2017-06-22

Vengrai pareiškia: Centrinė Europa vienijasi prieš masinę nelegalią migraciją


Susitikimo Prahoje metu Centrinės Europos valstybių aljansas vadovaujant Vengrijai įsipareigojo dirbti kartu, kad sustabdyti nelegalių migrantų srautą į Europą.

Centrinės Europos bendradarbiavimo ir gynybos šalių grupė, kurioms priklauso Austrija, Chorvatija, Vengrija, Slovakija, Slovėnija ir Čekija, remiantis Vengrijos oficialiu vyriausybės puslapiu, „kartu pasisakė prieš masinę nelegalią migracija“.

Gynybos ministrai susitikime susitarė „skatinti greitą ir bendrą mobilizaciją pilietinio, policijos ir karinio potencialo“ ginti išorinėms Europos Sąjungos sienoms.

Kalbėdamas apie patikimą Vengrijos apsaugą nuo masinės migracijos Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „tai, ko mes norime – tai vengriškos Vengrijos ir Europinės Europos“.

Jis pareiškė, kad jo vyriausybė „nedalyvaus eksperimentuose, skirtuose pakeisti Vengriją ar Europą, kuriuose europinės kultūrinės tradicijos bus pakeistos mišiniu kitų kultūrų, religijų ir pasaulėžiūrų, leidžiant masėms atvykti be kontrolės“.

Vengrija, Čekija ir Lenkija yra avangarde politinės ir teisinės kovos su niekieno nerinkta ES politine valdžia, kuri skatina masinę imigraciją į Europos valstybes ir įvedė privalomas migrantų kvotas visam blokui.

„Mes nepriimsime žmonių, kurių asmenybės ar ketinimai mums nežinomi“, - pasakė Orbanas kalboje šauktiniams Vengrijos pasieniečiams.

Mes skaitome, kad Europos ateitis nėra planuojama imperijos centre, o Europos valstybių sostinėse: Varšuvoje, Paryžiuje, Berlyne, ir Budapešte taip pat“, - pažymėjo jis ir perspėjo, kad be gerai apsaugotų sienų, nebus „nei gerovės, saugumo, tvarkos ir vystymosi [Europoje], tiesiog bus nepasitikėjimas, baimė, chaosas, pyktis ir žmones traiškantys sunkvežimiai“.

Kad sustiprinti savo poziciją, Vengrijos vyriausybė ėmė konsultuotis su vengrų tauta dėl to, kaip valstybė turi tvarkyti savo migracijos politika ir priešintis Briuseliui, ardančiam šalies suverenitetą.

Šios konsultacijos, kaip pranešama, sulaukė rekordiškai didelio visuomenės pritarimo.

Premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Šalys dabar eksperimentuoja su Eurabijos kūrimu – arba apjungimu islamo su krikščioniškos kultūros likučiais – dabar teks pripažinti, kad tai ne tiktai Vengrijos vyriausybė, kuri nenori dalyvauti tokiuose eksperimentuose, bet, vengrų tauta pareiškia apie tai bet kokia galima bet kuriuo patogiu atveju“.

Žiūrėti: Vengrijos vyriausybės reklama dėl nacionalinių konsultacijų.Tuo metu, kai dauguma centrinės ir Rytų Europos valstybių kovoja už savo šalių nepriklausomybę, priešinasi okupacijai „pabėgėliais“, Lietuvos valdžia nuolankiai sutinka su valstybės išprievartavimu ir sunaikinimu. Ji jau yra atidavusi savo bankus ir ekonomikos likučius užsienio grobuonims, o dabar, kaip beprotė, žvangina skardiniais kardeliais ir kelia karo isteriją, švaisto biudžeto pinigus užsienio kariuomenių išlaikymui. Ši degradavusi ir amorali valdžia man labai primena Giunterio Graso aprašytą skardinio būgnelio istoriją. Tik vietoj būgnelio lietuviški renegatai žvangina skardiniais kardeliais. Žvanginimo tikslas tas pats – kad niekas jiems netrukdytų krušti (apvaginėti) Lietuvos valstybės.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą