2018-02-07

Kariuomenė: militaristų tikslai. Mano patarimas jiems


Eurostato specialistai apskaičiavo, kad 1/3 Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Ar turi ką ginti skurdžiai? Ne!

Jau bent du tūkstančiai metų žmonija žino, kad „vargšams neskamba kovos trimitai“ (M.T.Ciceronas). Kitais žodžiais, žmogus turi turėti ką ginti. Karlas Marksas irgi kalbėjo panašiai: „Proletariatas neturi ko prarasti, tik savo grandines... "  Abu buvo nekvaili vaikinai, už ponią R.Juknevičienę, ar jos bendraminčius militaristus, tikrai protingesni.Jei mūsų militaristai būtų Lietuvos patriotai, jie rėkte rėktų apie pensijų ir atlyginimų padidinimą, ir tol rėktų, kol Lietuvoje neliktų nei vieno skurstančio žmogaus, o ne keltų ermiderį, kad reikia didinti karinį biudžetą iki 2,5% BVP. Gražu. Vokietija skiria 1,5% BVP, minimalios valstybės garantuojamos pajamos 700 eurų, o Lietuva – procentu daugiau skirs gynybai, kai 100 tūkstančių Lietuvos pensininkų ir dar tiek pat invalidų, vaikų negauna ir 200 eurų žmogui. Kainos, žinia, pieneliui ir duonytei Lietuvoje – tokios pačios, kaip Vokietijoje.

Paslaptis karinė čia paprasta, vokiečiams nereikia tiek pinigų skirti gynybai, nes vokiečiai turi ką ginti, jie turi ką prarasti.Kam reikalingas visuotinis šaukimas?

Suprantu, jei valstybė atitarnavusiems kariuomenėje suteiktų teisę nemokamai mokytis aukštojoje mokykloje, būtų kita kalba. Bet ne, jūs gaištate laiką, o mes jums – špygą panosėn. Niekas, sveiką protą turintis, neis į tokią kariuomenę.

Aš manau, kad tokiais beprotiškais planais siekiama vieno: kad jaunimas pabėgtų iš Lietuvos ir atsisakytų Lietuvos pilietybės. Juk lietuvių išvarymas vyksta planingai jau kelios dešimtys metų. Tai lietuvių tautos genocido politiką. Mokėdama ubagiškas pensijas, valdžia jau varo iš Lietuvos ne tik jaunimą, bet ir penkiasdešimtmečius, kurie priversti vykti į vakarus ir per dešimt metų ten užsidirbti minimalią jų pensiją, kad grįžus Lietuvoje nereikėtų badauti.

Mano patarimas militaristams: pasidarykite sau charakirį, nepasiduokite priešams gyvi. Visiems likusiems gyviems, bus tik nauda. Kai bus mažiau vagių, daugiau liks skurstantiesiems, o šiems ėmus gyventi žmoniškai, atsiras pagrindas ginti Lietuvą.

Štai tada visiems Lietuvoje „skambės kovos trimitai“, ne tik sočia valdiška duona apsiėdusiai Juknevičienei.

O nuo ginsimės, ponai? Ar ką pulsim?

Jei militaristai nutars kariauti su Rusija, štai čia iškils labai paini situacija. Dauguma Rusijos įmonių yra registruotos ofšoruose, kokioje Karibų jūros saloje, o jų savininkai paprastai gyvena Anglijoje, kitur vakaruose, šeimas čia laiko atvežę, o kaip sakoma - „kur turtas tavo, ten ir tėvynė tavo.“ Teks pulti ofšorus, kokias Kaimanų salas atakuoti, arba Angliją, NATO šalį!?

Čia ir išlenda visa mūsiškių militaristų paslaptis: ginkluotis jie nori ne tam, kad kariauti, o tam, kad iš padidėjusio karinio biudžeto daugiau prisivogti! Tai mano nuomonė. Norėčiau klysti.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą