2017-12-29

„Šuns metai“: Lietuvos seneliams jie trunka beveik tris dešimtmečius


Astrologai teigia, kad 2018 metai bus „šuns metai“. Jie meluoja. Lietuvos seneliams „šuns metai“ jau trunka beveik tris dešimtmečius. Ir kuo toliau, tuo jie šuniškesni.


Aš ne apie lygesnius už lygius senelius, kurie gauna pensijas po tūkstantį eurų ir į poliklinikas vaikšto be eilių. Aš apie giliame skurde paskandintus 80 procentų Lietuvos senelių, kurie ir pas daktarą laukia eilėje po du mėnesius, ir maistą perka pigiausią, jei iš viso jį begali įpirkti.

Kaip pasakoja Plutarchas, septyni graikų išminčiai Chilonas, Periandras, Solonas, Talis, Kleobulas, Pitakas, Biantas sprendė, kas yra sunkiausia žmogui? Visi jie pritarė, kad sunkiausia yra senatvė, o visų sunkiausia – skurdi senatvė. Štai tokią senatvę mums dovanojo prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Saulius Skvernelis.

Mūsų eilinais šuns metais valdžia žada mums nupirkti daug tankų, daug patrankų, daug raketų, ji net surado mums priešus – mūsų kaimynus rusus, iš kurių rankų gavome Lietuvos nepriklausomybę.

Jie tikisi, kad tokią valdžią koks nors kvailys gins? Tokią valdžią, kuri ubagais pavertė senelius, tokią valdžią, kuri į užsienį išvarė jaunimą? Tokią valdžią, kuri naikina tautos atmintį, neleidžia statyti paminklo tautos simboliui Vyčiui? Tokią valdžią, kuri leidžia tyčiotis iš V.Kudirkos, J.Basanavičiaus, A.Ramanausko-Vanago, Laisvės statulos? Jie galvoja, kad koks nors sveiko proto žmogus gali ginti saujelės vagių ir nusikaltėlių iš visuomenės atimtą turtą? Tegul ir toliau tikisi. Dar Ciceronas sakė, kad „vargšams neskamba kovos trimitai“. O jie, tie buvę komunistai ir jų perai, tegul ir toliau tikisi, kad kažkas gins jų privogtą turtą.

Viename socialiniame tinkle aš buvau paskelbęs Kalėdų linkėjimus prezidentei ir premjerui. Labai teisingus, mano nuomone, sveikinimus. Aš jiem palinkėjau tokios senatvės, kokią jie sukūrė mums. Man liepė pašalinti tuos sveikinimus. Aš juos suredagavau, kad vėl nelieptų pašalinti.

Naujametiniai palinkėjimai Daliai Grybauskaitei ir Sauliui Skverneliui:

Jūs esate patys blogiausi valstybės vadovai Lietuvos istorijoje. Jūsų pastangų dėka Lietuvos žmonių atlyginimai ir pragyvenimo lygis nusirito žemiau nei rumunų. Jūsų dėka vyksta jaunimo evakuacija į užsienį. Jūsų dėka į Lietuvą vežami okupantai musulmonai, jau sėkmingai okupavę Vakarų Europą. Jūsų dėka badauja seneliais ir vaikai, skursta trečdalis Lietuvos gyventojų. Jūsų dėka klesti neregėta korupcija ir biudžeto pinigų vogimas. Jūs nesugebate vadovauti valstybei. Jūs ją sunaikinote. Jūs galite dirbti nebent virėjais kokioje nors kareivių lauko virtuvėje, nes taip mėgstate fotografuotis prie katilo maltiečių sriubos, verdamos Lietuvos vargšams. Jūs daugiau nieko nemokate ir nesugebate.

Jau keli mėnesiai aš keliu klausimą dėl Lietuvos žmonių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu. Aš keliu klausimą, kodėl negalioja Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnis, kuris sako: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

LR socialinių reikalų ir darbo ministerija man atsakė, kad lietuviai pabėgėlių atžvilgiu yra diskriminuojami „teisėtai“. Socialinės aprepties departamento direktorė Violeta Toleikienė man parašė:

„Atsižvelgiant į tai, jog užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra taikoma ypatinga teisinė apsauga dėl jų pažeidžiamumo (pozityvioji diskriminacija), jiems laikinai, t. y. tik integracijos laikotarpiu, yra mokamos sąlyginai didesnės išmokos nei Lietuvos Respublikos piliečiams siekiant užsieniečius, gavusius prieglobsti Lietuvoje, greičiau integruoti į visuomenę.“

Badaujantiems Lietuvos pensininkams nereikia didesnių išmokų, jie nepažeidžiami, jų nereikia „diskriminuoti pozityviai“, juos galima diskriminuoti „negatyviai“, nes jie visą gyvenimą dirbo Lietuvos valstybei, augino vaikus, anūkus, todėl jie gali, kaip kokios kiaulės, ėsti iš to didelio Grybauskaitės ir Skvernelio puodo, geriausiu atveju.

Kiek dar Grybauskaitė ir Skvernelis tyčiosis iš Lietuvos ir jos žmonių?

Brangus seneli Šalti, dovanok buvusiai komunistei D,Grybauskaitei ir buvusiam policininkui S.Skverneliui tai, ką jie dovanojo Lietuvai. Dovanok jiems skurdą ir „pozityvią diskriminaciją." Ačiū Tau iš anksto!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą