2017-01-17

NATO-praeities atgyvena: lietuviai pritaria išrinktajam JAV prezidentui Donaldui Trampui


Savo interviu Times ir Bild išrinktas JAV prezidentas Donaldas Trampas NATO pavadino „pasenusia organizacija“, kurią reikia pertvarkyti.

Didelė dalis Lietuvos visuomenės pritaria Donaldui Trampui, pasisako prieš karo psichozės kurstymą ir už gerus tarpvalstybinius santykius su kaimynais. Lietuvos gyventojai yra didžiausi skurdžiai euro zonoje, gauna mažiausius atlyginimus ir pensijas, todėl išlaidų ginkluotei didinimas kelia pagrįstą visuomenės nepasitenkinimą.

Grupė Lietuvos visuomeninių organizacijų šių metų sausio 16 dieną LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui įteikė pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą“ organizatorių ir dalyvių pareiškimą, kuriame rašoma:

Mes, sausio 16 d. Vilniuje vykusios  pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą“, organizatoriai ir  dalyviai, teigiame: Norime  gyventi taikioje šalyje. Kol kas Lietuvoje turime tik teorines galimybes gyventi  taikiai  ir laimingai. Nes  mūsų krašte įsigalėję  korumpuoti klanai per 27 metus nuskurdino Lietuvą, faktiškai įvyko luominės visuomenės susiformavimas, suvešėjo korupcija ir neteisingumas. Dėl to virš pusantro milijono žmonių išvyko į Vakarus, daugeliu atvejų jie buvo priversti trauktis iš Lietuvos dėl skurdo ir neteisingumo apraiškų. Vyksta ir piliečių persekiojimai bei represijos jų atžvilgiu. Vienas iš ryškių represijų pavyzdžių-2009 m. sausio 16 d. prie LR Seimo specialieji daliniai šaudė į  demonstracijos dalyvius , virš trisdešimt žmonių sužeista. Pastaruoju metu keliamos baudžiamosios bylos dėl straipsnių publikavimo ir taikių proklamacijų. Kai kurie procesai itin grėsmingi:  Į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV, Lenkijos, Vokietijos kariniai daliniai.  

 Dažnai postringaujama, kad neva Lietuvai gresia okupacija. Tačiau okupacija jau vyksta-tai šliaužianti, klastinga okupacija, Lietuva jau tarsi pereinamas kiemas, po kurį  vaikšto  įvairių užsienio šalių kareiviai, važinėja jų  tankai bei šarvuočiai.   Didelės LR biudžeto lėšos skiriamos ginklų pirkimui,  ir tuo pačiu teigiama, jog nėra lėšų pensijų ir atlyginimų kėlimui, nemokamo aukštojo mokslo sistemos atkūrimui, kultūros sferai, sporto rėmimui.   Mes  už tai, kad piliečiai  galėtų  gyventi savo šalyje, o  dėl sunkių gyvenimo sąlygų nebūtų priversti vykti į Vakarus.  Pasisakome už žodžio laisvę, prieš visuomenininkų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų persekiojimus,  prieš darbo žmonių teisių pažeidimus.     Pasisakome prieš neteisėtą (pažeidžiant LR Konstitucijos 137 straipsnį) užsienio karinių pajėgų įvedimą į Lietuvą. Prieš naują Darbo kodeksą ir darbo žmonių skurdinimą bei jų išvarymą į Vakarus.    Reikalaujame:
-Imtis priemonių Lietuvoje paplitusiems  žmogaus teisių pažeidimams pažaboti,  ir grėsmingų reiškinių-žodžio laisvės bei informacijos ribojimui užkardyti. Plintančios politinės represijos rodo, kad Lietuvoje įsigali antidemokratinės tendencijos. Imtis priemonių  atkurti socialinį teisingumą, pažaboti plintantį skurdą. Lito uždraudimas ir euro įvedimas  tai faktiškai ekonominė diversija.  Reikalaujame atkurti  nacionalinės valiutą –litą.  Žymiai kylant kainoms, daugumos žmonių pajamos kyla labai mažai arba išvis nekyla, tai sąlygoja skurdo plitimą bei žmonių pasitraukimą į Vakarus. Imtis iniciatyvų dėl taikos proceso Baltijos regione vystymo, ir iniciatyvų dėl konkrečių ekonominių ir kultūrinių  projektų, kurie padėtų vystyti dialogą su visais kaimyniniais kraštais, vykdymo. Reikalaujame pradėti išstojimo iš NATO procesą. Ir jei skaitote save Lietuvos valdžios atstovais, vadovautis LR Konstitucijos 137 straipsniu, kuris draudžia užsienio šalių kariškių įvedimą į mūsų šalį ir imtis priemonių neteisėtai į Lietuvą įvestų užsienio šalių (JAV, Vokietijos ir kt. užsienio valstybių) karinių dalinių pašalinimui iš mūsų krašto teritorijos

Socialistinis Liaudies frontas
Kovotojų už Lietuvą  sąjunga
Judėjimas ,,Vytis“
 Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą