2021-02-06

Rašytojas Valdas Anelauskas Oregone perka šovinius. O kaip mes ginsime Lietuvą?

 


Lietuva šiandien. Vaikai daromi funkciniais beraščiais ir invalidais, iš tėvų atimamas verslas, seneliai su anūkais gali susitikti nebent Maljorkoje (jei turi pinigų). Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė laukia „kada gaus užduotį suvakcinuoti visą populiaciją“, o kol kas su savo pavaldiniais falsifikuoja susirgimų statistiką. Tokį susirgimų falsifikavimo faktą paskelbė Facebook Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Vasario 4 dieną Širvintų rajone COVID-19 sirgo 110 žmonių, o buvo skelbiama apie 146 kovidinius ligonius. Kiekvieną dieną per LRT girdime apie prirašomus neapskaitytus pernai „mirusius“. Prie viso šio chaoso pridėkime dar COVID-19 diagnozei taikomą tam netinkamą PGR testą ir gausime ne „suokalbių teoriją“, bet tikrą ir įgyvendintą suokalbį prieš Lietuvių Tautą ir Lietuvos Valstybę. Ar ne laikas pagalvoti apie savigyną?


Esame JAV protektoratas, sekame šios valstybės pėdomis. Lygiai taip pat falsifikuojame rinkimus, perimame jų diegiamą šeimos griovimą, homoseksualizmo ideologijos aukštinimą, net meldžiamės prieš jų juodaodį recidyvistą, šliaužiojame pilvais prieš žydus ir esame nuolatos terorizuojami su holokausto industrija.

Nėra abejonių, kad tas košmaras, kuris šiandien vyksta JAV, po kurio laiko bus „Deep State“ perkeltas į COVID-19 pagalba subankrotintą Lietuvą. Sunaikinusi mūsų ekonomiką, ši Deep State, investicionio fondo Black Rock (7,4 trilijonų dolerių aktyvai) pavidalu, supirks visus bankrutavusios Lietuvos aktyvus ir valdys mus, padarys mus savo vergais.Rašytojo Valdo Anelausko laiškas geriausiai atspindi šios dienos padėtį JAV vakarų pakrantėje. Anelauskas šiandien parašė:

Gana ilgai aš Jums nerašiau, turbūt kaip tik nuo tos dienos kada JAV valdžią uzurpavo šiuolaikinė bolševikų reinkarnacija. Na bet tikriausiai nereikia daug aiškinti, kokia dabar čia pas mane nuotaika. Šios dvi savaitės, galima sakyt, nusvėrė 60 metų. Būtent blogos nuotaikos prasme. Nors net nežinau kaip apskritai tą išmatuoti ar pasverti...

Dabar mes gyvename čia vis su nuolatine nuojauta artėjančio kažko labai blogo. Dviejų savaičių patirtis tam jau suteikia daugiau nei pakankamai priežasčių. Juk sakoma, gera pradžia — pusė darbo... Na, ši neteisėto (tiesiog pavogto) prezidentavimo pradžia uzurpatoriui Bidonui tikrai labai gera. Dabar jis gali jaustis net beveik kaip diktatoriumi, nes visa valdžia JAV dabar yra pilnai jų (vadinamųjų „demokratų“) rankose: ir Kongresas ir Senatas, ir beveik visur vietinė valdžia, valstijų bei miestų lygyje. Štai kodėl jie ir pradėjo, kaip sakoma, kirsti iš peties. Tai, kas numatyta jų planuose, ilgainiui, bijau, gali pralenkt ir Staliną ir Hitlerį. Ir tai, bijau, bus pradėta įgyvendinti jau pačiu artimiausiu metu.

Dabar jų pagrindine veiklos sritimi bus, aišku, visuotinė vakcinacija, privaloma, prievartinė. Keletas įstatymų projektų šiuo klausimu jau yra svarstoma. Susipažinau su jų tekstais ir man iškart tapo aišku, kad jeigu šie įstatymai bus priimti (o greičiausiai jie bus, aš beveik šimtu procentų tuo įsitikinęs) tai policija paprasčiausiai ims areštuoti visus tuos kas atsisakysime gauti vakciną, gal būt pirmiausia skirs baudas (tokias, jog mažai nepasirodys), na o paskui ir čipą prievarta įskiepys. Dar girdėjau, kad iš tėvų, kurie neleis vakcinuoti savo vaikų, tai ir išvis vaikus gali net atimti.

Na ir dar numatyta daugybė visokiausių represinių priemonių prieš disidentus, ir tiesiog prieš visus tuos, kas palaikė prezidentą Trampą. Dabar jau prasidėjo didysis „valymas“ JAV kariuomenėje, kad tarp kariškių nebūtų jokių laisvamanių-kitaminčių (ar kaip juos dabar vadina, „politinių ekstremistų“). Tačiau ir į civilius jau nusitaikę. Štai keli geri pavyzdžiai kas gal būt ir laukia mūsų ateityje:

https://www.breitbart.com/politics/2021/01/19/left-calls-for-army-of-citizen-detectives-to-monitor-report-trump-supporters/

https://www.lifesitenews.com/news/stanford-researches-artificial-intelligence-can-determine-persons-political-allegiance

https://www.lifesitenews.com/news/tucker-warns-dems-want-re-education-camps-de-programming-for-trump-voters

https://www.lifesitenews.com/news/tucker-biden-admin-now-trying-to-control-what-you-believe-turning-you-from-free-citizen-to-slave

https://www.lifesitenews.com/opinion/cnn-hosts-call-for-diabolical-conservatives-to-be-deprogrammedhttps://www.lifesitenews.com/news/homeland-security-dept-issues-terrorism-warning-against-people-who-oppose-biden-presidency

Na, kas bebūtų, mes tai nepasiduosime jiems, bent jau gyvi tikrai nepasiduosim. Daugelis amerikiečių neketina pasiduoti. Tačiau naujoji valdžia rengia ir tam atvejui kelis įstatymų projektus, kurie dabar svarstomi Kongrese. Visų pirma, tiesiog neįtikėtinai drakonišką įstatymą dėl gyventojų nuginklavimo, H.R.127, galite su juo susipažinti ir manau, kad iškart suprasite ką turiu omenyje:

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/127/text

Todėl ir sakiau, kad čia jau kvepia Stalino ar Hitlerio dvasia. Jei jų dabartiniams įpėdiniams pavyktų nuginkluoti amerikiečių visuomenės sveikąją pusę, tai tada seks gal būt jau ir koncentracijos stovyklos ir masiniai areštai, politiniai teismai, gal net ir žudynės, viskas bus taip, kaip kai kur jau yra buvę. Mums tai pažįstama. Ne veltui tad ir sakoma, kad viskas nauja yra gerai pamiršta sena...

Kadaise, prieš daugiau kaip 30 metų, pabėgau nuo komunistų, o dabar jie mane štai ėmė ir pasivijo. Todėl netiesa, kad kaip teigė Herakleitas, neva negalima du kartus įbrist į tą pačią upę...

Normalūs čia žmonės, sveiko proto amerikiečiai tą irgi dabar puikiai supranta, kas jų laukia, todėl šoviniai tad ir tapę dabar pačiu didžiausiu deficitu. Šovinių kainos pakilo į kosmines aukštumas, tačiau net jeigu esi ir pasirengęs mokėt po du dolerius už vieną šovinį, vis tiek jų negausi. Viskas akimirksniu išperkama. Man pavyko pasidaryt šiek tiek atsargų, būtent iš tokių brangių šovinių, bet tai tik, kaip sakoma, juodai dienai, o kad šiaip pašaudyt, pasipraktikuoti, na tai dabar jau jokios galimybės nėra, nes nešaudysi juk kainuojančiais po $2 šoviniais į tuščius butelius.

Bet bijau, jog tai kol kas dar, kaip sakoma, tik „žiedeliai“, o „uogos“ bus priekyje... Ir aš tiesiog nebežinau ką daryti. Senatvė čia mano tikrai nebus rami. Pasiduoti ir paklusti? Tai man būtų visiškai nepriimtina! Gyvent prie šitokios valdžios ir į nieką nekreipti dėmesio? Na ne, tai jau tiesiog viršytų mano jėgas! Mes gyvenome čia prie Obamos, mums ir to jau pakako, o dabar bus blogiau. Bijau, kad bus daug blogiau.

Na, galų gale, be abejo, kada nors tikrai prasidės pilietinis karas. Kitaip būt negali. Čia juk vis gi dar yra nemažai ir normalių žmonių, kurie, kaip ir aš, neketina pasiduot ir paklusti. Ypač jeigu režimas kėsinsis į žmonių ginklus. Daugeliui amerikiečių turėti savo ginklą yra juk tiesiog šventa. Gi net JAV Konstitucijoje yra Antroji pataisa, kuri garantuoja piliečių teisę turėt ginklus. Ta pataisa įsigaliojo 1791 metų gruodžio 15 dieną, taigi daugiau nei prieš 200 metų! Jungtinėse Amerikos Valstijose gyventojai dabar turi 396 milijonus legalių šaunamųjų ginklų, taip kad gaunasi maždaug 124 ginklai 100 žmonių. Tai yra pats aukščiausias rodiklis pasaulyje. Atsižvelgiant į tai kad yra juk nemažas kiekis dar ir nelegalių ginklų, tikrasis skaičius tikriausiai gerokai didesnis.

Beje, vien per pirmąjį šių metų mėnesį amerikiečiai įsigijo virš dviejų milijonų ginklų. Tačiau tai nėra rekordas. Pernai, iškart po to kai prasidėjo „blekmaterių“ siautėjimas, birželio mėnesį buvo įsigyta 2.8 milijonai ginklų, o liepos mėnesį 2.5 milijonai. Išvis per 2020 metus buvo nupirkta net 23 milijonai ginklų! Iš tų, kas pernai pirko ginklus, net 8.4 milijonai juos pirko pirmą kartą gyvenime.

Taigi, suprantama, šitokio ginklų kiekio atėmimas, konfiskavimas iš žmonių būtų itin sunkia užduotimi. Ypač kada žmonės tam įnirtingai priešinsis. Tai ir galėtų tapti tarsi kibirkštimi įmesta į parako statinę, būtent antrojo JAV istorijoje pilietinio karo priežastimi.Nė viena protinga valstybės valdžia tokiems žingsniams tikrai nesiryžtų, bet juk šiandien čia esantys valdžioje, pirmą kartą tokie per visą JAV istoriją, gi anaiptol nėra protingi. Švelniai tariant. Jie pašėlę fanatikai. Kaip ir ta pusė JAV piliečių, už juos balsavusių. Nežinau, gal girdėjote, vienu pirmųjų Baideno potvarkių buvo pakeist prezidento Endriu Džeksono portretą ant $20 banknoto kažkokios negrės portretu. Taigi netrukus galėsime „grožėtis“ beždžionių atvaizdais ant dolerių kupiūrų... Na, ar gi tai ne pasityčiojimas?!.

Šios valstybės agonija tikriausiai bus baisia, pabaiga — kruvina, tačiau viskas geriau nei tokia, kaip dabar, valdžia. Ir ne tik mums, čia gyvenantiems. Jeigu čia Amerikoje iš tiesų prasidėtų pilietinis karas, chaosas, anarchija, tada ir visam likusiam pasauliui, tame tarpe ir Lietuvai, tas juk atsilieps, mažai nepasirodys. Kiekvienas protaujantis žmogus Lietuvoje šitą turėtų suprasti. Tačiau net jeigu greitu laiku nieko tokio čia ir nebus, tai juk dabartinis JAV prezidentas (tiksliau tie, kas už jo stovi, kas ir vadinama dabar „gilumine valstybe“) paprasčiausia gali išprovokuot karinį konfliktą su Rusija ir tada Lietuva iškart taptų pirmąja fronto linija. Dabar jau aiškiai matosi, kad jie būtent to ir sieks.

Juk vakar Baidenas pareiškė, kad „nuolaidžiavimo“ Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui laikai baigėsi, o ir pirmojo telefoninio pokalbio su V. Putinu metu jis „aiškiai pasakė“ jam, kad dvišaliai santykiai keičiasi. Kiek anksčiau Baideno nacionalinio saugumo patarėjas Džeikas Sallivanas perspėjo, kad Vašingtonas planuoja prieš Rusiją nukreiptus veiksmus „mūsų pasirinktu laiku ir mūsų pasirinktu būdu“. Taigi, man atrodo, jums, lietuviams Lietuvoje, irgi yra ko bijoti ir kam ruoštis.

Neseniai žiūrėjau video, kur išmanantys žmonės aiškino, kad artėjančiame pilietiniame kare niekas neturės tokios vertės kaip šoviniai. Kvailiai net ir tarp amerikiečių disidentų dabar investuoja į visokius ten bitkoinus ir net nepagalvoja, kad kilus čia pilietiniam karui internetas gi nustos veikti, o ir visa finansų sistema subyrės, ir apskritai bet kokie pinigai (tikri ar virtualūs) neteks prasmės. Auksą tada irgi bus ne taip jau paprasta parduoti. Taigi būtent amunicija ir taps brangiausia valiuta. Kaip kad toje rusų grupės „Liube“ dainoje: а на войне, как на войне — патроны, водка, махорка в цене, а на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют...

Taigi žmonėms ir nėra dabar jokio pasirinkimo, tenka ginkluotis, o šovinius pirkti tokiomis kainomis, kokios yra. Arba visai nepirkt. Bet kam tada ginklas? Be šovinių ginklas yra visiškai nenaudingas dalykas. Aš tą supratau, deja, pernelyg vėlai, todėl dabar ir turiu sumokėt ką mes vadiname kvailio mokesčiu. Na, nežinau, gal Dievas duos aš to karo net ir nesulauksiu, pats iškeliausiu į dausas anksčiau, bet dabar jau, nori nenori, tenka būt pasirengusiu ir blogiausiam scenarijui. Kuo toliau tuo aiškiau suprantu, jog karas, antrasis JAV pilietinis karas, dabar jau turbūt tikrai yra neišvengiamas. Sveikoji visuomenės dalis čia netoleruos, nekentės, kad bepročių liberalų valdžia iš mūsų tyčiotųsi. Jau, mano nuomone, čia gi visos sveiko proto ribos ištrintos, ko pasakoje paskui ir kils anarchija, chaosas. Kad viskas link to eina yra daugiau nei akivaizdu. Pagaliau, pernai jau daug ką ir realiai pamatėme.

Taip kad štai tokie dalykai. Komunizmo šmėkla, kaip sakė Marksas, kažkada klajojusi po Europą, dabar štai atkeliavo jau ir į Ameriką... Dvidešimt dolerių vertės banknotai su beždžionės atvaizdu tik pradžia.

Beje, kaip jau atrodo anksčiau minėjau, pas mus Oregone jie dabar gana rimtai svarsto (valstijos senate!) vietinio įstatymo projektą, kad visiems šioje valstijoje gyvenantiems negrams, kas įrodys, jog yra vergų palikuonys, kasmet būtų mokama reparacijos po 123 tūkstančius dolerių. Kasmet! Kiekvienam! Už nieką. Tiksliau, vien už tai kad yra negras. Taigi ateitis ruošia dar daug tokių visokių staigmenų, esu tuo absoliučiai įsitikinęs.

Todėl ir šovinių kaina manęs nebesustabdys, svarbiausia kad tik, prireikus, jų pakankamai būtų. Vėlgi, kaip Okudžavos dainoje apie karą: нам нужна одна победа — мы за ценой не постоим...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą