2017-12-02

Merkel Bavarijoje jau nebesusitvarko su juodais marodieriais ir ruošiasi juos eksportuoti į Ukrainą


Merkel Bavarijoje jau nebesusitvarko su čia nuolatos iš Afrikos plūstančiais laukiniais negrais. Problema tampa ypač aštri tomis dienomis, kai afrikiečiams frau Merkel dalina pinigus. Tuomet jos svečiai prisigeria ir ypač suįžūlėja.

Atėjūnai sukėlė Bavarijos autobuso vairuotojai nervinį šoką.Jau beveik mėnuo, rašoma portale germania one, kai 33-metų keleivinio autobuso vairuotoja iš Bavarijos Schongau miesto, negali atsigauti nuo patirto šoko. Nukentėjusioji negali miegoti naktį ir bijo eiti į darbą.

Lapkričio 2 dieną, paskutinę išmokų „pabėgėliams“ dieną, daugelis imigrantų iš prieglobsčio Amermühle vyko į Weilheimer atsiimti jiems išduodamus pinigus. Dažniausiai jie gautus pinigus nedelsiant prageria. Tą dieną maršruto Weilheimer-Schongau autobuso vairuotoja buvo kaip tik minėta jauna moteris.


Į autobusą vienoje stotelėje mėgino įlipti labai girtas „pabėgėlis“. Vairuotoja atsisakė jį vežti, iškvietė policiją ir girtuoklį išlaipino. Likę „pabėgėliai“ iki maršruto pabaigos, o tai užtruko pusantros valandos, vairuotoją įžeidinėjo ir koliojo. Vairuotoja patyrė sunkų stresą ir mėnesį buvo stebima gydytojo. Vietos valdžia po šio incidento į maršrutą išleidžia tik vairuotojus vyrus.

Portale Pi-news aprašomas žymiai rimtesnis incidentas su Merkel „juodaisiais edelveisais“ Bavarijoje.

Ingolstadt - barikados prieš juodus marodierius

Bavarijos Ingolstadt miete „pabėgėliai“ negrai sukėlė riaušes, su jais dirbančiam personalui buvo kilusi grėsmė gyvybėms. Riaušėms Manching-Ingolstaadt tranzitiniame pabėgėlių centre malšinti buvo mesti 17 miesto policijos ekipažų. Policijos duomenimis, du valdininkai ir keturi saugumo tarnybos darbuotojai buvo sužeisti, buvo aplamdytas automobilis.

Riaušėse dalyvavo 100 negrų marodierių, o riaušės kilo kai jiems buvo dalinami pinigai. Afrikiečiai laužė kasos geležines grotas ir kitą apsaugą saugančią kasą.

Liudininkai ir policija net negalėjo pasakyti, kokia buvo šių riaušių priežastis. Jų metu personalas užsibarikadavo tarnybinėse patalpose. Vienintele centro darbuotojų savisaugos piemone buvo pipirinių dujų balionėlis.

Ingolstadto savivaldybėje, kurioje gyvena 2000 vokiečių, buvo atvežta 700 nigeriečių. Aukštutinės Bavarijos vyriausybės duomenimis, šiuo metu daugiausiai yra atvežami imigrantai iš Vakarų Afrikos pakrantės, ypač iš Nigerijos. Atgal į Nigeriją niekas nėra deportuotas, nors šalis skaitoma saugia ir „pavyzdinga valstybe“. Šiuo metu centre yra 1059 prieglobsčio prašytojų.

Per du metus „pabėgėlių“ nusikalstamumas Ingolstadte išaugo 500 procentų! 2014 metais buvo 150 nusikaltimų, 2015 - virš 600, o 2016 - apie 1000.

Pi news rašoma, kad ponios Merkel juodieji svečiai yra „labai pažeidžiami ir labai agresyvūs“, jiems reikalinga sargyba, kad užkirsti jų smurtavimą ir išvengti personalo traumų.

Vokietija yra pagrindinis visų nelegalių ekonominių imigrantų tikslas. Ypač į Vokietiją nori patekti juodosios Afrikos gyventojai: bemoksliai, beraščiai, specialiai paleidžiami iš Afrikos kalėjimų nusikaltėliai.Vokiečių žurnalistas Gerhard Wisnewski rašo: „Afrikos ir kitos valstybės siunčia savo nusikaltėlius į Vokietiją ir Europą. Afrikos valstybėms per brangu laikyti įkalintuosius kalėjimuose, kurie yra perpildyti. Todėl pabėgėlių banga į Europą suteikia šansą jų vyriausybėms, atsikratytai šiais nusikaltėliais.“ Ši išvada remiasi Kongo diplomato Serge Boret Bokwango, dirbančio Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje, Ženevoje laišku: „Afrikiečiai, kuriuos aš matau Italijoje, yra Afrikos atliekos ir šiukšlės. Man įdomu, kodėl Italija ir kitos Europos šalys tai kenčia, tokius žmones savo valstybių teritorijose... Aš patiriu stiprų pasipiktinimo ir gėdos jausmą matydamas šiuos Afrikos imigrantus, kurie elgiasi kaip žiurkės, kurios užsiveisia Europos miestuose. Aš jaučiu gėdą ir pyktį dėl Afrikos valstybių, kurios palaiko mūsų šiukšlių ir atliekų migraciją į Europą“.

Italijoje atliktas tyrimas parodė, kad 54 procentai prieglobsčio prašančių afrikiečių negrų yra psichikos ligoniai, linkę į agresiją, rašoma Breitbart. Šie žmonės, tyrėjų nuomone, yra „realiai pavojingi visuomenei“.

Breitbart rašoma, Britanijoje gyvenantys negrai psichozėmis serga šešis-devynis kartus dažniau, negu baltieji britai. Tai lemia jų nusikalstamumą, nepažįstamų žmonių žudymą be priežasties.

Viską lemia genetika

DNR dvigubos spiralės atradėjas Nobelio premijos laureatas James Watson, ilgus metus tyrinėjęs žmogaus DNR genomą, pasakė, kad yra „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metais James Watson televizijos žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Nustatyta, kad negrų IQ yra vos 70 procentų nuo europiečių lygio, 8-12 % mažesnės smegenys, plonesnė smegenų žievė, smegenų augimas sustoja jauname amžiuje, mažesnė pusrutulių priekinė dalis. Jų buvimas Lietuvos visuomenėje kelia ne tik fizinį pavojų, bet yra beprasmis, nes šie žmonės, dėl savo protinių gebėjimų nepajėgūs dalyvauti šiuolaikinėje renovatyvioje Europos ekonomikoje, yra našta visuomenei. Geriausias pavyzdys – JAV, kur didelė dalis negrų nedirba ir gyvena iš pašalpų karta po kartos.

2017 metais iki rugsėjo mėnesio į Vokietiją nelegaliai atvyko 24750 afrikiečiai. Per Austrijos sieną perėjusių tarpe dominuoja nigeriečiai 12,4% , o per Šveicarijos – ganiečiai , kurie sudaro 15% visų nelegalų.

Kodėl vyksta šis antplūdis? Pasirodo, kad prašymus prieglobsčiui gauti Šveicarija apsvarsto per 48−76 valandas, praktiškai visus, kaip ir reikia tikėtis, atmeta, tada „juodasis Merkel auksas“ laimės ieškoti vyksta į Vokietiją. Štai čia „pabėgėlių“ rojuje, jau kita situacija, čia pareiškimai svarstomi virš metų. 2017 metais pareiškimai prieglobsčiui buvo svarstomi Vokietijoje vidutiniškai 11,7 mėnesių. Per šį laiką pseudo pabėgėliai gali ramiai sėdėti vokiečiams ant sprando ir džiaugtis parazito gyvenimu. Net po neigiamo sprendimo, nelegalai su valstybe ima bylinėtis, tokių yra 250000, kitus nelegalus slapsto dvasininkai, „cukrinės mamytės“, kurių seksualinius poreikius tenkina afrikiečiai. Žodžiu, dar nei vienas iš šių dykaduonių nėra deportuotas į savo kilmės šalį.

Vokietijos vidaus reikalų ministras Tomas de Mezjeras interviu "Rheinische Post"pasakė, kad norima sumažinti išmokas prieglobsčio prašytojams, nes jos, lyginant su kitų šalių išmokomis, yra didelės. Išmokos ir traukia ekonominius migrantus iš Afrikos.

Eurostat duomenimis ES buvo 1,204.300 prieglobsčio prašytojų. 60 procentai iš jų prieglobsčio pasiprašė Vokietijoje. Pernai tokių buvo 722.300.Merkel eksportuos „pabėgėlius“ į Ukrainą

Vokietijos portalas germania one informavo, kad Ukraina pasiruošusi priimti Vokietijos „pabėgėlius“ iš Afrikos.

Ne paslaptis, kad vakarų europiečiai nelabai mėgsta savo rytų kaimynus, ypač iš šalių, kurios nėra ES narės, rašoma portale.

Iki 2018 metų pabaigos Ukraina pasirengusi priimti 20000 imigrantų. Vokiečių MIP duomenimis Kijevas priims migrantus iš Bavarijos, Vokietijos URM jau suderino veiksmų programą.

Pagrindiniu tikslu tokio projekto yra Europos noras padaryti Ukrainą labiau tolerantiška teritorija pabėgėliams ir žmonėms, prašantiems prieglobsčio. Tai butų svarbus žingsnis Ukrainai priartėti integracijos į Europos bendriją klausimu ir palengvins finansinę naštą vokiečiams“, rašoma germania one.

Nuorodos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą