2017-07-11

Radžvilai Lietuvos naikintojams nereikalingi!


Prasidėjo paskutiniųjų Sąjūdžio mohikanų pjudymai, jų galutinis suėdimas. Teisingai. Globalistų-landsgrybistų logika suprantama. Išnyks radžvilai, vaišvilos, išmirs badu marinami seneliai, kurie per naktis saugojo Seimą, televizijos bokštą nuo sovietinių tankų ir nebeliks kam papasakoti kasdien globalistinės propagandos kvailinamam jaunimui, kad 9-me 20 amžiaus dešimtmetyje ir pačioje 21 amžiaus pradžioje mes buvome laisvi, kaip mes džiaugėmės savo Tėvynės laisve. Tokie žmonės juk negali džiaugtis savo tėvynės nelaisve, tokie žmonės juk negali džiaugtis vergove, negali džiaugtis pederastijos ir visų kitų išsigimimų propaganda, šeimos, tautos, valstybės naikinimu, negali džiaugtis buvusia saugumiete prie valstybės vairo, ją apspitusiais subinlaižais, protiniais ir moraliniais išsigimėliais – valstybės naikintojais. Nebus kam pasakyti jaunimui apie tai ir globalizmo narve užrakintas jaunimas niekada nesužinos, kas yra laisvė. Nesužinos, kad laisvė tai nėra galimybė būti idiotu, iškrypėliu, alkoholiku, narkomanu, degradantu, beždžione, vergu, kad laisvė tai teisė būti sveiku ir protaujančiu žmogumi, sakyti laisvai tiesą, sakyti ką galvoji, gyventi pagal savo tautos papročius ir logiką, gyventi laisvoje savo protėvių žemėje, o ne gyventi pagal „protokolus“ sukurtame bezdžionyne, zoologijos sode antrarušiams žmonėms, elektroninių pinigų konclageryje. Ar narve gyvenančios kanarėlės žino ką nors apie laisvę?

Vakar gavau laišką:

Vilniaus Forumas

Sveiki,

Lietuvoje gausėja atvejų, kai piliečiai įvairiais būdais persekiojimai dėl savo „neteisingų“ pažiūrų. Kol kas tik maža dalis tokių istorijų pasiekia viešąją erdvę ir susilaukia visuomenės dėmesio.
Prie šio laiško pridedama Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Radžvilo persekiojimo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI) istorija atskleidžia ne tik tokio ideologiškai ir politiškai motyvuoto persekojimo mastą, bet ir stulbinamai sovietinius laikus primenantį jo pobūdį.

Vilniaus forumas nesureikšmina prof. Vytauto Radžvilo persekiojimo atvejo. Tokį ir panašaus pobūdžio persekiojimą šiandien patiria daug „neteisingai mąstančių“, pirmiausia ES ,,šviesia ateitimi“ išdrįstančių viešai suabejoti akademinės bendruomenės narių, valstybės tarnautojų ir kitose srityse dirbančių piliečių.

Antra vertus, nors V. Radžvilo atvejis yra tik Lietuvoje įsivyraujančios tendencijos persekioti ,,kitaminčius“ atspindys, jis itin iškalbingai byloja apie problemos mastą ir sudėtingumą. Ideologiškai persekiojamas ir iš esmės sovietiniais metodais mėginamas nutildyti vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio aktyviausių kūrėjų ir Nepriklausomybės architektų. V. Radžvilas yra vienas svarbiausių Nepriklausomybės atkūrimo ideologų, visoje šalyje besirandančio Sąjūdžio rėmimo grupių steigimosi koordinatorius, šalies visuomenei judėjimo tikslus aiškinusios bei Nepriklausomybės idėją skleidusios paskaitininkų grupės vadovas. Tokiame kontekste jau kelerius metus VU TSPMI vykdomas  V. Radžvilo persekiojimas įgyja gerokai platesnę moralinę ir politinę reikšmę. Jis atskleidžia, koks  yra ne parodomasis, o tikrasis ne tik institute, bet ir Lietuvos politiniuose ir akademiniuose sluoksniuose vyraujantis požiūris į Sąjūdį ir jo keltus bei mėgintus įgyendinti laisvos Tautos ir nepriklausomos valstybės idealus.

V. Radžvilo istorija rodo, kaip sparčiai ir vis drąsiau bei atviriau Lietuvoje grįžtama į sovietmetį mėginant gaivinti ,,vienos tiesos“ tradiciją ir ideologinės prievartos bei politinės cenzūros taikymo praktikas. Esame tikri, kad viešumas yra vienintelė priemonė, galinti padėti sustabdyti šią pavojingai plintančią tendenciją ir apginti ne tik akademinę laisvę, bet ir visų mūsų, kaip sąmoningų ir laisvų savo šalies piliečių, žodžio ir minties laisvę bei teises. Kviečiame susipažinti su nuorodoje esančiu straipsniu ir pagal galimybes dalintis šiuo laišku, šitaip prisidedant prie juo perduodamos žinios Lietuvos visuomenei kuo platesnės sklaidos.Pagarbiai,

Vilniaus forumo vardu
Koorditatorius                                  
Arnas Simutis
el. paštas: info@pilieciai.ltKomentarų nėra:

Rašyti komentarą