2017-12-08

Lietuvos pilietės skundas Lygių galimybių kontrolieriui dėl diskriminacijos pabėgėlių atžvilgiu pagal rasę ir tautybę


Elektroninę Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundo formą (http://www.lygybe.lt/lt/e-skundas/424) dėl diskriminacijos pagal rasę ir tautybę vakar užpildė ir išsiuntė autoriui žinoma Lietuvos pilietė.

Skunde sakoma:

„Lietuvos respublikos Socialinė apsaugos ir darbo miniterija mane diskriminuoja rasės ir tautybės pagrindu. Ši ministerija pabėgėliams ir Artimųjų Rytų ir Afrikos, perkeliamiems į Lietuvą, moka kelis kartus didesnes išmokas nei gaunu aš, Lietuvos pensininkė, turinti 33,32 metų darbo stažą. Man buvo skirta 171,51 eurų pensija, šiais metais mano pensija buvo padidinta 8 eurais.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:

-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/pabegeliams-bus-mokama-papildoma-kompensacija-1586298/


Pagal Seimo nario Naglio Puteikio informaciją, skelbtą dienraštyje „Respublika“, „Sodros“ pateiktais duomenimis, pernai spalį 81 717 pensininkų, turinčių būtinąjį stažą, gavo mažesnes nei 200 eurų senatvės pensijas.


Spaudoje pavyko atrasti konkrečius skaičius, kokia suma skiriama pabėgėliams buto nuomai: Kaune butas pabėgėliams buvo nuomotas už 500 eurų per mėnesį. Apie tai buvo paskelbta šių metų rugsėjo 5 dieną portale „Vakarų ekspresas“.


Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija diskriminuoja mane ir kitus Lietuvos Respublikos piliečius dėl jų rasės ir tautybės.“


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą