2017-12-28

Ponas Pranckieti, ar jūs jau karalius ir ar tėvas Pranciškus vertas, kad jį sutiktume „karališkai“?


Vakar išgirdau seimo „pamirštuko“, (kuris pamiršo deklaruoti šeimos pajamas, o apie pamirštus priešrinkiminius pažadus jau net nekalbu, nes jis juos fundamentaliai pamiršo) Viktoro Pranckiečio pasakymą: „Popiežius turi būti pasitiktas karališkai.“


Sveiko proto dar nepraradusiems, kyla pagrįstas klausimas? Kas suteikė teisę Pranckiečiui žarstytis „karališkais“ pažadais ir kodėl Vatikano nykštukinės valstybėlės vadovas turėtų būti sutinkamas „karališkiau“, negu JAV ar kitų valstybių vadovai? Antra vertus, ar nusipelnė Pranciškus kokio tai išskirtinumo? Kokie šio žmogaus nuopelnai krikščioniškai Europai, Lietuvai? 


Yra labai daug įrodymų teigti, kad jėzuitas Popiežius Pranciškus, pažeidžiant bažnyčios kanonus globalistų pastatytas į šį postą, vykdo katalikų bažnyčios naikintojo vaidmenį, aktyviai dalyvauja Europos islamizacijoje, negina Artimųjų Rytų krikščionių, prieš kuriuos vykdomas genocidas, aktyviai dalyvauja migracijos iš Afrikos ir Artimųjų rytų procese, baltosios Europos naikinime.


Aš šito žmogaus nuodėmes krikščionybei esu išdėstęs eilėje straipsnių ir vertimų:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/04/popiezius-pranciskus-i-dievo-tarnas-ar.html

Aš nenoriu nuodugniai liesti dar kartą šio krikščionybės išdaviko biografijos, jo žalingų Europai ir Lietuvai darbų. Paminėsiu pagrindinius faktus:


Popiežius Pranciškus yra satanistas. Jis atvirai sulygino Kristų su velniu. Jis pasakė, kad Kristus tapo nuodėme, kad jis tapo pačiu baisiausiu nuodėminguoju. Ir toliau lygindamas jį su gyvate, kurią nurodė Mozė, ir judėjams dykumoje pasakė, „kas pažiūrės į gyvatę, tas išsigelbės“, taip ir Kristus ant kryžiaus, kaip gyvatė, gelbėja visus, priėmęs nuodėmes iš baisiausių nuodėmingųjų. Jis pasakė, kad „Kristus tapo velniu.““

Pranciškus kviečia: Siūlyti migrantams ir pabėgėliams daugiau galimybių saugiai ir teisėtai patekti į paskirties šalis. Prieglobsčio prašytojai, ekonominiai pabėgėliai, perkeltieji - niekas nesvarbu! Kiekvienam turėtų būti leista atvykti ir, žinoma, saugiai ir teisėtai. Nėra jokių sienų Europoje ir tautinėse valstybėse. Kas yra paskirties šalis, suprantama. Tai nebus Bulgarija ir Rumunija. Netgi ne Graikija, kuri netinka įsibrovėliams.

Pranciškus kviečia: Migrantų statusas neturėtų riboti galimybės naudotis nacionaline sveikatos priežiūros ir pensijų sistema. Tai reiškia ne ką kitą, kaip besąlygišką prieigą prie jau šiandien trapių socialinių sistemų, kurias finansuoja dirbantys europiečiai. Ir neribotai! Užsienio grobikams, nors daugelio ES valstybių sveikatos priežiūros sistema yra arti žlugimo ribos.

Pranciškus kviečia: Leisti susijungti šeimoms, įskaitant senelius, brolius ir seseris ir anūkus", kuriems "niekada neturėtų būti taikomi ekonominiai reikalavimai“. Čia šis taip vadinama vyriausias ganytojas kėsinasi į nacionalinių valstybių teisę. Tai gyventojų pakeitimas kitais gyventojais, kitais žodžiais – tautų genocidas.

Pranciškus kviečia: Po tam tikro laiko imigrantai turėtų turėti galimybę įgyti pilietybę savo gyvenamoje Europos šalyje, net jei jie nėra kultūriniu, ekonominiu požiūriu ir nėra lingvistiškai integruoti.

Katalikų bažnyčios satanizmas pasireiškė net labiausiai katalikiškoje Lenkijoje. Lenkijos primarijus arkivyskupas Wojciech Polak pasakė, kad „Kiekvienas kunigas, kuris vyks į Gnezną, į manifestaciją prieš pabėgėlius, bus suspenduotas“. Šis pasisakymas Lenkijoje sukėlė audrą kritikos.

Tarpukario Lietuvoje skambėjęs šūkis „Dievui ir Tėvynei“ popiežiaus-globalistų statytinio lūpose šiandien skamba kitaip: „Velniui ir globalizmui“.

Tai ar verta šį žmogų sutikti „karališkai“?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą