2018-02-13

Tragiška padėtis Berlyno mokyklose: o kas jums žadėjo, kad sudarytas iš „įvairių genetinių kompozicijų“ europietis bus protingas? (1d.)Paskelbti Berlyno pradinių klasių švietimo 2017 metų rezultatai sukėlė nerimą. Die Welt rašoma: „28 procentai Berlyno mokinių nepasiekė minimalaus matematikos lygio, o rašybos – 34 procentai.“2016 metais tuometinis Vokietijos finansų ministras Volfgangas Scheuble (dabartinis Bundestago pirmininkas) dienraščio die Zeit puslapiuose pareiškė, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę.

Po kelių mėnesių, praktiškai tą patį, it papūga, pakartojo Europos komisaras Vytenis Andriukaitis. Jis pasakė, kad „ateities lietuvis bus suklijuotas iš įvairių genetinių kompozicijų.“

Šių genetinių kompozicijų formavimas Vokietijos sostinėje Berlyne yra labai toli pažengęs. Todėl buvo labai įdomu sužinoti, o kaip reikalai su žiniomis tų naujųjų vokiečių, padarytų iš afrikinių, azijinių ir europinių kompozicijų? Kaip funkcionuoja jų smegenys?

Mes gi priimame už aksiomą, kad Vokietijos švietimas yra aukščiausio lygio, o mes Lietuvoje griauname „blogą“ sovietinį švietimą jau beveik 30 metų, kad pagaliau turėti tą „gerąjį“, vokiško lygio.

Die Welt apie padėtį Berlyno mokyklose.

Paskelbti Berlyno pradinių klasių švietimo 2017 metų rezultatai sukėlė nerimą. Vis mažiau mokinių atitinka minimalius matematikos standartus. Mokymosi kokybės instituto (IQB) duomenimis, 28 procentai Berlyno mokinių nepasiekė minimalaus matematikos lygio, rašybos – 34 procentai.

Tyrime dalyvavo 24 000 pradinių klasių mokinių, trys ketvirtadaliai jų neatitiko standartinių rašybos standartų. Pusė jo neatitinka minimalių reikalavimų. Temoje “dydžiai ir matai“ daugiau negu trečdaliui uždaviniai buvo per sunkūs.

Die Welt rašoma: „Kaip ir reikėjo tikėtis, rezultatai vokiečių ir ne vokiečių kilmės vaikų buvo skirtingi. Bet ir vokiškai kalbančių mokinių žinių rezultatai kėlė nerimą: rašyboje tik 5 procentai pasiekė optimalų lygį, 40% buvo žemiausio lygio. 60 procentų vaikų su kita gimtąja kalba buvo su minimaliu standartu. Matematikoje pusei ne vokiečių vaikų temoje „dydžiai ir matavimai“ paprasčiausi uždaviniai buvo per sunkūs.

Die Welt nurodo, kad iš tikrųjų tyrimų rezultatai liko įslaptinti! Jie paskelbti „vidiniam naudojimui“.

Kodėl taip padaryta? Aš galiu tik spėti. Mano manymu, tai daroma dėl taip vadinamos globalistinės „tolerancijos“. Niekaip nenorima paviešinti ir pripažinti gautų duomenų, kad imigrantai iš Afrikos ir arabų šalių, kurie mokomi vienoje klasėje su vokiečiais, yra protiškai atsilikę. Jei arabų protinis atsilikimas yra sąlygojamas islamo, tai juodaodžių protinis atsilikimas yra sąlygotas ir islamo, nes 20 procentai jų yra musulmonai, ir jų genetikos.

Volfgangas Šoiblė
Kaip rašoma aukščiau, Šoiblė leidiniu die Zeit dar pasakė: “Izoliacija mus sunaikins, ji sukels mūsų išsigimimą dėl inbrydingo“. Inbrýdingas(angl. inbreeding < in — viduje + breeding — veisimas) – homogamijos forma, giminingų formų kryžminimas vienos organizmų (gyvūnų arba augalų) populiacijos ribose. Terminas “inbridingas” paprastai naudojamas gyvūnų atžvilgiu, augalams labiau paplitęs terminas Incucht. Ši terminą naudojo ir žymusis vokiečių „genetikas“ Hitleris „Main Kampf“ knygoje.

Aš, tris su puse dešimtmečių dirbęs mokslinį darbą genetikos laboratorijoje Merkel kabineto „genetiko“ ir mūsų „proto bokšto“ V.Andriukaičio kalbas galiu vertinti vien kaip piktybinį globalistinį idiotizmą. Normalus žmogus atsiprašytų visuomenės už tokį pasisakymą.


Aiškinti ar nagrinėti paistalus bepročių, matomai prisiskaičiusių Hitlerio teorijų apie žmogaus rasių pagerinimą, nematau reikalo. Bet… O gal tai įtaka „Europos tėvo“ Kudenchove-Kalergi, kuris savo rasistinę teoriją apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas. Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“1962 metų Nobelio premijos laureatas, Džeimsas Vatsonas – kitos nuomonės negu Scheuble ir Andriukaitis. Jis pasakė, kad yra „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“ , nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metais Vatsonas žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.


Thilo Sarracinas apie arabų ir afrikiečių „naudą“

2014 metais Vokietijoje gyvenančių migrantų skaičius pasiekė 10,9 milijonų. Bendras skaičius žmonių su užsienio šaknimis, įskaitant gimusius migrantų vaikus, atvykusius nuo 1950 metų, 2014 metais sudarė 16,4 milijono – maždaug penktadalis nuo viso 80 milijonų šalies gyventojų skaičiaus. 2015 metais migrantų Vokietijoje padaugėjo dar nuo 1,1 iki 1,8 milijono.

dr.Thilo Sarracinas knygoje „Vokietija – susinaikinimas“ parodė, kad migrantai, atvykę iš Afrikos ir Islamo šalių ir jų palikuonys, pasižymi žemesniu intelektu (buvo nustatomas intelekto koeficientas – IQ) negu etniniai vokiečiai, kiti europiečiai, ir Vokietijos aukštųjų technologijų darbo rinkai yra netinkami, jie protiškai nepajėgūs integruotis į Vokiečių visuomenę ir tai, autoriaus nuomone, galų gale sukels Vokietijos ekonomikos ir valstybės žlugimą.

Autorius tvirtina: „Iš 500,000 prieglobsčio prašytojų po 15 metų bus 23 milijonų.“ Saracinas rašo: „Kiekvienais metais pabėgėlių ir nelegalių imigrantų kohortos auga jau du dešimtmečius dėl šeimų susijungimo ir jų vaikų. Yra žinomi jau penkių kartų statistika. Pavyzdžiui: 20-metų pabėgėlis atvyksta su savo žmona, pora turėjo tris vaikus”. Kompiuteriniai modeliai parodė: „Jei į šalį atvyko 500.000 pabėgėlių per vienerius metus, jų po 15 metų bus 23 milijonai žmonių. Jeigu 200.000 tai būtų dvylika milijonų 2030 metais ir 22,6 mln 2040 .”

Autoriaus prognozė mažai Austrijai: kiek daugiau nei 100000 prieglobsčio prašytojų 2015 metais pavirs į 4,6 milijonus 2030.

„Mūsų sienų kontrolė yra išgyvenimo klausimas, Vokietijai būtina žymiai apriboti imigraciją iš islamo šalių“,- teigia autorius. „Tendencija sekti svetima politika ir savęs apgaulė“ – toks yra autoriaus kaltinimas Angelai Merkel, kaltinimas imigrantų kvietimo politika ir kaltinimas utopija. Ši politika, autoriaus nuomone, yra per didelis krūvis Vokietijos socialinei sistemai, kuri nuo antplūdžio šimtų tūkstančių migrantų ir jų šeimų gali sugriūti.


Vokietijos vyriausybės pastangos kryžminant žmonių rases

Vokietijoje yra sudaromos visos sąlygos atvykėliams prievartauti vokietes. Merkel vokietes pavertė kekšėmis, kurias suvežtiems migrantams leidžiama nebaudžiamai grabalioti už intymiausių vietų, jas prievartauti. Atėjūnai už lytinius nusikaltimus praktiškai nėra baudžiami.

Pirmasis ir didžiausias moterų apgrabaliojimas ir prievartavimas Vokietijoje, kaip visi žino, įvyko Naujųjų Metų naktį Kiolne ir kituose Vokietijos miestuose, kur tūkstančiai arabų ir afrikiečių, grabaliojo, apiplėšinėjo ir prievartavo vokietes. Kiolno policija, kuri iš pradžių visaip bandė nutylėti šį skandalingą įvykį, sumenkinti nusikaltimo mastą, gavo 1075 pareiškimus apie įvairius nusikaltimus. 593 iš jų buvo seksualinio charakterio – lytiniai priekabiavimai ir išprievartavimai. Analogiški moterų išprievartavimai vyko ir daugelyje kitų Vokietijos miestų Naujųjų metų naktį. Darmštadte gegužės 26 – 29 dienomis vyko tradicinis roko muzikos festivalis. Į 150 gyventojų turintį miestą buvo susirinkę 400000 muzikos mylėtojų iš visos Vokietijos ir iš užsienio, rašoma RG portale. Po šio festivalio 26 vokietės padavė policijai pareiškimus, reikalaudamos patraukti „pabėgėlius“- prievartautojus baudžiamojon atsakomybėn už seksualinę prievartą. Merkel sveteliai, kaip nustatyta, veikė pagal schemą: pasiskirstę į grupes po 7-10 žmonių, veikė ta pagal Kiolno schemą: jie apsupdavo auką, plėšė jos drabužius ir graibė intymias kūno dalis. Analogiska seksualinis smurtas buvo fiksuojamas kiek anksčiau vykusiame gatvės kultūrų festivalyje Berlyne (Karneval der Kulturen-2016). Visais minėtais atvejais prievartautojais buvo nelegalūs migrantai iš Alžyro, Maroko ir Tuniso, Pakistano, tai yra iš valstybių, kuriose nėra jokių pabėgėlių, kuriose nevyksta jokie karo veiksmai ir su kuriomis Vokietija yra pasirašiusi readmisijos sutartis. Tai yra, šie visi nelegalūs migrantai privalėjo būti perkelti atgal į savo kilmės šalis per tris savaites, pagal sausio mėnesį priimtas taisykles Asylpaket II. Bet tai nevyksta. Dėl nesuprantamų eiliniams vokiečiams priežasčių šie žmonės ligi šiol laisvai ir nebaužiamai prievatauja vokietes Vokietijoje.

Kiek ilgai užteks vokiečių tautai ir kitoms Europoms tautoms kantrybės kęsti visų šių ES valdančių išprotėjusių “genetikų” vykdomą baltosios rasės genocidą? “Genetiko” Adolfo Šekelgruberio istorija rodo, kad europiečiai labai kantrūs, o genetiniai eksperimentai su žmonėmis liūdnai baigiasi ir Europai, ir tiems išprotėjusiems genetikams. (bus tęsinys)


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą