2021-02-12

Nacionalinis susivienijimas. Neleiskime ištrinti Vasario 16–osios iš Tautos atminties! (kvietimas)

 

Visus vilniečius vasario 16 dieną 18 valandą kviečiame su deglais ar be jų ateiti prie Jono Basanavičiaus paminklo, kauniečius 18.30 – prie Laisvės paminklo. Gerbdami karantino taisykles su Laisvės liepsna rankose pagerbsime valstybės kūrėjų ir gynėjų atminimą.

Pusę amžiaus sovietinių okupantų propaganda lietuviams kalė į galvas – 1918 metų vasario 16 dieną paskelbta nepriklausoma Lietuvos valstybė yra neteisėtas buržuazinių nacionalistų kūrinys. Istorinė ir geopolitinė klaida. Lietuvių tauta turėjo išnykti, o ne atgimti XIX a. pabaigoje. Jos atgimimas ir savos valstybės sukūrimas buvo nesusipratimas. Vasario 16–oji buvo trinama iš mūsų atminties visais būdais: buvo tyčiojamasi iš pačios lietuvių tautinės valstybės idėjos, juodinami ir šmeižiami iškiliausi jos kūrėjai, smerkiamos Nepriklausomybės kovos ir drąsieji savanoriai, menkinami ir karikatūrinami savo valstybę išsikovojusios Tautos pasiekti laimėjimai. Ir vis dėlto ta diena gyveno lietuvių protuose ir širdyse, kasmet matomiausiose vietose vis suplevėsuodavo rizikavusių ilgais kalėjimo metais drąsuolių keliama Lietuvos valstybę primenanti Trispalvė. Sovietiniai okupantai trypė ir trynė Vasario 16–osios atmintį atvirai ir šiurkščiai – draudė minėti tą dieną ir negailestingai persekiojo ir baudė ją išdrįstančius švęsti Lietuvos patriotus.

Lietuviai! Visi Lietuvą mylintys ir jai ištikimi tėvynainiai! Atėjo laikas suprasti, įsisąmoninti ir pripažinti karčią tiesą: Vasario 16–oji vėl trinama iš mūsų, Lietuvos piliečių, atminties. Tik ne atvirai, draudžiant minėti šią dieną, o švenčiant ją taip, kad tuščiose ir pompastiškose valdžiažmogių kalbose, piliečių džiaugsmingai mojuojamų Trispalvių jūroje ir grandiozinių fejerverkų ugnyse pradingtų  tikrasis – dvasinis ir politinis tos dienos turinys ir jos istorinė prasmė. Suvaidinto patriotizmo ir klastojamos Vasario 16–osios esmę prieš trejus metus išdavė kiekviename žingsnyje šmėžavęs melagingas įrašas: LIETUVAI – 100. Sąmoningai ir nusikalstamai klaidinantis. Turėjęs priversti mus pamiršti, kad Lietuvos vardas žinomas pasauliui jau tūkstantį metų ir kad švenčiamas ne daugelį amžių gyvuojančios Lietuvos, o moderniosios lietuvių tautos sukurtos ir ginklu apgintos Lietuvos nepriklausomos ir demokratinės valstybės šimtmečio jubiliejus.

Apgaule ir klasta trinantys Vasario 16–ąją iš mūsų atminties ,,globalios Lietuvos“ kūrėjai siekia, kad lietuviai visiems laikams pamirštų ir net nepajėgtų įsivaizduoti, kad jie gali būti valstybinė tauta. Kad jie nebesuprastų, kad gali ir turi teisę valdyti save ir gyventi kaip nepriklausoma politinė bendruomenė, laisvai lemti savo kaip tautos ateitį ir likimą. Kaip gūdžiausiu sovietmečiu, Vasario 16–ąją vėl slegia ir jos šviesą temdo sugrįžę baimių ir įtarimų esant ,,nacionalistine“ švente šešėliai.

Sąmoningai griaunama ir naikinama viskas, kas susiję su šia diena. Trukdoma įrengti ją menančią ir simboliškai įprasminančią Valstybės aikštę šalies sostinėje. Klastojama ir trinama Vasario 16–osios Lietuvos valstybės viziją ir jos garbę išsaugojusių Laisvės kovų istorija ir atmintis, juodinami ir šmeižiami tą valstybę gynę didvyriai.

Siekiama, kad užmiršę, kas yra sava nepriklausoma valstybė, mes, lietuviai, nebesuprastume, ir kas yra tikroji – politinė ir valstybinė Laisvė. Trinant Vasario 16–ąją iš mūsų atminties tikimasi, kad mes užmiršime, jos esame šimtmečių bendro likimo susaistyta žmonių bendrija – TAUTA, – išsivaikščiosime po pasaulį ir jame ištirpsime nepalikdami savo buvimo šioje Žemėje pėdsakų. 

Todėl švęskime Vasario 16–ąją kaip laisvi ir orūs žmonės. Suprantantys, kad turime tik vieną Tėvynę – mažą Žemės lopinėlį prie Baltijos jūros, kuris vadinasi LIETUVA. Ir atsimenantys, kad 1918 metų Vasario 16–ąją gimusi Lietuvos VALSTYBĖ yra vieninteliai mūsų kaip Tautos namai – vienintelis saugus prieglobstis nuo pasaulį krečiančių negandų ir istorijos audrų.

Tai bus asmeninis Meilės, Pagarbos ir Drąsos aktas mūsų valstybei, mūsų kritusiesiems, mūsų vaikams ir vaikaičiams. Visoje Lietuvoje uždekime žvakes prie Vasario 16-ąją primenančių paminklų ir su ja susijusių aikščių bei ant žuvusiųjų kapų. Visi galintys kviečiami ateiti su deglais – išmeskime baimę, išdrįskime ir vėl įžiebti savo Meilės atkurtai Lietuvai ugnį. 

Vilniuje 18 val. prie Tautos Patriarcho Jono Basanavičiaus paminklo uždekime savo Laisvės šviesą! Būkime vieningi, orūs ir laisvi piliečiai, gerbkime ir saugokime save ir savo artimą. Tačiau ateikime!  Mums niekas to neuždraudė ir  niekada negali uždrausti.

Pakelk galvą, lietuvi! Švęsdamas Vasario 16–ąją prisimink ir garsiai ištark sau ir kitiems: MES ESAME ISTORINĖ IR VALSTYBINĖ TAUTA!

2021 m. vasario  12 d.  

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba  Komentarų nėra:

Rašyti komentarą