2018-03-03

Kaip vienas džiazas į karą prieš Lietuvą kartu su vanagaitėmis ir zurofais išjojo (feljetonas)Vienas gerai žinomas arti visuomenės veikėjas, nesenai paminėtas Vito Tomkaus sąraše, labai mėgstantis džiazą, pasisodino studijoje gerai žinomą advokatą ir ėmė aiškinti visiems gerai žinomą istoriją, visiems gerai žinomą ginčą, visiems žinomų teismų verdiktus, sukėlusius daug pūtų ir purslų, tarp tų, kurie buvo „Durnių laivo“ keliautojai, tų, kurie jautėsi sėdintys ne tame „Durnių laive“, kurie plaukė(ia) greta jo KGB sąrašo valtelėse, gal ir visai besėdį kur nors, kad ir ant Sinajaus kalno, tų, kurie pavargo nuo visos tos erzelynės, kurie dirbo ir gyveno „vardan tos Lietuvos“, vienybėje dėl jos, kas bebūtų, niekada ant savo motinos Tėvynės nespjaudantys, ką koks niekadėjas bebūtų padaręs ar susiruošęs padaryti, kurie gal tą „Durnių laivą“ net į rankas nebuvo paėmę iš žmogaus tarnavusio okupantams ir laksčiusio pokaryje su „šautuvu“ rankose, juo labiau ant savo praeities nespjaudantys, nes tai pats nedėkingiausiais ir Lietuvai žalingiausias užsiėmimas, ypač šiandien, Lietuvai traukiantis, kaip „Šagrenės odai.“

O kokią džiazo sesiją mums suruošė Tomkaus sąrašo džiazmenas?

Jei atmesti visas to džiazo putas, palikti tik sausas to džiazo nuosėdas, išeitų, kad broleliai raitužėliai į kovą prieš Lietuvą motinėlę kartu su vanagaitėmis ir zurofais išjojo. Viso labo.

Advokatas Stanislovas Tomas, dalyvavęs minėto džiazo pokalbyje, savo Facebook paskyroje rašo:

Izraelis turėtų sureaguoti į Egidijaus Kūrio teismo sprendimą dėl nacių vyriausybės Lietuvoje. Visiškai nesitikėjau, kad tai apskritai yra įmanoma, kad Žmogaus teisių teismas neigtų, jog Lietuvos vyriausybė, kuri buvo suformuota 1941 metais nėra nacių...

O ką su „Durnių laivu“ daryti, paklausite? Nieko. Kol bus durniai, bus ir laivas, su džiazu, ar be džiazo, bus geri žmonės, kurie nuplukdys tą durnių laivą į jiems, o ne mums, reikalingą prieplauką.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą