2017-07-12

Kovoje su Sorošu Vengriją palaikė Izraelis


Vengrijos valdančioji partija „Fides“ visoje šalyje iškabino banerius su Sorošo atvaizdu ir užrašu „Sorošas nesijuoks paskutinis“. Per televiziją rodomi analogiški reklaminiai klipai. 

Karo metais Dž.Sorošas (Švarcas) tarnavo SS daliniuose ir pardavinėjo iš žydų atimtą turtą. Iš Vengrijos Sorošas išvyko 1947 metais, o 1988 metais jis į Vengrija sugrįžta, kaip „Atviros visuomenės“ fondo steigėjas, kuris ėmė vystyti savo veiklą Rytų Europoje ir finansuoti šias valstybes ardančias globalistines NVO. Vengrijos premjeras ir jo partija pasiekė, kad Sorošo NVO destrukcinė veikla būtų apribota įstatymais.„Man suteikia skausmą dabartinio Vengrijos režimo antisemitiniai vaizdai naudojami jos atvirai dezinformacijos kompanijai“, - pasakė Sorošas.

Vengrijos žydų bendruomenė šiuos plakatus nevadina antisemitiniais, bet pareiškė, kad besišypsantis Sorošas gali išprovokuoti neapykantą žydams.


Vengrijos vyriausybės argumentai

Vengrijos valdžia atmetė visus jos kaltinimus antisemitizmu šios kompanijos kontekste. Šie skelbimai vyriausybės teigimu nėra nukreipti prieš Sorošą asmeniškai, o prieš su juo surištas organizacijas — tokias kaip „Atviros visuomenės“ fondas, kurios diegia nekontroliuojamos migracijos idėjas.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Asmuo, kuris naudoja savo turtus, jėgą, poveikį ir jo finansuojamų organizacijų tinklą, kad perkelti į Europos Sąjungą ir Vengriją milijonus migrantų, kelia mūsų ateičiai pavojų. Milijardierius ir spekuliantas Džordžas Sorošas aiškiai ir nuosekliai duodavo suprasti: būtent tai, ką jis norėjo padaryti“.

Vengrijos vyriausybės aparato vadovas Janoš Lazar pabrėžė, kad „vyriausybė kritikuoja Džordžą Sorošą ne todėl, kad jis žydiškos kilmės“, o dėl todėl, kad jis palaiko nekontroliuojamą migraciją“.

Vyriausias Izraelio rabinas David Lau, susitikęs su Vengrijos premjeru pasakė:
„Negalima bet kokį ginčą su žydu traktuoti kaip antisemitizmo apraišką“. Jo nuomone, kompanija nėra antisemitinė, „ nes ten nekalbama apie Sorošo žydišką kilmę“.


Europos Rabinų centro direktorius Menachem Margolin pareiškė, kad „nors kompanija su panaudojimu pono Sorošo portreto ne labai elegantiška, ji neturi jokio ryšio su jo žydiška kilme, nenurodo į ją ir net neužsimena apie ją“.

Jungtinės Vengrijos žydų kongregacijos vadovas Šlomo Koveš pasakė: „Daugelio žmonių akyse Sorošas simbolizuoja figūrą amoralaus kapitalistinio spekulianto, ir todėl jie jo nemyli. Vadinti bet kokią kritiką jo adresu antisemitizmu — reiškia nukreipti visą tą neapykantą į žydų bendruomenę. Mes turime būti labai atsargūs, kada klijuojame antisemitizmo etiketes“.

Sorošas prieš Izraelį

Izraelio pasiuntinys Vengrijoje Josi Armani paskubėjo užimti Orbano vyriausybės kritikų pusę ir pavadino plakatus ir televizijos reklamą antisemitiniais. Tačiau praėjusį sekmadienį Izraelio Užsienio ministerija padarė pareiškimą, kuriame pareiškė:

„Jokiu būdu šis pareiškimas nebuvo nukreiptas į tai, kad delegitimizuoti Džordžo Sorošo kritiką, kuris nuosekliai užsiima kenkimu demokratiškai išrinktai Izraelio vyriausybei“. Ministerijos spaudos sekretoriaus žodžiais, milijardieriaus finansuojamos NVO „šmeižia žydų valstybę ir kenkia jos egzistencijai“.

Valdančiosios Izraelio partijos „Likud“ atstovas pareiškė, kad partija Knesetui pateiks „Sorošo įstatymo“ projektą, kuris turi uždrausti Izraelio NVO finansavimą asmenų ir organizacijų, kurios anksčiau buvo įtartos dirbančios prieš Izraelio valstybės interesus.Ateinančią savaitę su oficialiu vizitu Vengrijoje lankysis Izraelio premjeras Benjaminas Netanijahu

Šaltiniai:


Ankstesni straipsniai apie Sorošo NVO veiklą:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą