2017-01-03

Gertas Vildersas: Europoje bręsta politinė revoliucija


Vokietijos valdžia pavojingai neįvertina islamo grėsmės... Ji išdavė savo piliečius. Neverta manyti, kad šiais nusikaltimais kalti tik jų vykdytojai. Kalti taip pat politikai, kurie sveikino islamą savo valstybėse. Tai liečia ne tik frau Merkel Vokietijoje, bet visą politinę Vakarų Europos elitą. Vadovaudamiesi politiniu korektiškumu, jie sąmoningai užmerkė akis prieš islamą. Jie atsisakė pripažinti jo prigimtį. Jie atsisakė ją matyti Korane: leidimą žudyti žydus ir krikščionis (sura 9:29), terorizuoti ne musulmonus (8:12), prievartauti jaunas merginas (65: 4), versti žmones seksualiniais vergais (4: 3), meluoti apie savo tikruosius ketinimus (3:54), reikalavimas kariauti su kitatikiais (9: 123) ir visą pasaulį pajungti Alachui (9:33). Mums teks deislamizuoti mūsų bendruomenes...

Bet pradėti reikia nuo to, kad politikai atrastu vyriškumo pamatyti tiesą ir pasakyti apie tai. Tai supranta vis daugiau piliečių. Štai kodėl Europoje bręsta politinė revoliucija. Visame pasaulyje veržliai auga patriotinės partijos. Ir tik jos parodo Europos viltį į geresnį gyvenimą.

Vakar Islamo Valstybė prisiėmė atsakomybę už teroro aktą Berlyne pirmadienį vakare, kur Kalėdinėje mugėje sunkvežimis užmušė dvylika žmonių. Žudikui pavyko pabėgti. Tačiau policija atrado sunkvežimyje asmens pažymėjimą Aniso A. vardu., tunisiečio, atvykusio į Vokietiją 2015 metais, kaip prieglobsčio prašytojo.

Kada praeitais metais Vokietijos kanclerė Angela Merkel atvėrė Vokietijos sienas beveik milijonui pabėgėlių ir žmonių ieškančių prieglobsčio, ji įleido į savo šalį islamo trojos arklį. Tarp taip vadinamų pabėgėlių buvo daug jaunų žmonių islamiškos kilmės, neapkenčiančių Vakarų ir jų civilizacijos. Vienas iš jų buvo Anis A. Vokiečių valdžioms prireikė beveik metų, kad atmesti jo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, bet tuo metu šitas vyras išnyko. Dabar policija jo ieško kaip pagrindinio įtariamojo dėl pirmadienį Berlyne įvykdyto teroro akto.

Vokiečių valdžios pavojingai neįvertina islamo grėsmės. Šio pavojaus požymiai visiems matomi. Spalio mėnesį afganas, ieškantis prieglobsčio, išprievartavo ir nužudė 19 metų vokietę Freiburge. Kalėdų mugėje Liudvigshafene 12 metų irakietis vaikas mėgino susprogdinti užtaisytą vinimis bombą. Praėjusią vasarą afganas su kirviu užpuolė Haidingferdo traukinio keleivius, siras sukapojo su mečete nėščią moterį Raitlingene, kitas siras susprogdino save muzikos festivalyje Ansbache, palestinietis mėgino nukirsti galvą chirurgui Troisdorfe. Ir argi jūs pamiršote praeitų Naujųjų metų išvakares, kada migrantų minia ėmėsi seksualinių atakų prieš moteris Kiolne?

Šiais metai Kiolno gatvėse patruliuos 1500 policininkų. Dešimt kartų daugiau, negu praėjusiais metais. Bet kiek policininkų prireiks sekančiais metais? O dar po metų? O kas bus, kada migrantų bus dar daugiau? Būtina ne šiaip daugiau policijos pareigūnų; būtina demokratinė politinė revoliucija.

Politikų kaltė.

Nereikia manyti, kad už šituos nusikaltimus kalti tiktai jų vykdytojai. Kalti taip pat politikai, kurie sveikino islamą savo šalyse. Tai liečia ne tik frau Merkel Vokietijoje, bet ir visą politinę elitą Vakarų Europos. Vadovaudamiesi politiniu korektiškumu, jie sąmoningai užmerkė akis prieš islamą. Jie atsisakė pripažinti jo tikrąją prigimtį. Jie atsisakė ją matyti Korane: leidimą žudyti žydus ir krikščionis (sura 9:29), terorizuoti ne musulmonus (8:12), prievartauti jaunas merginas (65: 4), versti žmones seksualiniais vergais (4: 3), meluoti apie savo tikruosius ketinimus (3:54), reikalavimas kariauti su kitatikiais (9: 123) ir visą pasaulį pajungti Alachui (9:33). Vietoj to, kad suprasti tai, jie atidarė savo valstybių sienas masinei imigracijai ir įsileido žmones, ieškančius prieglobsčio, nežiūrint į tai, kad IV valstybė paskelbė, kad kaip pabėgėliai į Vakarus skverbsis teroristai. Jie net leido sugrįžti į Europą teroristams, vietoj to, kad atimti iš jų pilietybę ir pakartotinai neįsileisti į šalį. Jie neareštavo jų. Jie kalti dėl rimto aplaidumo. Jie išdavė savo pačių piliečius. 2015 metų pabėgėlių cunamis tik apsunkino ir taip jau siaubingą situaciją. Tyrimas, kurį atliko (labai kairysis) Amsterdamo universitetas beveik prieš dešimt metų, 2008 metais, parodė, kad 11% visų musulmonų Olandijoje skaito, kad yra situacijų, per kurias jie gali panaudoti prievartą dėl savo religijos. Tai reiškia, kad tiktai mano šalyje, Olandijoje, yra 100 tūkstančių musulmonų, pasirengusių panaudoti prievartą. Tačiau, Olandijos kariuomenėje yra mažiau negu 50 tūkstančių kareivių. Iš čia išplaukia, kad jei mes nukreipsim visą kariuomenę ginti Kalėdų muges, teatrus, naktinius klubus, festivalius, prekybos centrus, bažnyčias ir sinagogas, mes nepajėgsime garantuoti saugumą visų mūsų piliečių. Todėl nėra abejonių dėl to, kad 2017 metais atneš Vokietijai ir visiems Vakarams dar daugiau smurto, daugiau antpuolių prieš mūsų moteris ir mergaites, daugiau kraujo, daugiau ašarų, daugiau liūdesio. Baisi tiesa tame, kad, tikėtina, viskas dar prieš akis. Bet visai nereiškia, kad nėra vilties. Lygiai taip pat, kaip egzistuoja situacija, kuri sukurta politikų, kurie atsisako matyti siaubingą islamo realybę ir atsisako vykdyti savo pareigą, gali taip pat būti politinis šios didžiulės Vakarų problemos sprendimas.

Susilpnintos Europos atstatymas pareikalaus deislamizuoti mūsų visuomenes. Iš tikrųjų, viskas, ko mes imsimės siekdami šio tikslo, bus nutraukimas bet kokios imigracijos iš islamiškų šalių ir prevencinis sulaikymas radikalių musulmonų, tarpininkavimas jų laisvanoriškai reimigracijai, atėmimas iš jų pilietybės ir išsiuntimas nusikaltėlių su dviguba pilietybe. Tai bus žingsniu į saugesnę visuomenę mums ir mūsų vaikams. Bet pradėti reikia nuo to, kad politikai parodytų vyriškumą matyti tiesą ir pasakyti apie tai. Tai supranta vis daugiau piliečių. Štai kodėl Europoje bręsta politinė revoliucija. Visame pasaulyje veržliai auga patriotinės partijos. Ir tik jos yra Viltis Europai dėl geresnės ateities. Mums reikia atimti valdžią iš tokių politikų, kaip Angela Merkel, iš mūsų silpno Olandijos premjero Marko Riutte ir jų bendraminčių kolegų iš kitų šalių. Mums reikia išlaisvinti mūsų šalį. Ir patikėkite man, mano draugai, mes pasieksime būtent tai.

Teroristams, kurie tikisi palaužti mūsų ryžtą savo kruvinomis piktadarybėmis, nepavyks to padaryti. Mes išrinksime naujus ir drąsius lyderius, mes deislamizuosime Europą, mes laimėsime!

2016 metų gruodžio 21 d.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą