2017-06-04

Sicilijos prokuroras Zuccaro prieš Sorošą. Bejėgė teisė prieš kosmopolitinio Europos „elito“ vykdomą Europos naikinimą (Sau pačiam: 2 fragmentas)


Damien Engelhart rašo: „Jie atvykta tūkstančiais. Diena iš dienos. Didelės mėlynos, juodos guminės valtys – tolumoje Viduržemio jūroje oranžinės gelbėjimo liemenės. 100, 200 žmonių, daug daugiau. Pagrinde jauni, juodi vyrai. Jie sėdi ant valties krašto, nukabinę nuogas kojas į vandenį. Centre viena ar kelios moterys su skarelėmis, kai kurios su naujagimiais ant rankų. Valtis visada pilna. Tolumoje pūškuoja didelis laivas. Denyje vienodos gelbėjimo liemenės. Balti „gelbėtojai“, balti šalmai, pirštinės. Afrikiečiai tiesia rankas, krinta virvinės kopėčios. Daugiau negu 30000 „pabėgėlių bus išgelbėta“ mėnuo po mėnesio iš Viduržemio jūros. Daugiau negu 300000 per metus. Beveik visi nori į Vokietiją“.

Katanijos miesto prokuroras ir Italijos tyrėjų komitetas tiria šį migrantų transportą į Europą.

Jie atvyksta į Merkel „Germoney“ nes ten nieko neveikdami gauna 17 kartų daugiau pinigų, negu dirbdami Eritrėjoje, kur uždirba 17 eurų per mėnesį. Vokietijoje jie gauna nieko nedirbdami 300 eurų, plius maistas, butas, drabužiai, gydytojas, ligoninė ir advokatas teisme, esant reikalui, kuris jiems iškyla dažnai.

Vokietija neturi jokių patikimų duomenų apie šimtus tūkstančių šių „prieglobsčio prašytojų“. 97 procentai „pabėgėlių“, atvykusių į Italiją 2016 metais Il Giornale duomenimis yra ekonominiai migrantai, neturintis jokio teisinio pagrindo prašyti prieglobsčio. Milžiniškas skaičius tų nedarbingų „pabėgėlių“ per Šveicariją keliauja į Vokietiją, arba pas geradarius į Švediją.

Kiekvienam sveiko proto žmogui aišku, kad Vokietijos socialinė sistema negali išmaitinti pusės pasaulio. Migrantai nusikalsta tūkstančius kartų dažniau už vokiečius, ypač daug lytinių nusikaltimų, kūno sužalojimų, žmogžudysčių, apiplėšimų.

„Vokietijos kalėjimai jau dabar pilni migrantų“, - rašoma Pi-news. Wiesbadeno kalėjime tiktai 25 procentai areštantų kalba vokškai .“

„Nelaimės prsideda Italijoje“. Čia išrasta nauja prieglobsčio suteikimo sistema. Čia palieka 55 procentus nekviestų svečių, bet ir likę nėra deportuojami namo, o suranda „kokį nuobodžiaujantį nuo gyvenimo pabėgėlių pagalbininką iš Vokietijos, ar Švedijos“.

Italai išprotėjo?

Taip. Bet matomai ne visi. Šios šalies prokuratūra ir Sicilijos Katanijos miesto prokuroras Carmelo Zuccaro yra pradėjęs tyrimą prieš nevyriausybines organizacijas (NVO). Jų tarpe pradėta byla prieš tris Vokietijos NVO. Kaltinimas - „neteisėta migracija“. Šios NVO „pabėgėlius“ veža iš 12 mylių Libijos pakrantės zonos. Čia kontrabandistai per satelitinius telefonus iškviečia NVO.

Zuccaro pasisakė už monitoringą NVO, dalyvaujančių gelbėjimo operacijos Viduržemio jūroje. Jis pažymėjo, kad „parama neteisėtai imigracijai yra kriminalinis nusikaltimas, nepriklausomai nuo motyvų.“

Zuccaro, tuojau po Europos pasienio agentūros pareiškimo, pateikė savo ataskaitą, kurioje tvirtina, kad NVO transportuoja nelegalius migrantus iš Šiaurės Afrikos į Italiją.

Iš esmės, kalbama ataskaitoje, NVO, „dirbdamos jūros gelbėjimo operacijose, padeda nusikaltėliams pasiekti savo tikslus, esant minimalioms sąnaudoms, sustiprinti jų verslo modelius, padidinti sėkmės šansus."

Interviu dienraščiui Il Giornale, Zuccaro pasakė, kad nors organizacijos ir veikia iš filantropiškų paskatų, „parama nelegaliai migracijai yra kriminalinis nusikaltimas, nepriklausomai nuo motyvų.“

Prokuroro žodžiais, 2016 metų rugsėjo-spalio mėnesiais, mums tapo žinoma apie staigų NVO jūros laivų pagausėjimą, kurie vykdė sau įprastą darbą: transportavo migrantų laivus į Italijos teritoriją.

Be to, pasakė jis, kilo rimtas klausimas apie lėšų šioms gelbėjimo operacijoms kilmę.

„Mes suvokiame didžiules transportavimo išlaidas,“ - pasakė Zuccaro. „Kai kuriais atvejais kalbama per mėnesį apie 400 000 eurų, kaip atveju su MOAS laivu (the Malta-based Migrant Offshore Aid Station). Dar vienas laivas Aquarius, kitos organizacijos, „kainuoja 11000 eurų per dieną“.

„Mes galime atlikti išsamų finansavimo tyrimą“,- pasakė jis. „Kol kas mes turime įtarimą, bet nepakanka įrodymų, kad iškelti baudžiamą bylą, todėl mes netiesiogiai suprantame, kas finansuoja operacija“.

Carmelo Zuccaro taip pat atkreipė dėmesį į gelbėjimo procedūros teisės pažeidimą, kai gelbėjamieji NVO yra transportuojami ne į artimiausią saugų uostą, kaip numato tarptautiniai susitarimai, o vežami į patį tolimiausią – į Siciliją.

Prokuroras klausia: „Ar tai ne nusikaltimas veržtis į svetimus teritorinius vandenis, kad juos paimti?“ „Yra baudžiama vežti juos į Italiją nepaisant bendradarbiavimo taisyklių, kurios nustato, kad laivai turi vežti migrantus į artimiausią uostą, žinoma, ne į Italiją“.

Prokurorui Zucaro pareiškė 100 procentinę paramą Italijos užsienio reikalų ministras. Jis pasakė: „Aš palaikau prokurorą 100 procentų!“ Į pagalbą prokurorui atėjo Italijos parlamentas,
Vyriausybės organizacijos ir krikščionys demokratai. Jį nuosekliai remia Penkių žvaigždžių partija.

Prokuroras nurodė, kad kai kurios NVO „turi labai daug pinigų“. Jis bando išsiaiškinti pinigų donorus. Ir kokos jėgos nori migrantų pagalba destabilizuoti Italijos ekonomiką?

Į parlamento komisiją pakviestos NVO ne visos atvyko ir tai sukėlė parlamentarų pasipiktinimą. Kviestos trys Vokietijoje registruotos NVO neatvyko į svarstymą.


Sorošo ausys“

Prokurorui Zucaro, kaip kokiam galijotui tenka grumtis su nelegalių migrantų vežėjais ir iš migracijos besipelnančia mafija, bažnytinėmis organizacijomis, sionistų nuosavybėje esančios MIP ir, svarbiausia, su Rotšildų gizeliu Sorošu, valdančių dalį jų kapitalų patikėjimo teise. O iš kur pas šį hitlerinės Vokietijos SS tarnavusį žydų turto pardavėją milijardai? Iš dangaus jie nenukrinta.

„Kontrabandistų draugas“ 87 metų senis, organizuojantis laivų armadą, kurie kontrabanda veža į Italiją nelegalius migrantus. Visa ši bakchanalija vyksta per jo organizacijas tokias, kaip Atviros visuomenės fondas „Open Society Foundation.“

Fondas paneigė tiesioginį laivų finansavimą, bet patvirtino finansavimą prieglobsčio teikimo lobbi, skatinant pasiūlymus skatinti migraciją, migrantų gynimo projektus, platinti informaciją apie natūralizaciją, MIP, beraščių migrantų švietimo projektus.

Pradžia. Sau pačiam: Europos „elitas“ varo savo „gyvulių ūkio“ gyventojus į skerdyklą? Bevaikis „elitas“ – velnio tarnai (1 fragmentas)
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą