2022-03-19

Ar kariausime dėl tualetų?

  


Aš vis laužau galvą dėl rimčiausio šių dienų klausimo: kas verčia Lietuvą ruoštis karui su Rusija, kokias vertybes ketiname ginti už tuos 2.5 ar 3BVP?

Aš neturiu fabriko, banko, 150 nekilnojamo turto objektų, negaunu LRT vadovų atlyginimo. Viso labo esu skurdžius pensininkas, esantis toli toli nuo žadėto „oraus gyvenimo“ ir mėnesius laukiu „nemokamos“ medicinos eilėse.

Nesidžiaugiu aš ir be jokio pagrindo įvesta nepaprastąją padėtimi, užtikrinančia konstitucinių laisvių suvaržymą ir faktinę iškrypėlių diktatūrą. Ši valdžia du metus vykdė lietuvių tautos genocidą ir bijo visuomenės pasipriešinimo, neatstovauja Tautai ir jos bijo.

Mums nuolatos kartojama, kad mes turime ruoštis karui su Rusija, kad apginti „europines vertybes“, kurių pagrindinės – lytinių iškrypimų ir narkomanijos prievartinis diegimas visuomenėje.

 

Svarbiausia supuvusios ES vertybė – tualetai

Portale „Tiesos“ rašoma, kad „ES Parlamento tualetai – karštas klausimas Briuselyje“. Pažymima, kad Ukrainoje tęsiantis karui ir humanitarinei krizei ES biurokratai sprendžia vis karštesnę temą – Europos Parlamento tualetų apiforminimą. Praėjusios savaitės trečiadienį buvo balsuota, kad būtų atlikta Europos Parlamento tualetų sudėties analizė, kaip atsižvelgti į visų žmonių poreikius ir lyčiai neutralių tualetų poreikį.

Annika Bruna, Nacionalinio fronto atstovė ir Europos Parlamento narė, socialiniame tinkle Twitter pasiskundė: „Ar Europos Parlamentas neturi ko kito veikti, kam leisti mokesčių mokėtojų pinigus, tik pasirūpinti lyčiai neutraliais tualetais?“

Parlamentarės nuomone, europiečiams yra daug svarbesnių spręstinų problemų, todėl su kolegomis ji balsavo prieš šį pasiūlymą.


 


Rusams ES tualetai nereikalingi


Vakar Rusijos URM spaudos sekretorė Marija Zacharova paaiškino vakarams apie Rusijos „vertybes“ dėl kurių rusai pasirengę gyventi ir kovoti. A. Zacharova atsakė: "Savo sūnus ir dukras vadiname berniukais ir mergaitėmis ir nepripažįstame viduriniosios asmens lyties."

Ji pabrėžė, kad Rusija ir rusai yra šalis ir žmonės, kurie gyvena oriai ir garbingai. Jie oriai ir garbingai įveikia visus išbandymus. Tai šalis ir tauta, kuri gerbia savo didvyrius ir neišduoda jų atminimo.

Tai štai, kokį turime baisų kaimyną, kuris drįsta berniukus vadinti berniukais, mergaites – mergaitėmis, nesirengia steigti bendrų tualetų!

Aš karui su Rusija, mano valia, skirčiau 40% BVP, kariaučiau iki paskutinio lietuvio, kad tik rusai įrengtų bendrus tualetus, kaip tai buvo numatęs Seime T.Raskevičius.


P.S.: Vyksta karas Ukrainoje, kiekvieną dieną į Lietuvą atvyksta keli tūkstančiai pabėgėlių iš Ukrainos, o Seimo "santechnikams" galvose vien antro galo klausimai. 

Praėjusią savaitę į Seimo narius kreipėsi nevyriausybinės organizacijos, prašydamos atsitraukti nuo visuomenę priešinančių įstatymų iniciatyvų. Savo raštu į Seimo narius, Vyriausybę ir prezidentą kreipėsi šeimoms atstovaujančios organizacijos.

„Partnerystės įstatymui, narkotikų dekriminalizavimui, alkoholio politikos liberalizavimui nepritaria dauguma Lietuvos piliečių. Šių, prieštaringai vertinamų ir daug diskusijų keliančių, įstatymų svarstymas visada sukelia tarp Lietuvos gyventojų įtampas ir susipriešinimą, kurio šiuo metu būtina vengti. Šių įstatymų įtraukimas į pavasario Seimo sesijos darbotvarkę rodo juos įtraukusiųjų Seimo narių neadekvatumą esamai situacijai, juo labiau neparodo jų deklaruojamo siekio sutelkti Lietuvos visuomenę", - rašoma organizacijų parengtame rašte.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą