2017-05-19

Nelegalių migrantų vežimą iš Afrikos į Europą vykdo vokiečių nevyriausybinės organizacijos (90%). Italija mėgina įvesti tvarką


 „90 procentų taip vadinamų „humanitarinių organizacijų“ Viduržemio jūroje yra vokiečių firmos", praneša portalas Pi-news. Tai tikros „nelegalų pervežimo gaujos“. „Šiame šlykščiame melagingame versle yra suteptos vokiečių rankos“, - rašoma portale.

Pi-news rašoma, kad „Mus kiekvieną dieną pasiekia spaudos feikinės naujienos, kad „patyrę nelaimę pabėgėliai išgelbėti.“ Kiekvienas šio teiginio žodis yra melas. Ten nėra jokių „pabėgėlių“, jie „nepatyrė jokios laivo katastrofos“. Jie „nebuvo išgelbėti“. Visa tai melas!

Teisybė : Visi jie mokūs keleiviai, visi jie iš Afrikos, kur nevyksta karas. Šitie keleiviai moka Libijos kontrabandistams brangiai todėl, kad juos už 12 mylių pakrantės zonos atplaukusius guminėmis valtimis perima šiuolaikiniai vokiečių laivai.“ - rašoma portale. „Būtent už 12 mylių zonos guminiai laivai kantriai laukia, kol vokiškas laivas buksyras perims iš savo Libijos kolegų gyvą krovinį ant borto.“

Vokietijos „labdaros“ nevyriausybinės organizacijos neva „išgelbėtus jūroje“ nelegalus afrikiečius veža ne į artimiausią uostą, kaip tai numato jūrų teisė, esant realiam pavojui jūroje. Ne, jie buksyruoja nelegalus 500 kilometrų į Italiją. Tada jie vėl plaukia į jūrą ir šitas cirkas kartojasi.

Jeigu nebūtų vokiškos garantijos „Made in Germany,“ Libijos kontrabandistams nepavyktų organizuoti šio verslo.Italų vyriausybė nori sugriežtinti taisykles migrantus pervežančioms NVO

Italų vyriausybė planuoja sugriežtinti reikalavimus migrantus gabenančioms NVO, pavesti pakrantės apsaugos tarnybai jas kontroliuoti. Iniciatyvos kyla iš Italijos Senato gynybos komiteto, kuris atkreipė dėmesį į NVO vystančias veiklą Viduržemio jūroje.

Komitetas numato drausti NVO kurti savo nuosavus „humanitarinius koridorius“. Šios išvados jis priėjo po Sicilijos prokuroro ir pakrančių tarnybos darbuotojų apklausos.

Sicilijos prokuroras Karmelo Cukkaro yra apkaltinęs NVO, kad jos dalyvauja prekyboje žmonėmis, veža kartu su kontrabandininkais juos iš Šiaurės Afrikos. Prokuroras pasakė: „mes turime įrodymus, kad NVO turi tiesioginius kontaktus su prekiautojais žmonėmis iš Libijos“.

Senato komiteto ataskaitoje kalbama, kas NVO, kurios dirba Italijoje, turi būti užregistruotos Italijos vyriausybės. Jos turės įrodyti, kad jų pajamos gaunamos iš visuomenės, ką jos iki šiol atsisakė daryti. Šiuo metu daugumas NVO, vykdančių „pabėgėlių gelbėjimą“, yra užregistruotos Vokietijoje ir kitose šalyse, rašoma Breitbart.

Italijos opozicijos partijos, tarp jų partija „Penkios žvaigždės“ (M5), sveikina šias Senato komisijos rekomendacijas ir mano, kad nei vienai NVO neturi būti leidžiama dirbti iš Italijos uostų, jeigu jos nėra pilnai finansiškai skaidrios.

Migrantų vežimas iš Afrikos šiais metais pasiekė rekordą. 2017 metais jau 45,746 nelegalų buvo atplukdyti į Italiją. Tai 42% daugiau negu 2016 metais.

Tarp atvežtų į Europą imigrantų yra labai mažai pabėgėlių. Suvienytųjų Nacijų Organizacijos pabėgėlių reikalų tarnybos duomenimis, iš 181,436 imigrantų, 2016 metais atvykusių į Italiją, tiktai 4,808, arba 2,65 procentai, buvo teisėti prieglobsčio prašytojai.

Kai kurie nelegalūs migrantai, kurie atvežami į Italiją, išvyksta į Vokietiją ir Prancūziją.

Gegužės mėnesį, Breitbart korespondentas aplankė stambiausią migrantų stovyklą Paryžiuje ir kalbėjo su keliais jaunais žmonėmis, kurie atvyko Viduržemio jūros maršrutu. Jie kaltina Europą už savo padėtį ir reikalauja legalizuoti jų dokumentus ir suteikti jiems gerovę.  

Įdomi situacija, kai Briuselis, kuriam diriguoja Vokietija, nori per prievartą į Lenkiją perkelti afrikiečius nelegalus iš Italijos, kuriuos čia atveža Vokietijos Nevyriausybinės organizacijos (NVO)! Kodėl jie nenori šitą „juodą auksą“, kurį patys nelegaliai veža į Europą, pasilikti sau?


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą