui apie „ekonomikos idiotus“ vargu ar galėtų parinkti Valentinas Katasonovas, todėl jis neturėtų supykti, kad J.Stiglico nuotrauką (originale) aš papildžiau lietuviškų ekonomikos idiotų ir astrologų nuotraukomis.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą