2018-03-08

Švedija ir Vengrija, su pabėgėliais ir be pabėgėlių, ekonomikos stagnacija ir ekonomikos augimasDvi valstybės: išsivysčiusi, pirmaujanti pasaulyje Švedija ir iš sovietinio lagerio išėjusi Vengrija. Pirmoji tapo migracijos valstybe ir sėkmingai naikina per kelis šimtus metų be karo pasiektą savo piliečių gerovę. Vengrija, patyrusi du pasaulinius karus, sovietinę okupaciją, bet neįsileidusi į šalį nei vieno „pabėgėlio“, sparčiai vystosi. Apie tai kalba šių šalių ekonomikos rodikliai. Žemiau apie juos.Švedija didins mokesčius ir pensinį amžių, kad išlaikyti dykaduonius atėjūnus, melagingai globalistų vadinamus „pabėgėliais“, į Europą vežamus tam, kad sunaikinti Europos tautas, valstybes, vykdyti baltosios rasės žmonių genocidą.

Švedų Ekonominių tyrimų instituto tvirtinimu, visos Švedijos savivaldybės bus priverstos didinti mokesčius, kad išlaikyti šalį užplūdusius „pabėgėlius“, kurių per metus į 10 milijonų gyventojų turinčią Švediją atvyksta po 100 tūkstančių žmonių. Pagrindinė išlaidų eilutė – išmokos. „Pabėgėliai“ nedirba, yra įkūrę Švedijoje 61 No-go zonas. Etninių švedų nedarbas yra 3,9 %. Koks nedarbas tarp „pabėgėlių“ nėra skelbiama, švedams tai draudžiama žinoti. Skelbiamas tik nedarbas tarp žmonių su „imigracinėmis šaknimis“. Prie tokių priskiriami ir šimtai gydytojų iš Lietuvos, šimtai kvalifikuotų statybininkų, prie jų priskaičiuoti dykaduoniai ir beraščiai iš Afrikos ir Azijos. Suma - 21,8%. Žinoma, šis skaičius neneša savyje jokios informacijos apie realią padėtį su „pabėgėlių“ nedarbu.


Ekonominių tyrimų instituto vadovas Urban Hansson Brusewitz sako, kad Švedijos valdžia perdėtai daug dėmesio skiria „pabėgėlių“ švietimui, tačiau šios išlaidos neatsispindi ekonomikoje. Švedijos BVP mažėja jau kelinti metai iš eilės. Pernai jis buvo 1,7%, o 2018 metais bus tik 0,3 procento.

Finansų ministrė Magdalena Anderson pareiškė, kad numatomas pensinio amžiaus padidinimas. Švedai bus priversti dirbti iki mirties, kad išlaikyti į šalį globalistų vežamus kolonistus, jų valstybės naikintojus.


Vengrija neįsileido nei vieno pabėgėlio ir klesti

Vengrijoje irgi 10 milijonų gyventojų. Vengrija neįsileido nei vieno „pabėgėlio“. 2017 metais Vengrijos BVP išaugo 4%. Kiekvienais metais yra didinamas minimalus atlyginimas ir pensijos. Per metus šalyje sukuriama po 100000 naujų darbo vietų, 2022 šalyje neliks bedarbystės. Orbanui pavyko sumažinti mokesčius, didinti atlyginimus ir pensijas.

Dėl šalčių visi Vengrijos namų ūkiai gaus išmokas už šildymą po 12000 forintų 38,49 eurų žmogui. Pensininkams bus išdalinti maisto talonai 10000 (32 eurų) forintų sumai. (311,7400 HUF= 1 EUR)

Antradienį Viktoras Orbanas pasakė, kad „Vengrijoje yra politikų, kurie tarnauja ne vengrų interesams ir nori padaryti Vengriją „migracijos valstybe“. Jeigu taip įvyks, tai šalis nustos vystytis ir ją ištiks „regresija, kolapsas, sąstingis“.

Reikia pavyzdžių? Prašom! Švedija – geriausiais regreso kolapso ir sąstingio pavyzdys.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą