2019-12-10

Skandalas: Europos komisija neskaidriai ištratino 11,3 milijardus eurų mokesčių mokėtojų pinigų, skirtų NVO finansavimui


Paaiškėjo, kad Europos komisija šiuo metu negali atsakyti Europos auditorių rūmams ar ji už ES mokesčių mokėtojų pinigus tiesiogiai nefinansavo organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje. EK žada į tai atsakyti ne anksčiau 2021 metų, nes neturi duomenų. Iki šiol nėra NVO juridinio apibrėžimo ne tik ES, bet ir tarptautinėje teisėje!

Italijos partija „Lyga“ išsiuntė užklausimą EK dėl 11,3 milijardų eurų panaudojimo, kuriuos ši 2014-2017 metais ši skyrė NVO finansavimui.

Partija neskaito, kad EK ataskaita Nr. 35/2018 būtų pakankamai skaidri ir turinti išsamią informaciją apie tai, kaip ES lėšos panaudojamos NVO, ypač tarptautinėms NVO ir projektams su netiesioginiu valdymu, o taip pat tais atvejais, kad ES lėšos nukreipiamos NVO, per JTO organus.

Laiške atkreipiamas dėmesys, kad EK šiandien naudojama NVO kokybės ir klasifikacijos sistema nėra nei saugi, nei kelianti pasitikėjimą, nes NVO statuso suteikimas buhalterinėje komisijos apskaitoje paremtas šių organizacijų deklaracijomis ir jos nėra pakankamai patikrintos.

Nuo 2014 iki 2017 metų EK per NVO išleido 11,3 milijardus eurų. Ši veikla nebuvo pakankamai skaidri.Lyga EK suformulavo tris konkrečius klausimus:

1. Ar ji gali garantuoti, kad mokesčių mokėtojų pinigus ES panaudoja kruopščiai ir efektyviai, kas liečia šiuos fondus;

2.
Kokių priemonių bus imtasi, kad šių fondų valdymą padaryti efektyvesniu ir skaidresniu;

3.
Ar ketinama pakeisti sistemą, naudojama priskiriant organizacijas NVO?


Sekė EK atsakymas

Komisija dievagojosi, kad nuolatos siekia tobulinti savo valdymo sistemą, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai tratinami pagal esamą norminę-teisinę ES bazę, kad bus atsižvelgta į revizorių rekomendacijas. Duomenys apie NVO bus pateikti ne anksčiau 2021 metų.

EK įsipareigojo tikrinti JTO organizacijas. Pažymima (!!!), kad NVO terminas, nepaisant jo plataus naudojimo, neturi neturi oficialaus juridinio apibrėžimo tarptautinėje teisėje, nei ES. EK vadovavosi dviem kriterijais: NVO turi būti privačios ir nekomercinės. Nurodoma, kad tokios sistemos pakeitimas pareikalaus suderinti NVO koncepciją ES lygyje. NVO sąvoka įvairiose šalyse ir politikos sektoriuose skiriasi, todėl tai gali būti problematiška.


Europos auditorių rūmų ataskaita

Europos auditorių rūmų ataskaitoje sakoma, kad 1,7% ES biudžeto ir 6,8% Europos vystymo fondų, apie 11,3 milijardų eurų buvo skirti NVO finansavimui 2014-2017 metais.

Nustatyta, kad komisija nepakankamai skaidriai finansavo NVO, jos buvo tikrintos neadekvačiai, iš NVO gauta informacija buvo prieštaringa ir komisija nebuvo informuota apie tarptautinius NVO tinklus, valdomus iš išorės, komisijos monitoringui trukdė nebuvimas būtinos informacijos.

Europos auditorių rūmai konstatavo, kad išaiškinti rimti EK darbo trūkumai, kad yra įtarimai suokalbio tarp NVO su prekeiviais žmonėmis Viduržemio jūroje, kad sąrašas kontraktų gavėjų bus pateiktas ne anksčiau 2021 metų!

Auditorių rūmai klausia Europos komisijos, „ar ši gali užtikrinti, kad ES finansavimas, nukreipiamas per NVO, ypač išorinės veiklos kontekste, nenaudojamas netiesioginiam finansavimui organizacijų, susietų su nusikalstamumu, pinigų plovimu, terorizmu arba prekyba žmonėmis Viduržemio jūroje?“

Sveikinu, broliai lietuviai, gyvename tokiame bardake, kokio niekas prieš 30 metų net įsivaizduoti negalėjo.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą