2018-02-14

Rusija ant susinaikinimo slenksčio. Generolo Ivašovo pasisakymai„Nusibodo valytis spjūvius“, - pasakė Ivašovas. URM ir specialiosios tarnybos dar veikia, o visa šalis degraduoja. Jeigu kils didelis karas, tai Rusija nepajėgs apsirūpinti pakankamais maisto daviniais ir šaudmenų kiekiais. Mobilizacinių galimybių nėra. Generolas pažymėjo, kad perėjimui į mobilizacinį režimą nėra nei ekonominės bazės, nei kadrų.


Pateikiu generolo-pulkininko Leonido Ivašovo pranešimo, kurį 2018 metų vasario 9 dieną jis perskaitė klubo „Konservatyvi perspektyva“ posėdžio Sankt-Peterburge metu, santrauką ir jo pasisakymą „Izboro klubo“ posėdyje vasario 12 dieną (video).

Leonidas Ivašovas – Generolas-pulkininkas, Politinių problemų Akademijos prezidentas, politinių mokslų daktaras, Maskvos valstybinio tarptautinių santykių universiteto profesorius.

Savo pranešime Peterburge, pavadintame „Pasaulis ties pokyčių slenksčiu ir Rusijos vieta jame“, Ivašovas pasakė, kad 2018 metais prieš šalį vėl iškilo klausimas: kas mūsų laukia ateityje? Jis pažymėjo, kad 1917 metų revoliucijos išvakarėse, virš 70% Rusijos turto kontroliavo užsienio kapitalas. Praėjo 100 metų – situacija nepasikeitė.

Jo žodžiais Trampas ir už jo stovinčios jėgos bando išgelbėti JAV ekonomiką, bando sugrąžinti pinigus, kurie išplaukia į Azijos-Ramiojo vandenyno regioną. JAV ekonomika- „finansinis burbulas“, kuris pasiekė 1200 trilijonų dolerių, tuo metu visas pasaulio BVP-70 trilijonų.

Valstybės nustoja būti tarptautinės teisės subjektais. Prieš metus Trampas pasirašė įsakymą dėl šalies pasitraukimo iš Ramiojo vandenyno partnerystės, nes šita sutartis mažina valstybės rolę. Trampas laimėjo rinkimuose, bet reali valdžia lieka tarptautinių finansistų rankose. Žydų chasidų kapitalas toliau tęsia „finansinių burbulų“ pūtimą JAV.

Nuo 1991 metų Rusija susiejo savo likimą su Anglo-saksų pasauliu. Ši draugystė niekada neatnešdavo nieko gero. Ivašovas priminė JAV prezidento Klintono 1995 metų kalbą, kurioje jis tiesiai pasakė, kad „per artimiausią dešimtmetį teks spręsti sekančias problemas: Rusijos suskaldymą į smulkias valstybes, panašias į tas, kurios buvo organizuotos Jugoslavijoje; galutinis suardymas Rusijos karinio-pramoninio komplekso ir armijos; įkūrimas nuo Rusijos atskilusių respublikų režimų, reikalingų mums“.

Dabartiniai prezidento rinkimai Rusijoje vyksta griežčiausių sankcijų atmosferoje. Vakarai suinteresuoti aštrinti situaciją šalyje. 1917 metų revoliucija buvo klasių kova, bet ir šiandien vyksta žiaurus karas tarp dviejų klasių (klasterių). Sankcijos sumažino gyventojų pajamas 1/3, tai daugiausiai palietė skurdžiausią sluoksnį. Už skurdo ribos, pagal oficialią statistiką, gyvena 23 milijonai žmonių, o neoficialiais-70 milijonų. Rusijoje 90 šeimų kontroliuoja 70% šalies ekonomikos. Jų turtas išaugo 38%. Dolerinių milijardierių skaičius išaugo 17 žmonių. Priešprieša visuomenėje akivaizdi.

Rusijoje stebima pasaulėžiūros krizė, nesiūlomas net ekonomikos modelis. Tuo pačiu metu Kinija, stumia „socializmą su Kinijos specifika“, užvaldo pasaulį taip vadinamos „minkštosios jėgos“ pagalba.

„Nusibodo valytis spjūvius“, - pasakė Ivašovas. URM ir specialiosios tarnybos dar veikia, o visa šalis degraduoja. Jeigu kils didelis karas, tai šalis nepajėgs apsirūpinti pakankamais maisto daviniais ir šaudmenų kiekiais. Mobilizacinių galimybių nėra. Generolas pažymėjo, kad perėjimui į mobilizacinį režimą nėra nei ekonominės bazės, nei kadrų.

Valstybės valdymo sistema Rusijoje neefektyvi ir korumpuota. Pagal šį rodiklį ekspertas palygino Rusiją su Somaliu. Valstybės valdymas paremtas vienu žmogumi, kuriam tenka asmeniškai užsiimti šiukšlių poligonu valymu. Tik 4% prezidento įsakymų yra vykdomi. Kaip tokia neefektyvi valdymo sistema gali veikti mobilizacijos sąlygomis, klausia generolas.

Generolo nuomone, Rusija yra pažeista korupcijos nuo „kremliaus žvaigždės“ iki eilinio policininko. Ir situacija Dagestane, kur teko vykdyti karinę operaciją, ne išimtis. Putinas nežino, kaip išspręsti šią problemą.

Nepaisant kalbų apie importo pakeitimą, net Rusijos karinis pramoninis kompleksas stipriai priklauso nuo JAV. Rusijos pasiekimai žemės ūkyje perdėti. 2017 metais Rusija surinko rekordinį derlių 100 milijonų tonų derlių, o JAV per tą patį periodą -500 milijonų. Pagal galvijų skaičių JAV lenkia Rusiją 25 kartais!

Rusijai faktiškai yra paskelbtas karas, prieš ją planuojamos hibridinio tipo puolamosios operacijos.
Aktyvi karo fazė gali prasidėti nuo nepripažinimo Rusijos prezidento rinkimų, kad pasiekti pilną Rusijos tarptautinę izoliaciją. Ta aplinkybė, kad nuo 1 iki 2,7 trilijonų dolerių, priklausančių Rusijai, yra ofšoruose, o didesnė dalis Rusijos eksporto investuota į amerikiečių vertybinius popierius, Rusijos izoliacija gali sukelti nutraukimą socialinių ir gynybos programų. 2018 metais rengiamas kibernetinis smūgis prieš Rusiją. Smūgis bus suduotas finansams ir į valdymo sistemą. Šiai operacijai jau yra išskirti pinigai.

Rusijoje šiandien yra trys socialinės grupės, pajėgios išsaugoti šalį, tai – karininkų korpusas, gamintojas ir stipri inteligentija. Tačiau nuo 1991 metų šalyje įsitvirtino blogiausia per visą Rusijos istoriją valdžia. Dauguma ministrų (Dvorkoviš, Šuvalov, Golodec ir t.t.) atstovauja stambioms oligarchinėms struktūroms, o ne gamintojo interesams.

Pabaigai generolas Ivašovas pareiškė: „Duok Dieve, kad aš klysčiau“.

Generolo Ivažovo ir kitų Rusijos politikos ekspertų pasisakymai „Izboro klube“:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą