2017-07-13

Neįvykusi prezidentė, neįvykęs premjeras, neįvykęs seimas, neįvykęs Vilniaus meras... Neįvykusi valstybė


Neįvykusiomis imta vadinti tokias valstybes, kurios nekontroliuoja sienų, finansų, bankų, neturi veiksnios valdžios, kuriose viešpatauja korupcija, nėra tinkamos sveikatos priežiūros ir pensijų sistemos, kur didelė emigracija, kur didžioji dalis visuomenės skursta ir t.t.

Pagal daugelį požymių būtent tokia valstybe tapo mūsų Tėvynė Lietuva po 26 metų liberal-bolševikinės chuntos valdymo.

Šios neįvykusios Lietuvos valstybės simboliai: Griūnanti Gedimino pilis, draudimas statyti paminklą Vyčiui, iš valstybės bėgantis jaunimas, dokumentai - badu marinamų senelių laiškai su pagalbos šauksmu neįvykusiai valdžiai, neįvykusiai prezidentei.

Vieną iš tokių laiškų – neįvykusios valstybės įrodymų, išvydau Laisvame laikraštyje šiandien. Aš jį pacituosiu.

Rašo Birutė Dilpšienė ir „Motinų klubas rašo:


(…) Mūsų „Moterų klubas“ parašėme prezidentei, kad ji ne prašytų o pareikalautų atlyginti Lenkijos okupantų padarytą žalą Lietuvai. Iš rusų reikalauja, nors jie po karo atstatė Lietuvą ir, beje, gana gerai atstatė... Tapome žydinčia šalimi: gyvenome be konteinerių be nuodų valgėme savo kaimiečių žemdirbių išaugintų duonų kaime laikėme karvių kriuksėjo paršeliai. O dabar — nyku. Kur darbštieji žemdirbiai? Kur pramonė? Kodėl mirusios gamyklos? O dabar beliko laisvė bėgti nuo sugrįžusios vergijos, todėl vaikai palieka Lietuvą. Nauja okupacija - amerikonų vokiečių lenkų o mes su prezidente linkčiojam ponams bučiuodami Briuselio vėliavą. Ar čia ne imperija?

Bet grįžkime prie žalos atlyginimo. Nors prezidentė pasiūlė skudurų ir kruopų jeigu maža pensija, bet ir iš to nepragyvensi. Tą patį tvirtino ir ponas Pranskietis. Tik gerb. Kirkilas kalbėjo pagarbiai ir siūlė taikų gyvenimą su lenkų tauta. Mes irgi nesiūlome pyktis, bet skriaudą ar žalą būtina atlyginti ir draugui, ir priešui. Nežinau, ar gerb. Prezidentė neraštinga, ar kas nors su sveikata, kad nesupranta, ką reiškia lenkų padaryta žala Lietuvai. Ir aš rašau kartu su „Motinų klubo“ narėmis, jog privalote susiderinti su Vyriausybe, jeigu mumis netikite, ir išsireikalauti iš Lenkijos žalos atlyginimą už 23 metus, per kuriuos buvo kankinama Lietuva - konkrečiai Vilniaus kraštas. O iš Lenkijos gautus pinigus paskirkite pensininkams, nes jų tėvai kentėjo, kovojo ir žuvo Vilniaus krašte. Skirkite ligoninėms, kad nebūtų atmestinai gydomi žmonės, kad būtų išlaikytas transportas, skirtas sergančių žmonių pagalbai.

Taigi, prezidente, jūsų skudurų man nereikia, dar turiu iš tarybinių laikų. Net Pakruojo valdžia neatvyko su manimi pasikalbėti. Tyla ir po skambučio, nors jūs siūlėte. O gaila. Būtų radę beveik aklą vyrą, kurio viena akis pašalinta, o kitą gydytis važinėjasi į Kauną Jo pensija 295, mano 220. Ot gyvename gerai, be akių, be dantų- nematai - nepasiimsi, neturi dantų - nevalgysi. Greičiau galas visiems pensininkams, jaunimas išlėks vergauti į kitas šalis. O Leninas taip negalvojo: atidavė Lietuvą su Vilniumi ir auksą iš ten. O keikiame „okupantus“, kad leido Lietuvai nepriklausomai gyventi.

Nenurimsime, prezidente. Skųsimės laikraščiams. Ir gal tiesos sakymas išgelbės nuo jūsų melo ir noro pribaigti mano Tėvynę!

Siunčiu ir panelės Prezidentės atsiliepimą - pasiteisinimą man. Žala Lietuvai turi būti atlyginta. Skausmo ir pažeminimo nenusinešė laikas.

O žalos atlyginimo prašau ne sau - valstybei, kuri ją atgavusi pati nuspręs, kam skirti ar panaudoti.

Pagarbiai Birutė Dilpšienė Ir „Motinų klubas““Kokių dar reikia įrodymų, kad gyvename neįvykusioje valstybėje?

P.S.

Vėl Vilniuje lijo lietus, vėl gatves užlies vanduo, vėl į Nerį bėgs srutos. Vėl š. plauks Nerimi, ir tai tęsis tol, kol mero kėdėje sėdės Š. - tikras neįvykusios valstybės bioindikatorius.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą