2018-02-20

Skundas Generaliniam prokurorui dėl valstybės herbo ir vėliavos išniekinimoŠiandien aš kreipiausi į Lietuvos Generalinį prokurorą dėl vasario 17 dieną įvykdyto Lietuvos valstyės herbo ir vėliavos išniekinimo.

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

Pil. Algimanto Lebionkos
gyv. P.Vileišio 15 bt.4, kodas LT-10306 a.lebionka@gmail.com

Skundas

dėl Lietuvos herbo ir vėliavos išniekinimo

Šių metų vasario 17 dieną ant viešbučio „Narutis“ balkono buvo išniekintas Lietuvos valstybės herbas ir vėliava.

Dviejų šį vandalizmo aktą įvykdžiusių asmenų pavardės yra: Margarita Jankauskaitė ir Audronė Žukauskaitė. Kitų dviejų asmenų pavardės man nežinomos.

Prašau nubausti šiuos vandalus.

Priedas: Vandalizmo akto nuotrauka:

Pagarbiai, Algimantas Lebionka


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą