2018-03-20

Lietuvos duobkasiams nereikia Vyties, J.Basanavičiaus, bet reikia „pabėgėlių“


Valdžią Lietuvoje užgrobė nusikaltėlių gauja. Tokią išvadą petvirtina S.Skvernelio vyriausybės veikla. Ši vyriausybė pamynė Lietuvos valstybingumo simbolius, pamynė Lietuvos žmonių teises, o į šalį veža potencialius teroristus, okupantus-islamistus, melagingai vadinamus pabėgėliais. Visi S.Skvernelio vyriausybės žingsniai yra žengti viena kryptimi – Lietuvos sunaikinimo.

Valstybingumo atkūrimo 100 metų sukakties dienos minėjimas Vasario 16 d. virto tikru pasityčiojimu iš mūsų valstybės, jos istorijos. Ko norėti iš Lietuvos duobkasių. Duobkasių šventė – laidotuvės.


Rudenį kiekvienas bent gramą sveiko proto turintis lietuvis atsiduso, okupantų-pabėgėlių vežimo terminas pasibaigė, maro epidemija pasibaigė. Bet prieš kelias dienas Lietuvos duobkasys S.Skvernelis apie save vėl priminė: jam tų potencialių teroristų negana.

Ši gėdinga „pabėgėlių“ istorija buvo tokia:

S.Skvernelis, dar A.Butkevičiaus vyriausybės VRM ministras, mūsų vardu, bet tautos neįgaliotas, įsipareigojo priimti į Lietuvą 1105 pabėgėlius. Priėmimo terminas pasibaigė 2017 m. gruodžio 31 dieną. Viso į Lietuvą nuo 2015 m. pabaigos perkelti 468 nelegalai, iš jų 349 jau pabėgo iš Lietuvos (nors prieš dvi savaites tokių buvo 343), pabėgėlių centre gyvena 46, o 73 perkelti į savivaldybes. Pabėgėlių centre nelegalai privalo išbūti 3 mėnesius. Jie ten yra išlaikomi: suteikiamos gyvenamosios patalpos, drabužiai ir t.t. Ir kiekvienas dar per mėnesį gauna po 85,43 euro maistui ir asmeninėms reikmėms.

Buvo pranešta, kad Vyriausybė nusprendė (vėl tautos neįgaliota daryti tokius gyvybiškai svarbius tautai žingsnius), kad reikia toliau vežti Lietuvos islamo okupantus iš Afrikos ir Azijos, kur šiuo metu yra visos sąlygos saugiai gyventi ir gyvybei negresia joks pavojus. Juos priimti atsisakė Višegrado šalys, kurioms savo piliečių saugumas - valstybės prioritetas.

Ar nekils grėsmė nacionaliniam saugumui?

Tokį klausimą seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Vytautui Bakui uždavė „Vakaro žinios“. Šis dienraščiui patikino, kad nekils.

„Abejoju, ar iš viso svarstomi sprendimai, kad pabėgėlių mes netikrinsime ir priimsime tokius, kurie neatitinka kriterijų. Priešingai. Nustatytos procedūros leidžia patikrinti, ar asmenys nėra susiję su radikaliomis organizacijomis, informacija dalinamės su kitomis valstybėmis. Turime pakankamai konservatyvią ir griežtą sistemą, leidžiančią apsisaugoti nuo žmonių, galinčių kelti grėsmes“, - tikino V. Bakas.


Tai kam tada tvoros aplink vyriausybę ir Seimą, jei pavojaus nėra?

Galingiausios pasaulio valstybės JAV prezidentas Donaladas Tramas yra kitos nuomonės nei ponas Bakas. Šių metų vasario mėnesį po imigrantų riaušių riaušių Stokholme Trampas pasakė:


„Būtina rūpintis saugumu mūsų šalyje. Jūs matote, kas vyksta Vokietijoje. Jūs galėjote matyti, praeitą vakarą, Švedijoje. Kas galėtų patikėti? Švedijoje! Jie priėmė per daug. Ir dabar pas juos problemos, apie kurias anksčiau nebuvo įmanoma įsivaizduoti,“ - pasakė Trampas.

Vėliau jis pažymėjo savo Twitteryje, kad kalbėjo būtent apie migrantus ir apie su jais surištą nusikalstamumo augimą.

Vasario 20 d. Stokholmo priemiestyje Rinkeby, kur daugiausiai gyvena imigrantai, prasidėjo didelės riaušės. Buvo sudeginta apie dešimt automobilių, apiplėštos kelios parduotuvės. Banditai mėtė į policininkus akmenis.

Apie problemas su migrantais imta kalbėti dar prieš 10 metų. Jau tada ėmė ryškėti radikalizacijos požymiai tarp imigrantų musulmonų. Švedijos somaliečiai – džichado mitybinė terpė. Rinkeby veikia Al-Kaidos padalinys „Al-Šabab“, iš čia vyksta teroristai kovoti į Siriją, vėliau jie čia grįžta ilsėtis ir gydytis. Švedijos valdžia sukūrė tikrą teroristų veislyną pačioje sostinėje, todėl tik visiškas idiotas, koks yra buvęs Švedijos premjeras, negalėjo pastebėti augančios grėsmės. Trampui pakako proto ir patirties blaiviai įvertinti akivaizdžią situaciją.

Švedijoje, kurioje gyvena 9,5 milijonai gyventojų yra apie 200 tūkstančių pabėgėlių ir nelegalių migrantų. Tai pats didžiausias skaičius Europoje lyginant su vietinių gyventojų skaičiumi. Švedija užima Europoje pirmą vietą ir pagal džichadistų skaičių, kurie įstojo į „Islamo valstybę. Tik prieš kelias dienas Švedijoje buvo nuteistas pirmas teroristas, Sirijoje nužudęs septynis jos piliečius. Egzekucija buvo nufilmuota video. Kiek žmonių nužudė šitas banditas niekas nežino.

Į Europą įsileidžiami visi nelegaliai perėję sienas. Praktiškai nėra jokios kontrolės. JAV veikia kitaip. Atvykstančių iš Sirijos pabėgėlių tikrinimas JAV vyksta dvejus metus, juos tikrina penkios instancijos ir jeigu asmenybė nepatvirtinama, į JAV prašantis prieglobsčio yra neįleidžiamas. Trampui nepakako tokio imigrantų patikrinimo ir jis uždraudė pusei metų į šalį atvykti septynių islamo šalių migrantams, tiesa teismas šį jo potvarkį sustabdė.

Lietuvos valdžia susiruošė dar supaprastinti „pabėgėlių“ priėmimą, juo įsileisti, net nepatikrinus, tuojau pat juos vežti į savivaldybes. Mano giliu įsitikinimu, taip elgtis gali tik visiški idiotai, arba nusikaltėliai, kuriems nerūpi savo valstybės ateitis.

Skvernelis importuoja „pabėgėlius“ ir jų atžvilgiu diskriminuoja lietuvius

Savo tėvų ir protėvių žemėje tapome antrarūšiais žmonėmis, kuriems nebegalioja šalies Pagrindinis įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:
Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

Valdžios diskriminuojamo lietuvio pajamos:

Minimali alga - 380 eurų.
Bazinė pensija-120 eurų.
Našlių pensija-21 euras.
Valstybės remiamos pajamos-102 eurai.
Vidutinė senatvės pensija 273,95 eurai.

Oraus gyvenimo palaikymas valstybėje turi būti garantuostas visiems, nesvarbu ar tai siras, nigerietis ar lietuvis. Lietuvių valstybės garantuotos minimalios pajamos negali būti mažesnės, negu pabėgėlių pajamos. Skvernelio vyriausybės nutarimas – yra grubus Lietuvos Konstitucijos pažeidimas.

Pagal Seimo nario Naglio Puteikio informaciją, skelbtą dienraštyje „Respublika“, „Sodros“ pateiktais duomenimis, pernai spalį 81 717 pensininkų, turinčių būtinąjį stažą, gavo mažesnes nei 200 eurų senatvės pensijas.

Spaudoje pavyko atrasti konkrečius skaičius, kokia suma skiriama pabėgėliams buto nuomai: Kaune butas pabėgėliams buvo nuomotas už 500 eurų per mėnesį. Apie tai buvo paskelbta šių metų rugsėjo 5 dieną portale „Vakarų ekspresas“.

„Konvencijos dėl pabėgėlių statuso“ 23 straipsnis „Valstybės pagalba“ sako: „Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija diskriminuoja mane ir kitus Lietuvos Respublikos piliečius dėl jų rasės ir tautybės.

Mes diskriminuojami teisėtai, aiškina LR socialinių reikalų ir darbo ministerija.

2017 metų gruodžio 1 dieną aš gavau ministerijos atsakymą, kuriame be kita ko sakoma:

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) išnagrinėjusi Jūsų raštą, kuriame prašoma suvienodinti išmokų dydžius, mokamus užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, bei Lietuvos Respublikos piliečiams ir tokiu būdu pašalinti diskriminaciją pastarųjų atžvilgiu, žemiau pateikia savo poziciją.
Diskriminacija pačia bendriausia prasme suprantama kaip teisių sumažinimas ar atėmimas arba privilegijų teikimas tam tikrai asmenų kategorijai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis skelbia ,,žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu". Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 punktas draudžia tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybes, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etnines priklausomybės, religijos pagrindu. Tačiau tam tikrais atvejais atskiroms socialinėms grupėms dėl jų ypatingo statuso, kuris dažniausiai yra nulemiamas tam tikro tokių grupių socialinio, ekonominio, kultūrinio ar kitokio jautrumo ir pažeidžiamumo, taikoma ypatinga teisinė apsauga. Šis reiškinys vadinamas ,,pozityviąja diskriminacija". Pažymime, jog ,,pozityvioji diskriminacija" yra įstatymo išimtis, todėl ji nėra draudžiama.
Lietuvos Respublikoje ypatinga teisinė apsauga taikoma užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvoje, kurie visuomenėje dar vadinami pabėgėliais. Prasidėjus migracijos krizei Europoje, 2016-2017 m. Lietuvos Respublika įsipareigojo priimti 1105 užsieniečius (vėliau šis skaičius sumažintas iki 1077). Vienas iš valstybės pagrindinių tikslų - siekis integruoti ypatingą teisinę apsaugą turinčių grupių į visuomenę, todėl 2016 m. Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo aprašą (toliau - aprašas), kuriame reglamentuoti valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo pagrindai, organizavimas, vykdymas, paramos integracijai terminai pabėgėlių priėmimo centre (toliau - centras) ir savivaldybės teritorijoje, piniginių išmokų ir pašalpų mokėjimas, švietimas ir užimtumas, paramos integracijai nutraukimo ir atnaujinimo pagrindai, visuomenės informavimas apie prieglobsčio gavėjų integraciją. Apraše numatytas intensyvesnis lietuvių kalbos mokymas bei ankstyvesnis prieglobsčio gavėjų įtraukimas į darbo rinką; aktyviau į prieglobsčio gavėjų integracijos procesą įtraukiamos savivaldybes, kurios paskiria administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį koordinuoti paramos teikimą savivaldybes teritorijoje.
Centre integracijos laikotarpiu (iki 3 mėn. su galimybe pažeidžiamoms grupėms pratęsti iki 6 mėn.) prieglobsčio atvejui suteikiama nemokama gyvenamoji vieta; teikiamos socialines, psichologines paslaugos; teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos centre, o esant būtinybei, sudaromos sąlygos gauti sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas; organizuojamas darbo paieškos ir asmeninių savybių bei kvalifikacijos įvertinimas; kas mėnesį mokama pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms 71,4 Eur; mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur); kas mėnesį mokama 60,8 Eur kompensacija vaik4 ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti; organizuojami nemokami lietuvių kalbos ir kultūros kursai; aprūpinami būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne, patalyne.
Pasibaigus integracijos laikotarpiui centre, parama integracijai teikiama savivaldybėje (trunka 12 mėn. pažeidžiamoms grupėms gali būti pratęsta iki 36 mėn.), kurioje asmuo pasirenka gyventi. Integracijos savivaldybėje laikotarpiu prieglobsčio gavėjams organizuojamos nemokamos lietuvių kalbos pamokos; išmokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa (suaugusiam asmeniui siekia 204 Eur, vaikui 102 Eur, nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystes 1122 Eur); mokamos mėnesinės pašalpos būtiniausioms reikmėms (busto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.), kuri iki 6 mėn. siekia 204 Eur vienam asmeniui, o nuo 7 iki 12 mėn. 102 Eur. 2 asmenų šeima iki 6 mėn. gauna 306 Eur, o nuo 7 iki 12 mėn. 153 Eur. Jeigu šeimoje yra daugiau kaip 3 asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai skiriama iki 6 mėn. 51 Eur, o nuo 7 iki 12 mėn. - 25,5 Eur; mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur); kas mėnesį mokama 60,8 Eur kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.
Atsižvelgiant į tai, jog užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra taikoma ypatinga teisinė apsauga dėl jų pažeidžiamumo (pozityvioji diskriminacija), jiems laikinai, t. y. tik integracijos laikotarpiu, yra mokamos sąlyginai didesnės išmokos nei Lietuvos Respublikos piliečiams siekiant užsieniečius, gavusius prieglobsti Lietuvoje, greičiau integruoti į visuomenę.
Direktorė Violeta Toleikienė“

Seneliai ir vaikai priklauso pažeidžiamiausiai gyventojų socialinei grupei, negi to nežino Socialinių reikalų ir darbo ministerijos darbuotojai? Negali būti jokios kalbos apie šių socialinių grupių žmonių diskriminavimą „pabėgėlių“ atžvilgiu. Jeigu valstybės tarnautojai nežino šių visame pasaulyje pripažintų tiesų, tai reiškia, kad šie žmonės neturi reikiamos kvalifikacijos dirbti valstybės tarnyboje.

Visus pensininkus, kurie nesutinka būti antrarūšiais žmonėmis savo valstybėje, kviečiu užpildyti advokato profesoriaus Stanislovo Tomo anketą, kuri reikalinga bylinėjantis dėl orios pensijos, atitinkančios Lietuvos ekonominius rodiklius ir Europos komisijos skaičiavimus.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą