2017-05-22

Gojams kuriama viena religija


Mūsų dienomis, iš esmės, įgyvendinta žydų tautos svajonė valdyti pasaulį. Apie šią svajonę žinojo dar Romos imperatoriai. Mano manymu, žydijai tai pavyko todėl, kad jie pasaulio užkariavimui panaudojo tris savo "patentus": Dievą, skolinimo procentą ir įstatymų sąvadą – Torą ir žodinę Torą, kurią žydų Dievas Mozei, neva, pasakė žodžiu.

Lietuvių tauta viso to neturėjo, todėl mes esame liudininkais jos degradacijos ir nykimo. Panašus procesas vyksta ir su daug didesnėmis Europos tautomis, kurios prarado bet kokius dorovės ir moralės orientyrus, puolė melstis „aukso veršiui“. Mes esame baltosios krikščioniškos Europos mirties liudininkais, tautinių elitų išnykimo liudininkais, europiečių pavertimo „kiekybės žmonėmis“ (žydų tarnais, pagal „Europos tėvą“ Kudenchove Kalergi) liudininkais.

Religijos atsakomybė už taikos palaikymą“ konferencija Berlyne

Deutsche Welle pranešė, kad gegužės 22 dieną Vokietijos užsienio reikalų ministerija (URM) organizuoja Berlyne pasaulio religijų lyderių susitikimą. Jo organizatorius URM ministras Sigmar Gabriel pasakys kalbą Berlyne susirinkusiems islamo, katalikų, stačiatikių, protestantų, judėjų, anglikonų, koptų šventikams. Į konferenciją „Religijos atsakomybė už taikos palaikymą“ pakviesta per 100 svečių. „Dalyviai konferencijos turi įtaką ir autoritetą tarp savo šalių gyventojų ir vaidina aktyvų vaidmenį palaikant taiką kaip jų teritorijoje, taip ir tarpvalstybiniame lygyje“.



Šio susitikimo esmė – pasaulio vyriausybės kuriama viena religija gojams?

Krikščionybės griovimas vyksta nuo pat jos atsiradimo laikų. Šiandien šis griovimo procesas išeina į baigiamąjį etapą. Artimuose Rytuose ir Afrikoje vyksta krikščionių genocidas.

2016 metų pradžioje Peterburgo choralinėje sinagogoje buvo perskaityta Izraelio judaizmo tyrinėtojo Pincho Polonskio paskaita (video).


Lektorius pasakė: „Žydų tikslas – monoteizmo platinimas žmonijoje. Saulo tikslas – fizinė egzistencija. Dovydo tikslas – nacionalinis religinis atgimimas. Saliamono tikslas – kitų tautų perauklėjimas. Žmonijos perauklėjimas. Tai yra judaizmas turi išeiti už žydų tautos ribų ir pradėti plisti visoje žmonijoje. Jus mokė, kad judaizmas – ne misionieriška religija. Bet yra ne taip… Judaizmas – pati misionieriškiausia religija žemėje. Per mūsų dukterines įmones – krikščionybę ir islamą – mes išplatinome savo idėją visai žmonijai. O dabar mes pereiname prie tiesioginio darbo su žmonija. T.y. ir krikščionybė, ir islamas įvykdė svarbiausią istorinę misiją – jie išplatino žmonijai žinias apie žydų tautą…. apie monoteizmą. Labai ačiū! Tai labai didelis darbas, mes patys jo padaryti negalėjome. Po tokio puikaus paruošimo mes galime galų gale patys tiesiogiai bendrauti su žmonija.  Dėl to mes rengiamės Saliamono lygmeny pasirodyti tiesiai visai žmonijai ir pasiūlyti visai žmonijai  judaizmą kaip religiją be to, kad jie atliktų gijurą ir taptų žydais. Mes norime pasiūlyti naują kelią ir mes jį ketiname pasiūlyti artimiausioje perspektyvoje. Tai pavertimas judaizmo į universalią žmonijos religiją. Šis pasiruošimas vyksta visa eiga... Tora yra skirta visai žmonijai, bet joje yra skirtingi įstatymų lygiai. Yra septyni įstatymai pasaulio tautoms ir šeši šimtai trylika įsakymų žydams. … Įstatymai skiriasi, o religija ta pati. … Septynių įstatymų priėmimas yra viso judaizmo priėmimas...“


Romos popiežius šiandien bučiuoja judėjų rabinams ir milijardieriams rankas, kalėjime musulmonams žmogžudžiams kojas. Šio Romos popiežiaus jėzuito Pranciškaus elgesys pilnai atspindi šiandieninę katalikybės būklę. Tai jau nebėra krikščionių religija. Tai religija gojams, o gojus tai žmogus su kitokia siela: „Dvasios nežydų kyla iš kitų, visiškai nešvarių klipot, kuriose nėra gėrio visiškai“ (Chabad Liubaviš šventraštis „Tanija“, sk.2, psl.41).

Katalikų bažnyčios reformacijos (sugriovimo) procesas yra aprašytas Olgos Četverikovos straipsnyje: http://www.3rm.info/publications/63176-ot-ucheniya-prezreniya-k-ucheniyu-uvazheniya-kak-proizoshla-iudaizaciya-katolicizma-chetverikova-on.html


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą