2020-06-20

Tiškevičių giminė dovanojo, o skvernelių - pavogė
Grafų Tiškevičių giminė milžinišką parką Palangoje padovanojo Lietuvai. Visada šis parkas buvo vadinamas Tiškevičių parku, o jame esantis kalnas - Birutės kalnu. Kalnas, žinoma, liko, taip ir šiandien jis vadinamas, kaip prieš 50 ar daugiau metų, tik Tiškevičiai iš atminties trinami. Gal todėl ir jų dovanotas parkas tapo Birutės parku. Iš Birutės sklypus statyboms vogti gal kiek paprasčiau, niekas nepamena kas jai anuomet ten priklausė?

Nūnai Lietuva sulaukė naujų ponų. Dabar Palangoje šeimininkauja nauja grafų giminė – švogerių skvernelių familija. Šie grafai kitokie. Ne tik savo kaimietiška povyza, išvirtusiais veizolais, bet ir tuo, kad veiduose intelekto jokio, o ką jau kabėti apie patriotiškumą ar pilietiškumą. Eiliniai vagys, kokių Lietuvoje daugiau, negu grundalų Baltijos jūroje, lygiai tokių pat plėšrių ir išverstaakių.
Gal kas ir Palangoje užrašys jau vieną kartą ant pavogto asfalto užrašyta sakinį: „Vagies namas“?

Kokiam, konkrečiai, vagiui priklauso „dušinės“ iš Tiškevičių pavogtame sklype - paslaptis. Tik koks gi skirtumas. Bjauriau juk nebūna, kai vieni dovanoja visuomenei, o kiti ima ir pavagia iš visuomenės. Tfu ant jų!

Vakar iš mūsų ir Tiškevičių skvernelių mafijos pavogtame sklype virte virė darbas, buvo sodinami didžiuliai krūmai jurginų, o aplink tveriama metalinė tvora.

Tiškevičiams gi buvo skirti ant tinklo priraišioti trijų spalvų skuduriukai. Gal tai jiems kompensacija už pavogtą žemę!? Gal taip vagis meras ir jo išverstaakis apsivogęs švogeris taip Tiškevičiams atsilygino? Galės dabar pasidžiaugti bronzinis grafas Tiškevičius, jo ponia ir jų bronzinis pudelis!

Visa ši kokti vagystės istorija nuosekliai aprašyta LR publikacijoje:


Straipsnio komentaruose „ARCHITEKTAS“ taip visa šią bakchanaliją komentuoja:

Kokį čia š rašinėjat, meskite lauk savivaldybės architektus jei jums meluoja. O po to Jus visiems meluojate. Nėra jokių spragų teisės aktuose leidžiančių statinių rekonstravimą didinant užstatymą apsaugos juostoje. Nėra tokios patalpų ar pastatų paskirties kaip poilsio aptarnavimas. Dušinės buvo ne dabartinio pastato vietoje, o šone, tai reiškia čia net ne rekonstravimas, o nauja statyba. Projekte nėra jokių buvusio pastato išsaugomų konstrukcijų. Pastato paskirtis neatitinka sklypo paskirties. Statybos inspekcija tikrino ar pastatyta pagal projektą, bet esmė, kad pats leidimas išduotas neteisėtai. Detalusis planas patvirtintas neteisėtai. Ginant viešąjį interesą, statybų inspekcija su aplinkos ministerija privalo naikinti neteisėtai parengtus teritorijų planavimo dokumentus, statybos leidimus ir ištaisyti, kad ir prieš 10 ar 20 metų padarytus nusižengimus, nes tokiems dalykams nėra senaties. Ir visi tai žino. Tiesiog nenori daryti precedento, nes tada reiks griauti pusė Palangos...“

Rekomenduoju pasiskaityti ir Aurimo Drižiaus publikaciją apie vagis švogerius: „Kas bendro – Palangos „dušinės“, „vagies namas“ ir kišeninė „teisėsauga“.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą