2017-11-20

Skvernelis ir Netanyahu: kuo skiriasi protingas žmogus nuo Skvernelio


Protingas vyriausybės vadovas dirba valstybei ir jos žmonių gerovei, o premjeru padarytas Skvernelis – ją naikina.

Paimkime vieną labai svarbią dviejų valstybių vadovų veiklos srity – „pabėgėlių“ problemą.

Palyginkime, kaip ją sprendžia Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, Vilniaus Gaono palikuonis, ir kaip ją sprendžia buvęs policininkas Saulius Skvernelis.

I pavyzdys. Idiotas premjero poste.

Idiotas graikiškai reiškia visuomenės reikalais nesirūpinantį, o tik sprendžiantį savo asmenines problemas žmogų. Ši  antikos graikų sąvoka geriausiai apibrėžia dabartinį Lietuvos premjerą.Izraelis atsikrato nuo „pabėgėlių“ iš Afrikos, o policininko S.Skvernelio vyriausybė juos importuoja iš Italijos ir Graikijos, švaisto šių ekonomiškai žalingų žmonių išlaikymui skiriamus mokesčių mokėtojų pinigus, sudaro jiems išskirtines gyvenimo sąlygas, diskriminuoja Lietuvos piliečius jų atžvilgiu, pažeidinėja Lietuvos konstitucijos 29 straipsnį, kuris draudžia kam teikti privilegijas „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“  

Lietuvoje, kur 1/3 valstybės gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Skvernelio vyriausybė moka tiems nežinia nuo ko bėgantiems „pabėgėliams“ 518 eurų didžio išmokas, o jų vaikams po 636 eurus, kai daugybė Lietuvos vaikų ir senelių badauja. Taip gali elgtis tik idiotas.

Į Lietuvą vežami žmonės nemoka kalbos, neturi darbinės kvalifikacijos yra priešiškos krikščionims islamo ideologijos nešėjai, yra tipiški „socialiniai parazitai“ bet kurioje Europos visuomenėje. Tai parodė visų ES šalių pavyzdžiai, kur tik neapsigyvena šie „pabėgėliai“- Europos okupantai.

Naujausias „pabėgėlių“ socialinio parazitizmo pavyzdys yra turtinga Norvegija, kurioje šie veltėdžiai „pabėgėliai“, prognozuojama, sunaikins ateinančių norvegų kartų gerovę.


II pavyzdys. Išmintingas Netanyahu premjero poste.

Izraelio vyriausybė paskelbė, kad išsiųs iš šalies visus 40 000 afrikiečių „pabėgėlių“, rašoma DW.

2012 metais Izraelyje jau buvo 54 tūkstančiai imigrantų, priemiesčiuose ėmė formuotis jų geto.

Esminė problema — migrantų statusas: beveik visi pateikė prašymus dėl politinio prieglobsčio, bet vyriausybė vengia juos pripažinti politiniais pabėgėliais, ir linkusi kalbėti apie „ekonominius infiltrantus“, „darbo“ migrantus. Tai daroma, kad jiems negaliotų Izraelio 1951 metais pasirašyta Konvencija dėl pabėgėlių, pagal kurią tokiems žmonėms turėtų būti suteikiamas prieglobstis.

Nesant galimybės deportuoti šiuos „pabėgėlius“ Izraelio valdžia maksimaliai apsunkina jų gyvenimą Izraelyje, kad šie laisvanoriškai išvyktų namo. Migrantams yra duodamas laikinas leidimas gyventi šalyje, kurį reikia atnaujinti kas trys mėnesius. Tai jiems leidžia likti šalyje, bet nesuteikia juridinės teisės dirbti ir gauti socialinių tarnybų teikiamas paslaugas.

Migrantai ne kartą rengė protesto akcijas, bet šalies valdžia į tai reaguoja griežtai. Policija gavo teisę sulaikyti bet kurį afrikietį, kurį įtaria nusikaltus, metams laiko be kaltinimo pateikimo.

Premjeras Benjaminas Netanyahu pasakė: „Tai ne pabėgėliai, o žmonės, pažeidžiantys įstatymus, ir su jais elgiasi pagal įstatymus“.

Vienas iš naudojamų būdų išstūmimo migrantų iš šalies yra delsimas nagrinėti prašymą dėl politinio prieglobsčio. Izraelyje prieglobstis suteikiamas tik 0,2 procentams Eritrėjos piliečių ( idioto valdomoje Lietuvoje – 100%).

Yra papildoma problema su deportavimu į Sudaną ir Eritrėją. Eritrėjoje repatriantų laukia persekiojimai, o su Sudanu Izraelis neturi diplomatinių santykių. Izraelis aktyviai padėjo Sudano sukilėliams, kurie Sudano pietuose 2011 metais įkūrė nepriklausomą valstybę Pietų Sudaną ir nedelsiant su juo užmezgė diplomatinius santykius.

Tenai ir buvo išsiųsta apie tūkstantis migrantų iš Sudano išimtinai laisvanoriškai, kaip tvirtino Izraelis. Jiems buvo nupirkti lėktuvo bilietai ir išmokėta po 1000 dolerių grynais. Po to Izraelyje liko ne daugiau 60 išeivių iš Pietų Sudano.


Šią deportacijos schemą Izraelis ėmė taikyti ir „pabėgėliams“ iš kitų Afrikos valstybių. Jiems siūloma po 3500 dolerių grynais ir lėktuvo bilietas namo arba į trečiąją Afrikos šalį: Ruandą arba Ugandą, kurios gavo materialinę paramą iš Izraelio.

Atvykę į šias šalis afrikiečiai dažniausiai bando bėgti dar kartą, tik jau tada ne į Izraelį, o Europą.

Izraelio migracijos tarnybų duomenimis į trečiąsias šalis nuo 2014 metų buvo deportuota 7000 afrikiečių. 2016 metais iš Izraelio savo noru išvyko 2700 migrantų iš Afrikos. Tai 700 žmonių daugiau negu 2015 metais. Per tą patį laiką į šalį prasiskverbė tik 18 nelegalų iš Afrikos.

Izraelio premjeras pateikė planą, kaip ketina išsiųsti iš šalies „pabėgėlius“ iš Afrikos. Tuo tikslu buvo sustiprinta siena su Egiptu ir sudarytos sutartys su Uganda ir Ruanda.

DW rašoma, kad Izraelis ruošiasi išsiųsti 40000 esančių šalyje afrikiečių „pabėgėlių“. Apie tai sekmadienį, lapkričio 19 dieną, pareiškė vyriausybės posėdyje premjeras Benjaminas Netanyahu.

„Pabėgėlius“ iš Eritrėjos, skirtingai negu Lietuva, Izraelis traktuoja, kaip nelegalius imigrantus, „pabėgėlio“ statusas jiems yra suteikiamas tiktai išimtinais atvejais.

Netanyahu pateiktas „pabėgėlių“ deportacijos planas numato tris etapus. Pirmame etape Izraelio ir Egipto pasienyje buvo pastatyta sistema užtvarų, kas sumažino nelegalių imigrantų prasiskverbimą į šalį praktiškai iki nulio. Antrame etape buvo įvykdyta deportacija 20000 „pabėgėlių“ iš Afrikos.

Trečiame etape, sudarytos dvišalės sutartys, jos leidžia deportuoti šalyje dar likusius 40000 afrikiečių į Afriką, kur jiems negresia joks pavojus gyvybei.


Izraelis yra sudaręs atitinkamas sutartis su Uganda ir Rodezija. To išdavoje bus atlaisvintas „pabėgėlių“ priėmimo centras Cholot, įkurtas Negevo dykumoje. Dėl šio centro Izraelis buvo kritikuojamas.

Du premjerai, išmintingas žmogus ir idiotas, du tos pačios problemo sprendimo būdai. Pirmuoju atveju daroma viskas, kad Lietuva būtų sunaikinta. Taip elgiasi asocialus premjeras Skvernelis. Antruoju atveju – Izraelio valstybės tikras šeimininkas ir savo valstybės patriotas Netanyahu. Pagarba šiam išmintingam vyrui. 

Šaltiniai:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą