2017-07-21

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės


Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje.

Lietuva yra labiausiai naikinama valstybė pasaulyje, labiau už Siriją, kurioje 6 metai vyksta karas. Iš Sirijos pabėgo ketvirta dalis gyventojų, iš Lietuvos – trečdalis! Ši padėtis yra Lietuvoje viešpataujančio „landsgrybinio“ režimo vykdomo lietuvių tautos genocido politikos išdava. Jos esmė: jaunimo išvarymas iš tėvynės, motinystės apsunkinimas, senelių marinimas badu, sveikatos priežiūros nepasiekiamumas, mažiausi atlyginimai-didžiausios kainos. Pramonė sugriauta, nauji keliai netiesiami, komunalinė infrastruktūra ir melioracija baigiamos nugyventi, ES parama išvogta arba sumerkta į nesąmoningus „kaimo sodybų“ tipo projektus. Valstybė praskolinta užsienio bankams už nepakeliamai didelius procentus (7-9%). Šalyje viešpatauja karinė psichozė, raganų medžioklė ir kitaminčių persekiojimas. Aktualiausias mūsų pokštas: „kas bus paskutinis bėgantis lietuvis, kuris išjungs šviesą“. Finišas greitai, apie tai byloja griūvanti Gedimino pilis, naikinamas Vilniaus senamiestis, baigiama išvogti ir pusvelčiui išparduoti valstybė.
Lietuva yra sparčiausiai naikinama ir iš visų buvusių penkiolikos TSRS respublikų. 

Toliau už mūsų žengia „Baltijos sesės“ Latvija su Estija, tada Ukraina, kuri neteko 10 milijonų gyventojų. Labai sparčiai vyksta ir didžiausios buvusios TSRS respublikos Rusijos naikinimas, kuris turi daug panašumų su Lietuvos naikinimo ypatumais.

Žemiau pateikiu ištraukas iš Romano Kliučniko straipsnio „Apie„toleranciją“ ir „demokratiją““ , kurios pasakoja apie Rusijos naikinimą:

„Visa šalis sugriauta iki pačių pamatų – žemės atiduotos kiniečiams, visi žemės turtai ir bankai, į oligarchų rankas; pramonė, švietimas, sveikatos apsauga ir armija praktiškai sunaikintos; pilnu tempu vyksta vietos gyventojų pakeitimas, 80 procentai iš kurių ties skurdo rida...atviras rusų tautos genocidas, kuri jau išmiršta po du milijonus per metus; bombarduoja Siriją, „gindama“ šalį nuo islamistų, bet tuo pačiu metu pilnu tempu vyksta islamizacija valstybės viduje ir stato jiems naujas pačias didžiausias mečetes Europoje...“

Tolerancija, – moko mus valdžios propagandistai, – tai pakantumas kitaminčiams. O dar – kitai kultūrai, kitoms tradicijoms, kitoms dvasinėms ir moralinėms vertybėms. Bet visa tai – nuodingas ir pavojingas melas, įpakuotas į blizgantį popierėlį.

Kas iš tikrųjų yra tolerancija ir kam mums ją primeta, visai atvirai ir ciniškai paaiškina (tiesa, ne mums, o savo žmonėms) Menachemas Šneersonas: „Tolerancija — tai tas mechanizmas, kurio pagalba kontroliuoja finansinius srautus, mums lengviausiai tramdyti gojų nepasitenkinimą mūsų kagalo sėkme. Tolerancija yra savotiška dresuotė gojų genties ir paaiškinimas, kodėl reikia kentėti dominavimą mūsų kagalo jų šalyse“.

Tie žmonės, o tiksliau, ne žmonės, kurie atėjo Rusijoje į valdžią prieš ketvirtį amžiaus (padedant specialioms teroristinėms brigadoms iš Izraelio ir JAV) ir surengė plėšikišką čekinę-privatizaciją liaudies turto – žemės, miško, naudingų iškasenų, gamyklų ir t.t. – dabar, prisidengiant tolerancija, bando sušvelninti ir nukreipti į saugią vagą rėkiančią socialinę neteisybę ir augantį liaudies nepasitenkinimą.

Tolerancija, kaip ir primetimas šios bankininkų ir oligarchų valdžios multikultūralizmo, – tai veiksmingas būdas skaldyti žmones, naikinti mūsų vienybę, mūsų tradicinę kultūrą, paremtą sąžine, gerumu ir teisingumu.

Kada mes vieningi savo vertybėse ir tiksluose, tada mes – tauta, tada mes – didelė jėga. Kada mes padalinti skirtingomis religijomis, partijomis, politiniais ir visuomeniniais judėjimais, interesų grupių (pvz. sporto ar muzikos fanatai) ir, svarbiausias, – vertybių ir tikslų (pagal konstituciją, parašytą diktuojant Vašingtono patarėjų, Rusijoje uždrausta bet kokia ideologija, tai yra, valstybė neturi jokio tikslo, išskyrus, matomai, pelnų valdančiojo kompradorinio oligarchato), tai tuomet mes – gauja, minia, gyvenanti ne pagal sąžinę ir teisingumą, o pagal valdžios duotą įstatymą pagal nurodymą išorės autoriteto, valdininko, valdžios atstovo, Tada mes – lengvai gudrių piemenų valdoma banda, kurią lengva apgauti. Pavyzdžiui, primesti mums „pliuralizmą“, „tolerantiškumą“ ir „multikultūralizmą“, mokamą mediciną, mokamą švietimą, juvenalinę justiciją, visuotinę, nuo pirmos dienos ir net minutės gyvenimo – vakcinaciją, čipizaciją, negrynuosius pinigus, susiaurinti socialinius valstybės įsipareigojimus žmonėms ir taip toliau. (...)

Kokią išvadą galima padaryti iš mūsų valdžios veiksmų? Tiktai tą, kad vilkas ne prie „vartų“, jis jau namuose. Ir jis – pilnas šeimininkas juose. Ir, veikdamas įvairiais metodais ir gudrybėmis, pamažu išstumia mus iš namų, išgyvendina mus iš šio pasaulio – beveik po milijoną per metus. Ir vėliava pauodeginio generolo Vlasovo,plazdanti šiandien virš Kremliaus, – liūdnas viso to įrodymas.“Žymus Rusų ekonomistas prof.Valentinas Katasonovas apie šiandieninę Rusijos situaciją kalba dar griežčiau. Jo žodžiais, tai JAV kolonija, nes jos valiuta rublis yra perdažytas doleris, Rusijos Centrinį banką kontroliuoja JAV FRS, o jos vadovai yra užsienio bankinio oligarchato marionetės.

Tai kaip gali nutikti, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą