2020-02-26

Šokiruojantys faktai: Europos žmogaus teisių teismas nupirktas Sorošo!
Lenkų dienraštis wPolytice skelbia šokiruojančius faktus apie tai, kad į Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT) Sorošo organizacijos infiltravo savo parinktus teisėjus.

„Nevyriausybinės organizacijos turi Europos žmogaus teisių teisme tinklą tarpusavyje susijusių teisėjų [...]. Teisėjų ir NVO ryšiai neapsiriboja vien formaliais pastarųjų kanalais EŽTT, bet taip pat yra daug gilesni ir neformalūs, nes teismą sudaro nemaža dalis buvusių NVO partnerių" - perspėja Europos teisės ir teisingumo centro (ECLJ) direktorius dr. Grégor Puppinck, dalyvaujantis ekspertų komisijoje dėl EŽTT reformos.


Analizuodamas 2009–2019 metais dirbusių teisėjų biografijas Puppinck išskyrė septynias pagrindines nevyriausybines organizacijas, kurios veikė EŽTT ir tarp savo buvusių bendrininkų turi bent vieną asmenį, kuris nuo 2009 m. buvo nuolatinis Teismo narys.

Manoma, kad iš 100 nuolatinių EŽTT teisėjų, dirbusių per šį laikotarpį, 22 iš jų prieš išrinkimą turėjo tvirtus finansinius ryšius su viena iš septynių Sorošo organizacijų. Yra neoficialių nuorodų, kad prie šio sąrašo gali būti priskirti dar keli kiti teisėjai. Teisėjų ryšiai su NVO nenutrūko ir po to, kai jie užėmė pareigas EŽTT.

Išnagrinėjus 185 bylas, buvo išaiškinta, kad minėtų septynių NVO įtakoje esantys teisėjai priimdavo joms palankius sprendimus. Manoma, kad teisėjų ryšiai su NVO yra gilesni ir sudėtingesni, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Europos teisės ir teisingumo centro (ECLJ) direktorius dr. Grégor Puppinck savo pranešime nurodė šias EŽTT teisėjus papirkinėjusias organizacijas: Amnesty International, Human Rights Watch, Interights, Helsinki Committees, A.I.R.E. Center, Regarding the International Commission of Jurists (ICJ) ir darančią didžiausią įtaką EŽTT - Open Society Foundation (OSF), įsteigtą milijardieriaus Džordžo Sorošo.

Pavyzdžiui, Nilsas Muižnieks, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras nuo 2012 iki 2018 metų taip pat buvo Latvijos atviros visuomenės programos direktorius. 2009 m. jis paaiškino, kad atvira visuomenė nori sukurti naują žmogų - homo sorosensus [su nuoroda į Sorosą] - atviros visuomenės žmogų, priešingą homo sovieticus. Vykdydamas oficialią veiklą, jis pasmerkė keletą Vengrijos vyriausybės iniciatyvų, įskaitant vadinamąją antiabsorbcinis įstatymas - priminė Puppinck ir pridūrė, kad buvusių nevyriausybinių organizacijų atstovų buvimas Teisme buvo sustiprintas priimant „Ministrų komisijos gaires dėl kandidatų atrankos į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus“.

Puppinck žodžiais, NVO turėjo galimybę iškelti savo kandidatus į teisėjus. Naujoji kandidatų į teisėjus atrankos tvarką numatė NVO įsikišimą visais nacionalinio proceso etapo lygmenimis. Jos turi teisę parinkti ir skirti tokius asmenis. Nacionalinė įstaiga, atsakinga už kandidatų sąrašo pateikimą vyriausybei, taip pat gali turėti nevyriausybinių organizacijų atstovus. Galiausiai nevyriausybinės organizacijos gali neoficialiai įsikišti, darydamos lobizmą PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) nariams, kad įtikintų juos pasirinkti kandidatą.

Didelis Sorošo įtakos agentų procentas susiformavo todėl, kad kandidatais EŽTT buvo parenkami teisininkai, neturintys teisėjų patirties. Iš 100 teisėjų, tik 51 neturėjo teisėjo patirties. Tarp 22 teisėjų, Sorošo įtakos agentų, net 14 neturėjo teisėjo patirties.

Sisteminis tyrimas 185 bylų, kuriose dalyvavo septynios nevyriausybinės organizacijos, pradedant nuo 2009 metų, parodė, kad 88 bylose teisėjai priiminėjo sprendimus net jei jie turėjo tiesioginius ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios buvo ginčo šalys.
Nurodoma, kad sudaroma regimybė, kad šis ryšys neegzistuoja. Taip buvo sprendžiamos Lenkiją liečiančios bylos dėl „LGBT ir reprodukcinių teisių“.

Tais atvejais, kai teisėjai nepriima NVO primetamos ideologijos, tai sukelia šoką. Kaip pavyzdys yra pateikiamas skandalas, kilęs dėl katalikės iš Ispanijos skyrimo teisėja. Grupė socialistų ir liberalų EP reikalavo atšaukti jos išrinkimą. Tarp Sorošo įtakos agentų minimas ir teisėjas iš Lenkijos prof. Lechas Garlicki, susijęs su Atviros visuomenės fondu. Jis du kartus priėmė sprendimus bylose, kuriose dalyvavo Sorošo fondas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą