2019-12-23

Bergoglio: Sodomas sudegė dėl nevaišingumo migrantams, o ne dėl homoseksualizmo!Chorche Mario Bergoglio naikina Kristaus bažnyčią išsijuosęs. Vien šiais metais jis katalikams išaiškino, kad Kristus buvo pabėgėlis, metisas, o Kalėdų išvakarėse nustebino katalikų pasaulį, kuris jo teigimu neegzistuoja, pareiškimu, kad Sodomo miestą Dievas sudegino ne dėl sodomijos nuodėmės, bet dėl šio miesto gyventojų nevaišingumo, blogo elgesio su migrantais.

„Il Giornale" rašoma, kad bažnyčia keičia Sodomo vertinimą ir taip atakuoja kovojančius už suverenitetą. Paskutinė Sodomo interpretacija pabrėžia „svetingumo nebuvimą“ pas sodomitus.

Teologų pozicijos šiuo klausimu skiriasi. Vokietijos bažnyčia, nori prilyginti homoseksualizmą vienai iš seksualumo galimybių. Požiūris skirtingas ir JAV, kur veikia Jėzaus draugija. Apie šią „bažnyčią“ sužinojome, kai Ajovoje buvo 16 metų nuteistas pilietis, sudeginęs LGBT vėliavą, kabojusią ant šios „bažnyčios“ fasado.

Tradicionalistai skaito, kad tai Vatikano prisitaikymas prie mainstrimo. Jie laikosi istorinės Biblijos pozicijos, kad Sodomas buvo sugriautas, nes jo gyventojai elgėsi ne pagal moralės normas, ne taip, kaip norėjo Dievas. Bergoglio požiūriu, sodomitai – buvo sunaikinti todėl, kad nebuvo „vaišingi svečiams“ ir naudojo prievarta ateivių atžvilgiu. Ir tai yra tezė, kurios laikosi Popiežiaus Biblijos Komisija.Žodis imigrantai nenaudojamas, tačiau daugelis šioje interpretacijoje įžvelgia Popiežiaus meilę tiems „kurie ieško laimės prie Europos krantų. Tokia interpretacija priešiška valstybių suvereniteto šalininkams, tie kurie uždaro uostus, neįsileidžia imigrantų iš Afrikos. Būtent tokius, nevaišingus ateiviams, Dievas ir norėjo sunaikinti Sodome.

„Polonia christiana“ rašoma, kad „Tiesa apie sieros lietų, kuris krito ant Sodomą, šiandien nėra populiari. Popiežiaus Biblijos komisija savo naujame leidinyje smurtą prieš atvykėlius laiko pagrindine sodomitų kalte.“

„Sodomo miesto istorija [...] iliustruoja nuodėmę, pagrįstą nevaišingumu, surištą su žiaurumu ir prievarta nepažįstamiems, elgesys, skaitomas labai blogu dėl to nusipelno maksimalios bausmės“, – sakoma 2019 metų gruodžio 16 dieną paskelbtoje Popiežiaus Biblijos Komisijos knygoje „Kas yra žmogus? Biblijos antropologijos vadovas“.

Pasak komisijos sekretoriaus jėzuito tėvo Pietro Bovati, darbas buvo parašytas Pranciškaus prašymu. Kita vertus, reikia atsiminti, kad komisijos leidiniai nepriklauso Magisteriumui, nors jie turi svarbią patariamąją funkciją.

Leidinio autoriai taip pat nagrinėja homoseksualumo problemą. Jie pabrėžia, kad Biblijoje normatyviniais laikomi tik stabilūs vyro ir žmonos santykiai, tačiau reiškiam nuomonė, kad homoseksualūs santykiai turėtų būti pripažinti teisėtais.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą