2017-06-20

Die Welt: Europa pabėgėlių klausimu užsiima saviapgaule


Birželio 20 dieną die Welt rašo: „Europos politikai žada deportuoti prieglobsčio prašytojus, kurių prašymai atmesti. Tačiau tokių deportacijų skaičius dar mažesnis, negu buvo anksčiau numatoma – ir tai kalba apie tai, kad jis greitai net sumažės“.

Dar 2016 metais Vokietijos kanclerė Angela Merkel žadėjo dėti pastangas, kad būtų užkirstas kelias migrantams, kurių atmesti prieglobsčio prašymai, sugrįžti vėl į Vokietiją.

Italijos vidaus reikalų ministras Marco Minnitti paskelbė kovo mėnesį: „Mes didinsime deportacijas sistemingai ir taip duosime aiškų signalą visiems, kurie nori vykti į Europą“.

Švedijos premjeras Stefan Löfven po teroro akto balandžio mėnesį žadėjo „sustiprinti deportacijos taikymo galimybes“.

Kaip pažymi die Welt, Europos kontinente viešpatauja ta pati idėja: atvirų sienų Europos epochoje pusė nelegalių imigrantų nepripažinti pabėgėliais. „Jie turės grįžti į kilmės šalis net prieš jų valią“.

Tai vyriausybių pažadai. Bet tai didelė saviapgaulė.
Deportacijų statistikos skaičiai buvo dar mažesni, negu buvo skaitoma anksčiau ir daugelis kalba apie tai, kad jie ateityje dar mažės.

Deportacija Europoje vyksta tik į Balkanų šalis. Nes ten yra palyginus veiksni valdžia. Vokietijoje 2016 iš 25375 žmonių su atmestais prieglobsčio prašymais tiktai 7451 buvo išsiųsti į Balkanų šalis.Vis mažiau grąžinimų.

Die Welt pateikia šiuos deportacijų skaičius:

2014 metais Italija deportavo 3495 migrantus, 2015 – 2760, 2016 – 3670.

Švedija padidino deportaciją nuo 1285 – 2014 metais iki 1765 – 2016, nors per tą imigrantų skaičius ženkliai išaugo.

Vokietijoje 2014 deportuota 6105, 2015–5303, 2016 – 7451. Imigracija per tą laiką išaugo trečdaliu.

Organizacija Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) tvirtina, kas Europos deportacijų sistema yra chimera ir „ES valstybės iš viso nepajėgios deportuoti didelius skaičius žmonių, kuriems nėra suteikta prieglobsčio teisė, į jų kilmės šalis“.

Daportacijos galimybių perspektyvos dar dramatiškesnės. ES nepajėgia vykdyti deportacijos net į Balkanus, tuo tarpu nelegalūs migrantai prieglobsčio prašytojai dabar „atvyksta išimtinai iš Afrikos ir Azijos valstybių, kurios labai retai bendradarbiauja deportacijos klausimu. Iš 14000 prieglobsčio prašytojų iš Nigerijos – tiktai 120 buvo išsiųsti į tėvynę“.

Pabėgėliais pernai Italijoje buvo pripažinti 521 nigeriečiai. 4198 gavo laikino prieglobsčio statusą. 13823 prašymai buvo atmesti, bet tiktai 120 nigeriečių buvo deportuoti.

De-facto praktiškai visi migrantai iš Nigerijos lieka Europoje. Todėl problema sparčiai auga. 2016 metais 2016 37.551 nauji prieglobsčio prašytojai iš Nigerijos buvo užregistruoti Italijoje. Šiais metais jau užfiksuoti 181.436 nelegalūs imigrantai.

Europos užtvindymas afrikiečiais yra gerai organizuota Europos okupacija, kurios tikslas yra prieš daugelį metų suplanuotas ir ne kartą deklaruotas spaudoje baltosios rasės genocidas.

Paskutinės publikacijos nelegalios migracijos į Europą tema:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą