2020-06-02

Kai Amerikos žydai mušasi, gojų kuodai traška. Rašytojo Valdo Anelausko laiškas iš JAVPerfrazavau slavų posakį „Kada ponai mušasi, cholopų kuodai traška“. Man šis posakis pasirodė labai nūdieniškas, labai aktualus.

Aš manau, kad tai, ką mes stebime šiandien JAV ir pasaulyje yra globalioje kapitalizmo sistemoje dominuojančių dviejų žydų grupuočių vidinės priešpriešos atspindys. Stengiamasi išsiaiškinti kas vadovaus: žydai liberalai-globalistai, kurių veidu yra Džordžas Sorošas, Bilas Geitsas, Markas Cukerbergas ir pan., ar žydai globalistai-ortodoksai, vadovaujami sektos Chabad Liubavič, jų veidu yra prezidento Donaldo Trampo žentas ir vyriausias patarėjas Džaredas Kušneris.

Žvėries ženklu 666 pažymėtas Trampo žento ir vyriausiojo patarėjo dangoraižis, Bilo Geitso patentas, 666 gramus sveria knyga apie Liubavičių Rebė https://www.youtube.com/watch?v=zQRpWeOpTRc&t=28m58s


Siekdami nuversti Donaldą Trampą (žinoma tai tik vienas iš jų tikslų) liberal-globalistai  suorganizavo COVID-19 virusą, sukėlė JAV ir pasaulyje feikinę „pandemiją“, o jai išsikvėpus, nedelsiant suorganizavo rasinį karą, kokio JAV dar nematė. Šiame rasiniame kare ypač išsiskiria Sorošo ir kitų žydų liberalų-globalistų finansuojama teroristinė organizacija „Antifa“. Trampas pažadėjo šią organizaciją paskelbti teroristine. Duok dieve jam sveikatos, o kol kas Facebook šiuos teroristus toliau reklamuoja (žiūr.nuotrauką), o Markas Cukerbergas rasinio karo kurstymui aukoja 30 milijonų JAV dolerių. Ar tai ne jo politinio angažuotumo įradymas? Tai parodo, koks savalaikis buvo gegužės 28 JAV prezidento Donaldo Trampo pasirašytas „Vykdomasis įsakymas dėl internetinės cenzūros prevencijos.“

Šiandien gavau rašytojo Valdo Anelausko laišką iš JAV, kuriame rašoma:


Dabar jau turėtų būt, kaip sakoma, net ir ežiui aišku, kad viskas (ir "koroninė" isterija ir šitie neramumai) yra čia būtent tam, kad pakenkt prezidentui Trampui. Jie ir neslėpė savo tikslų. Na ir, žinoma, pergalės atveju jie pasistengs, kad kiekvienas žmogus gautų čipą ir visi taptų valdomi kaip robotai. Tam tereikia liaudį gerai išgąsdint. Paskui, iš baimės, žmonės su viskuo sutiks. Iš pradžių gąsdino koronavirusu, o dabar dar ir maištininkus negrus į repertuarą pridėjo...

Nors tame, kas dabar čia vyksta, iš tiesų ne toks jau ir didelis negrų vaidmuo. Čia daugiausia pasireiškia leftistai liberalai, o tarp jų negras tik vienas kitas. Negrai viską griauna, plėšia parduotuves, degina mašinas, bet šito spektaklio tikrieji režisieriai tai anaiptol ne negrai. Bet net ir tarp riaušininkų gali matyt ne vien tik negrus. Ypač tokiose vietose, kur negrų gyvena mažai, ar gal ir visai nėra. Mūsų mieste jų išties nedaug, o ir dauguma tų negrų, kurie čia gyvena, yra visai normalūs, kultūringi piliečiai, visai ne tokie, kaip tie, kurie "išdykauja" dabar Mineapolyje ir kituose dideliuose miestuose. Čia pas mus, kaip aiškiai galima matyt nuotraukose ir video, pagrindinė chuliganų dalis yra balti. Taigi negrai ir tėra tik pretekstas. Visa tai iš anksto suplanuota ir ne atsitiktinai viskas prasidėjo iškart, kai tik baigėsi karantinas.

Mes gyvename JAV jau pakankamai ilgai (30+ metų) ir visokių protestų bei riaušių matėm ne vieną dešimtį, pradedant Niujorku, kai 1991-aisiais Brukline negrai, šūkaudami "Heil Hitler" mušė žydus-chasidus. Paskui gi dar buvo įžymiosios riaušės Los Andžele. Bet dar niekada nebuvo viskas taip gerai koordinuota, kaip dabar, kada šitie neramumai prasidėjo iškart beveik visoje Amerikoje, ir ne tik dideliuose miestuose, bet netgi tokiuose kaip mūsų Judžinas. Nieko panašaus čia anksčiau nebuvo. Net per audringuosius šešiasdešimtuosius.

Štai tipiška čionykštė Miss Riaušė, tarsi lyg kokia antifų karalienė


Kaip ir nebuvo, per visą JAV istoriją, čia tokios situacijos, kad visuomenė būtų aiškiai pasidalijusi į dvi beveik lygias dalis, ir kad tos dvi pusės taip nekęstų vieni kitų. To apskritai niekur nebuvo. Na o Amerikoje būtent taip dabar juk ir yra. Ir tai jau receptas pilietiniam karui. Apie tą daugelis protingų žmonių kaip tik nuolat ir kalba, tokie kaip Patrikas Bjukinenas ir Polas Kreigas Robertsas. Ekonomikos kolapsas, aišku, taip pat neišvengiamas ir pasitarnaus kaip bikfordo šniūras Amerikos visuomenėje esančiai bombai susprogdint. Nežinau, kada tai įvyks, bet būtinai įvyks, nėra jokios abejonės. Manau, jei prezidentu taps vampyras Baidenas, to sprogimo neteks ilgai laukti... Visi tie "antifai" dabar būtent tam ir treniruojasi. Ne tik prieš rinkimus, kad Trampo perrinkimo atveju vėl griautų miestus. Juos jau ruošia būtent artėjančiam pilietiniam karui. Kaip ir negrus. Sorrošas pinigų nepagailės, juk tai jam tarsi savotiška gulbės giesmė...

Aš jau seniai perskaičiau visas turimas knygas šiais klausimais ir puikiai žinau, ko galima tikėtis toliau. Viską daro jie pagal aiškius planus. Ir dabar tai matosi ypač gerai, kaip pavyzdžiui buvo susiję feikinė koronaviruso epidemija ir ši riaušių epidemija. Tai vis to paties didžiojo plano dalys, to paties scenarijaus. Aš juk puikiai prisimenu, kaip buvo 1992-aisiais, tada buvo viskas vietinės reikšmės, riaušės vien Los Andžele, o ne kaip dabar, kada, tarsi pagal signalą, neramumai prasidėjo ne tik visoje Amerikoje, bet net ir Europoje. Šiandien aš kaip tik kalbėjau per Skaipą su viena savo pažįstama iš Danijos, ir ji sakė, kad ir Kopenhagoje minia iš maždaug 200 tenykščių "antifų" surengė riaušes. Girdėjau, kad Londone jau irgi buvo, ir kai kuriuose kituose Europos miestuose. Ir visur tas pats – Black Lives Matter!

O pas mus tai praėjusią naktį beveik iki pat ryto policija chuliganus po miesto centrą gainiojo, teko vėl ir ašarines dujas panaudot ir netgi kviestis pagalbon federalinių objektų apsaugos policiją.
Naktį buvo komendanto valanda visame mieste. Žinoma, mes čia tai nieko nepajutome, bet sako, kad tokių neramumų Judžine jau seniai nebuvę. Šią naktį, kiek suprantu, nuo dešimtos iki šešių, vėl bus komendanto valanda. Bet kituose miestuose viskas juk ir dar blogiau.

Trampas šiandien pasakė, kad jeigu šitie neramumai tęsis, tai jis tiesiog įsakys įvest kariuomenę į visus didelius miestus. Vakar ir jam pačiam juk teko slėptis Baltųjų rūmų bunkeryje. Ten Vašingtone netgi kažkokią istorinę bažnyčią uždegė.

Na, kad ir kaip kas būtų, bet mes gyvename visai normaliai. Nekreipėme dėmesio į koronavirusinę isteriją, nekreipiam dėmesio ir į visas šitas riaušes. Šįryt anksti ryte labai gerai pasivaikščiojome, kol dar nebuvo karšta. Rytoj irgi eisime. Rytoj dar ir į turgų eisim, bet bijau, kad turgaus gali ir nebūti, juk jis būna miesto centre, kaip tik ten kur vyko ir riaušės. Tikiuosi, kad dabar vakare ten gal nieko tokio nevyksta, o netrukus jau ir komendanto valanda prasidės...

Kas įdomiausia, tai kad karantinas gi oficialiai čia dar nepasibaigė, nėra atšauktas, o sekmadienį vien tik čia pas mus Judžine juk buvo arti 10 tūkstančių tų "black lives matter" protestuotojų susirinkę, visą miesto centrą, kur prie federalinių įstaigų pastato, buvo tiesiog užtvindę. Ir jokių, absoliučiai jokių priemonių valdžia prieš juos nesiėmė, kad išsklaidyt, nežiūrint į tai, kad jokios socialinės distancijos jie juk nesilaikė. Kai tuo tarpu net laidotuvėse gi leidžiama tik ne daugiau kaip 10 žmonių dalyvaut. Ir į parduotuves tik po kelis žmones įleidžia. Gi šitiems dabar jokios taisyklės negalioja. Aiškiai tad ir matyt, jog valdžia jiems tiesiog pataikauja. Policija irgi, galima sakyt, viską tiesiog ignoruoja. Žodžiu, kaip pas Orvelą, visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie lygesni už kitus...

Štai kokia minia čia mūsų mieste sekmadienio vidurdienį buvo susirinkus:


Ir visai nerūpi jiems dabar joks karantinas, joks virusas!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą