2018-03-10

Kodėl Skvernelis neveža sirų namo? Nuvykusi į Siriją Vokietijos Bundestago delegacija sugriovė „pabėgėlių“ pasakasPrieš kelias dienas įvyko Bundestago deputatų iš AfD frakcijos vizitas į Siriją, kur vokiečių parlamentarai susipažino su realia padėtimi šioje arabų šalyje.

"Delegacija nuvainikuoja propagandines MIP ir Vokietijos politiką", rašoma vokiečių portale Pi-news.Pi-news pasakoja, kad Vokietijoje yra skleidžiamos „pasakos apie pilietinio karo sugriautą šalį, iš kurios reikia pabėgti“. Vokietijos politikai Sirijoje išvydo visai kitokį vaizdą. Be nuo karo nukentėjusio Alepo ir sugriauto Homso, visa likusi Sirija turi nepažeistą infrastruktūrą ir yra pilnai tinkama gyventi. Tai paneigia visoje ES, ir Lietuvoje tame tarpe, platinamą melą apie Siriją.

„Pabėgėliai“ vokiečiams kainuoja kiekvienais metais po 50 milijardų eurų.

AfD deputatų vizito į Siriją priežastimi buvo šios partijos siekis pripažinti, kad Sirija yra saugi šalis ir 700000 į Vokietiją atvykusių sirų gali saugiai sugrįžti į savo šalį.

Vokietijai ši masė dykaduonių yra nepakeliama našta. Visa „pabėgėlių“ išlaikymo suma yra 50 milijardų eurų per metus, iš kurių 23 milijardus apmoka federalinė valdžia, o likusioji išlaidų dalis tenka Vokietijos savivaldybėms.

Didesnėje Sirijos dalyje yra saugu.

Pi-news rašo, kad dabar „visuomenė sužinojo ne iš nuogirdų“, o iš AfD deputatų, kad 90 procentų Sirijos teritorijos kontroliuoja jos vyriausybė.

Šiuo metu reikšmingesnis karinis konfliktas vyksta tik Sirijos sostinės Damasko priemiestyje Rytinėje Gutoje, kurios 50 procentų jau kontroliuoja Sirijos kariuomenė. Prognozuojama, kad artimiausiu laiku konfliktas čia bus baigtas. Šiuo metu 14 Sirijos provincijų gyventi yra saugu.

Visų šių faktų šviesoje yra visai nesuprantama, kodėl sirų „pabėgėliai“ nevežami iš Vokietijos, Lietuvos, kitų ES valstybių, atgal į savo namus. Kodėl jie ir toliau vežami iš Vokietijos į Lietuvą, o ne sugrąžinami į Siriją?

Sirijos susitaikymo ministras Ali Haidaras kovo 6 dieną paragino sirų pabėgėlius grįžti namo. Jo žodžiais, Sirija objektyviai nori ir sugeba priimti savo piliečius ir užtikrinti jų aprūpinimą.

Nežinojimas ar valstybinė propaganda?

Pi-news nuomone, Vokietijos politikai arba gyvena izoliuotoje informacijos filtro sferoje ir nieko nežino apie situaciją Vokietijoje ir Sirijoje, arba sąmoningai dezinformuoja gyventojus. Abiem atvejais jų veikla yra abejotina ir smerktina.

Pi-news reziumė tokia: „Nėra aiškios priežasties, dėl kurios Sirijos karo pabėgėliai neturėtų grįžti į savo tėvynę. Todėl politikai privalo nedelsiant įdiegti tvarkingą  pabėgėlių" repatriaciją.“

Ko laukia Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis? Kodėl jis ir toliau žaidžia neegzistuojančių „pabėgėlių“ žaidimus, švaisto jiems mokesčių mokėtojų pinigus, jų atžvilgiu diskriminuoja Lietuvos gyventojus?

1/3 Lietuvos gyventojų skursta, nereikia iš jų daryti dirbtinų pabėgėlių, kurių ir taip jau turime milijoną.

Ačiū AfD deputatams, jie atvėrė europiečiams akis dėl padėties Sirijoje, išsklaidė politikų globalistų ir jų kontroliuojamos MIP melą.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą