2021-02-16

Valdas Anelauskas: Dangus dėl virusų negriūva. 2 dalisPradžia: 1 dalis.

Tai, kas vyksta dabar, yra jau net ne valstybinė diktatūra, ne vietinės valdžios, o tiesiog iš tikrųjų kažkokios viršvalstybinės „giluminės valstybės“, na o vietinė valdžia, aišku, visur paklūsta. Tokia valdžia, kokia yra dabar Lietuvoje, ar kokia, jau greitai mėnuo, čia pas mus Amerikoje, visa ką tokia valdžia sako ar daro, jokio kompromiso su tuo būti negali. Paklusnumas tokiai valdžiai žmogų iškart ir paverčia vergu. Tai šiandien turėtų mums, kiekvienam savo galva mąstančiam žmogui, kiekvienam laisvamaniui, būti aišku kaip 2 x 2 = 4. Jie yra mūsų PRIEŠAI ir šituo žodžiu viskas pasakyta...

Jeigu kažkas kažko bijo, na tai tada tegul sėdi sau namuose ir neišlenda iš kambario, užsibarikadavę ir nuo viruso ir nuo eroso, kaip kad Josifas Brodskis, prieš 50 metų, eilėraštį buvo parašęs... Tačiau aš nenoriu, nesutiksiu, neleisiu kad man kas nors diktuotų, verstų mane kažką daryt. Aš pats pasirenku, ką man daryt ir ko nedaryt. Ir nė kažkokia lesbietė Oregono gubernatorė, ar kažkokia, irgi lesbietė, jūsų dabartinė premjerė Šimonytė, už mane nenuspręstų nieko. Nieko!

Lygiai kaip ir komunistinė valdžia kadaise man realiai jokios įtakos neturėjo, absoliučiai jokios. Na taip, mane, keturiolikmetį vaikėzą, prie Kalantos kapo areštavo, nuo ko viskas ir prasidėjo, iki paskui, po daug metų, pavyko man nuo tos šėtoniškos (to paties Liuciferio) sistemos ir valdžios pabėgt, bet aš jai niekada nepasidaviau ir nepaklusau. Nepaklusiu tad ir nepasiduosiu dabar ir šitai naujajai jos reinkarnacijai.

Na bet čia gi ne šiaip sau visa tai ir daroma dabar, o viskas yra būtent didelio plano dalimi. Ką, prieš daugiau kaip šimtą metų, suplanavo Trockio ir Alinskio ir Sorošo gentainiai, vadinamieji Siono išminčiai... Palyginus su priverstine vakcina ir visuotiniu čipavimu, visa tai, kas ligi šiol vyko, galima sakyt, dar tik juokas...Kaip sakiau, į visą tą kilusią (tiksliau dirbtinai sukeltą) isteriją aš ilgą laiką apskritai nekreipiau dėmesio, manęs ji visiškai nedomino, o ir dabar tik labai mažai, tiesa pasakius, tuo domiuosi, kiek tai įmanoma gyvenant, deja, ne miške ir ne dykumoje, o išprotėjusioje visuomenėje...

Viskas, kas šiandien vyksta aplinkui, bent jau mane tai labiausia ir domina būtent tiktai kaip puikus pavyzdys, patvirtinantis kaip lengvai galima manipuliuoti žmonėmis. Dabar net jau ir pasauliniu mastu. Dabar prieš mus vykdomas informacinis karas, pajungta galingiausia propagandos mašina. Mes turime reikalą su tokia smegenų plovimo mašina, kuri išties jokių skrupulų nebeturi. Visa šita „kovidija“ — tai grynai mind control projektas/eksperimentas, iki kokio lygio galima žmonių smegenis praplaut, juos apkvailint ir valdyti, manipuliuoti, paverčiant paklusnia avių banda. Avimis su antsnukiais!

Propaganda šiuo metu yra išties aukščiausio lygio. Tiek ir čia pas mus Amerikoje, tiek ir Lietuvoje, apskritai visur. Tokios dar niekada nėra buvę, net ir Tarybų Sąjungoje ar Kinijoje, net Šiaurės Korėjoje!

Įvarant baimę žmonėms, jie gali žmones valdyti. Būtent valdyti per baimę. Juk galima prisimint ką, prieš 75 metus, Niurnbergo teisme sakė Hermanas Geringas, kad „užtenka tik išgąsdinti žmoniją, ir ji pradės sekti paskui jus, tas slypi pačioje žmogaus prigimtyje“...

Kartoju, tai kas dabar vyksta yra ne kas kita kaip būtent didžiulis žmonių valdymo eksperimentas, tiesiog globaliniu mastu, kad patikrint, iki kokio laipsnio galima valdyti žmones, paveikiant jų sąmonę, kad galiausiai visus paverstų lyg bailiais kiškučiais, išgąsdintais ant uodegos nukritusio lapelio, ar avių banda, kurią galima be jokio pasipriešinimo (atvirkščiai, jų pačių sutikimu) varyti į skerdyklą...

Manau, jog eksperimentas šis jau dabar yra ganėtinai sėkmingas. Pakanka jau vien to, kaip paklusniai dauguma užsidėjo antsnukius. O tuos, kas antsnukį užsidėt atsisako, dabar gali griežtai nubaust, kad kitiems pamoka būtų... Kad galų gale visi skerdyklon žygiuotų, koja kojon, pagal tą pačią muziką... Kaip pas Bertoldą Brechtą buvo toks eilėraštis, kurį aš paskutiniu metu dažnai cituoju, taip jis ir vadinasi „Avinų maršu“, kur sakoma, kad „trata būgnai — avinus skerdyklon veda, odą būgnams duoda patys avinai“...

Dabar viešojoje erdvėje dominuoja visur jau ne informacija, o totali propaganda. Bet kokia laisva, alternatyvi, objektyvi informacija išvis yra slopinama. Ir sakyčiau kad netgi grubiau, negu būdavo tarybiniais laikais. Kaip niekad anksčiau, yra slopinami alternatyvūs informacijos šaltiniai. Žmonėms neleidžiama laisvai reikšti nuomonės, ji trinama iš socialinių tinklų, iš „YouTube“. Ką tik, pavyzdžiui, iš „YouTube“ buvo pašalintas LifeSiteNews kanalas, ištrinta visa jų video medžiaga, o tai juk ir yra vienas patikimiausių informacijos apie dabartinę „pandemiją“ šaltinių. Tokio masinio cenzūravimo, tiesa pasakius, tikrai net sovietmečiu nepamenu.

Ką gi, juk, pagal Džordžą Orvelą, ir gyvename tokiu laiku kai melas yra tiesa... COVID-1984... Todėl ir meluojama iš esmės. Būtent tikrų tikriausia melo pandemija. Štai, pavyzdžiui, prieš pora mėnesių buvo tokia „Lietuvos ryto“ antraštė, pati pirmoji dienos naujiena: „Lietuvoje laidojimo namai jau pritrūko vietos šaldytuvuose, krematoriume tenka laukti eilėse: kartais nelieka kam palaidoti“. Ką gi, tada tiesiog tyčia ėmiau ir pasidomėjau, ar tai tiesa. Na ir štai viena moteris parašė: „Būnu namie, bet vakar kaip tik teko pervažiuot skersai visą Kauną ir pravažiuodama net tris laidojimo namus, turinčius po dvi ir daugiau sales, atkreipiau dėmesį, kad stovi tušti, greta nei vienos mašinos“.

Panašiai ir su „perpildytomis“ ligoninėmis. Kelios lietuvės, dirbančios čia Amerikoje medicinos seserimis, pasakojo, kad ligoninėse net mažiau dabar yra ligonių, nei įprastai būna. Kai kažkokia moteris Anglijoje nufilmavo beveik visiškai tuščią ligoninę, ją už tai areštavo. Ir net ne pačioje ligoninėje areštavo, kada filmavo, o sekančią dieną, namuose, po to kai patalpino tą savo video Feisbuke, iš kur jį, savaime aišku, iškart ir pašalino.

Lietuvoje, kaip žinia, buvo uždrausta Karinos Reiss ir Sucharito Bhakdi knyga „Korona. Netikras pavojus?“, kuri jau buvo atspausdinta ir paruošta keliauti į knygynus. Nežinau, koks jos tolimesnis likimas, tikriausia visą tiražą sudegino, kaip inkvizicijos laikais...

Visiems žinoma aksioma: jei kartosi melą daugybę kartų, tai jis taps tiesa. Ar tik ne Trečiojo Reicho propagandos ministras daktaras Jozefas Gebelsas pasakė: „Jei šiek tiek pameluosi, tai greitai išaiškės, kad tai yra melas. Jei tai, ką sakysi viskas bus melas, tai žmonės manys, kad viskas juk negali būti melas, o tai reiškia, jog tai kas pasakyta yra tiesa“. Genialu?

Supergenialu! Ką šiandien būtent visur ir matome. Sakau, tiesiog tikrų tikriausią būtent melo pandemiją!.. Nors, iš kitos pusės, JAV prezidentas Abraomas Linkolnas kadaise sakė, kad „galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies“. Nežinau, oi nežinau, praėję 2020 metai, man atrodo, tą labai ryškiai paneigė. Man tad teisingiau šiandien skamba kito įžymaus amerikiečio, Marko Tveno, žodžiai, kad „yra žymiai lengviau apgauti žmogų, negu įtikinti jį, jog jis buvo apgautas“. Ir šiandien tai yra, kartoju, ne šiaip sau eilinis melas, eilinė apgaulė, tai pasaulinio mąsto apgaulė, pasaulinė klastotė.Vis dėlto sena ir paprasta lietuvių patarlė sako: „Melo kojos trumpos“. Ir visi melagiai, anksčiau ar vėliau, būna priversti atsimušti į savo pačių sukurto melo sieną, pasiklysti savo pačių žabangose. Todėl tad jie ir nenori, kad atsirastų tokių, kaip tas berniukas iš Anderseno pasakos, šaukiantis — karalius yra nuogas.

Pirmiausia buvo melas apie vadinamąjį holokaustą. Prieš 30 metų, 1990 m. rugsėjo 11-tą dieną, jau visiškai griūnant Tarybų Sąjungai, tuometinis JAV prezidentas Džordžas Bušas vyresnysis iš Kongreso tribūnos iškilmingai ir, galima sakyt, visiškai oficialiai paskelbė apie vadinamosios „Naujosios Pasaulio Tvarkos“ (New World Order) pradžią, pareikšdamas: „Tai unikalus ir ypatingas momentas, nes šiandien gimstanti „Naujoji Pasaulio Tvarka“ pakeis pasaulį taip, kad jis visiškai skirsis nuo to, kokį mes ligi šiol pažinojom“. Na ir ką, praėjus vos metams, kažkoks Ianas Kagedanas, tuometinis žydų masonų ložės B’nai B’rith viešųjų ryšių direktorius, atvirai pareiškė, jog būtent „holokausto atmintis šioje naujoje pasaulio tvarkoje užima pačią pagrindinę reikšmę“. „Memory of the Holocaust is central to the new world order“ — būtent šitaip ir buvo pavadintas jo straipsnis Kanados laikraštyje „Toronto Star“, 1991 metų lapkričio 26 dienos numeryje...

Todėl paskui, per pastaruosius tris dešimtmečius, žydai iš savo tragedijos atminimo ir padarė ne tik didžiulę, profesoriaus Finkelšteino žodžiais, „holokausto industriją“, bet pavertė tai jau vos ne pasauline religija. Privaloma visiems! Religija su sava Šventąja Inkvizicija, nes daugelis, kas ta religija bent kiek suabejojo ir viešai apie tai pasakė, juk netgi atsidūrė už grotų. Na o tokių atvejų kaip dabar Valdo Rakučio, ar prieš tai Petro Stankero, Vigilijaus Sadausko, kada žmonės puolami ir visaip persekiojami už išsakytas nuomones, neįtinkančias „holokausto industrijai“, tai gi buvo tūkstančiai, visame pasaulyje.

Ką gi, kad neišlįstų, kaip sakoma, yla iš maišo, tai ir reikia arba uždraust disidentams kalbėti apskritai, arba vadinti juos „trogloditais“, kaip kad Baidenas, 2014 metais, būdamas JAV viceprezidentu, pavadino visus tuos, kas nepriima, nepripažįsta šito, kaip dabar mėgsta liberalai vadinti, „naujojo normalumo“, kur iškrypėliai jau nelaikomi iškrypėliais. Būtent taip jis ir pasakė, kad kultūra bei tradicijos atseit nieko nereiškia, tad visi ir privalom palaikyt iškrypėlius, o tie, kurie jų nepalaikys, yra „trogloditai“... Daug kas iš pasakiusių apie iškrypėlius savo, kaip tai vadinama, „politiškai nekorektišką“ nuomonę, irgi atsiduria teisiamųjų suole. Lietuvoje tokių atvejų būta nemažai.

Paskui prie holokausto religijos ir prie šitos kitos „šventosios karvės“, seksualinių iškrypėlių, buvo pridėtas dar ir vadinamasis „globalinis atšilimas“, dėl kurio dabar taip pat jau beveik uždrausta reikšti kokias nors abejones. Žmonių, kas abejoja „klimato kaita“ kol kas, tiesa, dar lyg ir nesodina į kalėjimą, bet juk jau yra ir tokių siūlymų, kad visi abejojantys laisvamaniai-skeptikai turėtų būti nubausti.

Ką gi, skirtingai nuo „globalinio atšilimo“, už viešai išreikštas abejones dėl koronaviruso „pandemijos“ žmones jau realiai sodina į kalėjimą. Ypač Rusijoje. Mūsų pažįstamą Irkutske areštavo už tai, kad jiedu su žmona važiavo į parduotuvę ne ta kryptimi, kokia buvo nurodyta valdžios išduotame leidime! O jeigu išsakysi viešai kur nors, pavyzdžiui internatiniame „Feisbuke“, kokias nors abejones dėl koronaviruso, na tai Rusijoje gali tikrai įkišt į kalėjimą, iki penkių ar net septynerių metų. Taigi vyksta, ko ir galima Rusijoje buvo tikėtis, dabar jau ten kaip toje „Bitlų“ dainoje, "Back to the USSR" , tai yra tiesiog vyksta grįžimas prie Stalino laikų... Ne be reikalo mėgino ten uždrausti serialą „Epidemija“, jame juk kaip tik ir buvo tas pranašaujama... Dar prieš prasidedant šitai dabartinei „pandemijai“.

Bet panašiai juk yra ir kai kuriose kitose šalyse. Pavyzdžiui, net ir nėščią moterį areštavo Australijoje. Artimiausioje ateityje, prasidėjus dabar jau ir vakcinavimui, manau, tos represijos bus tik stiprėjančios, nes vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda gi suprasti, kur yra šios mistifikacijos esmė ir kur ji veda. Todėl netikintys „pandemija“ laisvamaniai gal ir bus baudžiami realiomis laisvės atėmimo bausmėmis. Kai kuriuos sodins į kalėjimą, o kai kuriuos, galimas daiktas, pasiųs net ir baudžiamosios psichiatrijos globai, kaip kad kadaise KGB darė su antitarybiniais disidentais, kuriuos dažnai irgi būtent uždarydavo į psichiatrinę ligoninę.Pavyzdžiui, įžymųjį lietuvį disidentą, dabar jau amžinatilsį, Petrą Cidziką, arba, irgi jau mirusį, daktarą Algirdą Statkevičių, kuris, likimo ironija, pats buvo psichiatru. Todėl kad tarybinių laikų disidentai taip pat gi garsiai ir atvirai sakė, jog karalius (tarybinis režimas) yra nuogas. Ką gi, dabartiniai laisvamaniai daro šiandien tą patį, viešai ir garsiai sakydami, kad visi šie dabartiniai „atšilimai“ ir „pandemijos“ yra būtent apgaulė ir ne daugiau (ir ne mažiau). Taip kad Trockio bei Alinskio įpėdiniai juos už tokią disidentinę laisvamanystę, manau, irgi baus nė ką ne mažiau kaip bausdavo tarybinių laikų disidentus. Svarbiausia, tai buvo ir bus daroma, kad įbaugint kitus, kad būtų visi paklusnūs kaip avys.

Šiaip ar taip, tūkstančiai žmonių jau protestavo gi, visur (Berlyne, Vienoje, Paryžiuje, Londone, daugelyje vietų, netgi Vilniuje), prieš visa tai, kas susiję su COVID-1984 mistifikacija, drakoniškais apribojimais, karantinais, kaukėmis, piliečių laisvių bei teisių suvaržymu.

Tik valdžiažmogiai, tiek parsidavusi melasklaida klusniai vykdo revoliucinių globalistų „giluminės valstybės“ nurodymus ir uoliai be perstojo sėja dabar baimę pasaulyje visomis įmanomomis priemonėmis. O tikslas — kuo labiau įbauginti žmones, padaryti juos klusniais vergais, nekeliančiais jokių klausimų, o tik skubiai vykdančiais visus paliepimus. Ta baimė tad ir yra šiandien pats pavojingiausias dalykas žmogui, baisiau už bet kokius (realius ar įsivaizduojamus) virusus...

Aš puikiai suprantu, jog būtent dėl to net ir patys rimčiausi argumentai prieš tikėjimą šituo dabar virusu ir šita „pandemija“ gali būt tiesiog bejėgiai, kaip ir prieš bet kokį kitą fanatišką tikėjimą.

O daugumai žmonių tai paprasčiausiai gi net ir nesinori, tiesiog tingisi, kad, taip sakant, pakasinėt giliau, jų nedomina nei mokslas, nei statistika, jie tiesiog tiki viskuo, ką jiems sako valdžia su melasklaida. Viską kitą, bet kokią alternatyvią, nepriklausomą informaciją dauguma vadina tiesiog „sąmokslo teorijomis“.

Varo vieną nuomonę į vienus vartus, jau ištisus metus, gąsdina žmones viruso pavojingumu. Taip ir sėjama panika. Pasako, kad užsikrėtimų atvejų daugės, ir po kelių dienų jų skaičius šoktelėja. Pučia tą burbulą ir pučia: „Virusas gali jus užklupti bet kur ir bet kada!“

Tarsi nesibaigiantis hipnozės seansas. Žmonės yra bombarduojami melu apie koronavirusą būtent tam kad juos lyg užhipnotizuot, kad išplauti smegenis ir sukelti paniką. Kiekvieną dieną masinės (dez)informacijos priemonės tik ir užpildytos vien tokia „informacija“...

Tikslas aiškus — baimės kurstymas. Kad žmonės bijotų ir besąlygiškai paklustų, darytų absoliučiai viską, kas jiems liepiama daryti. Tai, dar ir dar kartoju, klasikinis masinio manipuliavimo žmonių sąmone ir jos kontrolės atvejis.

Todėl bet kam, kas dar sugeba mąstyt nuosava smegenine, turėtų būt aišku, jog tai surežisuota situacija, kai vieni užimti paniką sėjančios dezinformacijos sklaida, o kiti — politinės naudos, ar ir pinigų, uždirbimu iš to.

Vakar man vienas pažįstamas Amerikos lietuvis pasigyrė, kad pernai vasarą nusipirko „Moderna“ vakcinos akcijų, už šešis tūkstančius dolerių, o dabar, tepraėjus vos pusmečiui, tų akcijų vertė jau trylika tūkstančių. Na tai, sako, jei būtų žinojęs, būtų pirkęs ne už $6 000, o už žymiai daugiau. Bet juk Sorošas tai tikrai žinojo ir tikrai ne už $6 000 akcijų nusipirko, o milijonus investavo, gal net milijardus, kaip ir Bilas Geitsas. Na ir žinom gi puikiai, kur Sorošo milijonai paskui eina: „blekmateriams“, „antifams“, narkotikų legalizavimui, visokiems „atviros visuomenės fondams“, ir taip toliau... Na o ir tie, kas milijonus iš „cukrinio tėtuko“ Sorošo gauna, jie juk irgi gali paskui savo milijonus į „Moderną“ investuot ir tokiu būdu revoliucinį kapitalą akimirksniu dar padvigubint... Žodžiu, šitaip liuciferinė revoliucija ir finansuojama...

Na ir dar juk yra gausybė visokiausių parazitinių, vadinamųjų nevyriausybinių, organizacijų, kam visas šitas koronavirusinis projektas irgi tiesiog tikrų tikriausia aukso gysla. Girdėjau, jau net ir Lietuvoje pora milijardų eurų „įsisavino“, kas visų pirmiausia paskui panaudojama smegenų plovimo reikmėms. Kai tuo tarpu verslai ir įmonės dabar visur masiškai bankrutuoja, žmonės praranda darbą, daugelis neišgali paskui net duonos nusipirkt...

Tačiau, kaip kiekvienas fanatiškas revoliucionierius pasakys, tikslas juk pateisina priemones. Savo tikslo jie ir siekia tad bet kokia kaina. Ir galų gale tikriausia pasieks, nes tai gi, kaip ne kaip, yra Liuciferio Legionas...

Tęsinys: 3 dalis, 4 dalis.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą