2019-12-20

„Ordo Iuris“ kritikuoja žalingą Lenkijai EP rezoliuciją dėl LGBT teisiųInstitutas „Ordo Iuris“ mano, kad Europos parlamentas 2019 m. gruodžio 18 d. priėmė nepagrįstą rezoliuciją „dėl LGBT asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBT asmenų.“

Pareiškime sakoma, kad EP rezoliucijos autoriai primeta „LGBT asmenų teisių“ koncepciją, kaip fundamentalius įstatymus ir kviečia Lenkijos valdžią anuliuoti sprendimus vietos savivaldybėse, „pažeidžiančius LDBT asmenų teises“. EP deputatai rėmėsi nepatikrintais duomenimis, kartodami kai kurias Lenkijos MIP, melagingai kaltinančias Lenkiją. „Ordo Iuris“ instituto ekspertai perdavė EP savo pretenzijas.

Pažymima, kad EP rezoliucija propaguoja LGBT lobi skleidžiamos ideologinius postulatus, kurie gali pažeisti žmogaus teises. Rezoliucijos pavadinime ir dokumento tekste autoriai naudoja Lenkijos ir tarptautinėje teisėje neapibrėžtą „neapykantos kalbos“ sąvoką. Rezoliucijoje pateikiamas ir terminas „neapykantos kurstymas“ - ši sąvoka netinkama ir teisininkų kritikuojama, nes sunku nustatyti, kur yra riba tarp žodžio laisvės ir kritikos, pavadintos „neapykantos kalba“. Europos parlamentarų raginimas „ES rodyti pavyzdį kovojant su neapykantą kurstančia kalba jos institucijose; yra susirūpinęs, kad internete vis dažniau pasitaiko neapykantą kurstančių kalbų ir rekomenduoja valstybėms narėms įdiegti paprastą procedūrą, pagal kurią visuomenės nariai galėtų pranešti apie neapykantos turinio pasirodymą internete (punktas 8), o taip pat „ragina valstybes nares sukurti ir populiarinti pranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančią kalbą priemones ir mechanizmus ir užtikrinti, kad bet kuris įtariamas neapykantos nusikaltimo arba neapykantą kurstančios kalbos atvejis būtų veiksmingai ištirtas, už jį būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė ir būtų teisiama (punktas 9), kas reiškia įvedimą praktikoje represinės cenzūros, ir tuo pačiu gali pažeisti sąžinės ir žodžio laisvę.Rezoliucijos autoriai neteisingai priešpastato „LGBT asmenų teises“ su pagrindinėmis žmogaus teisėmis (pavyzdžiui, 1 rezoliucijos punktas) ir tuo pagrindu kviečia vertinti padėtį žmogaus teisių ir demokratijos ES valstybėse-narėse, tarp jų Lenkijoje (punktas 14). Be to, EP deputatai kviečia Komisiją, „kad visose valstybėse narėse reikia nešališkai ir reguliariai įvertinti situaciją, atsižvelgiant į teisinę valstybę, demokratiją ir pagrindines teises, ir ragina Komisiją stebėti pagrindinių teisių pažeidimus pagal savo paskelbtą teisinės valstybės peržiūros ciklą; o taip pat „ragina Komisiją įvertinti, ar Lenkija neįvykdė savo įsipareigojimo pagal Sutartis ir ar ji turėtų pateikti pagrįstą nuomonę šiuo klausimu, laikantis SESV 258 straipsnio“ (punktas 16).

Pažymima, kad tarptautinės teisės doktrinoje nėra išskirtinių „LGBT asmenų teisių“. Kai kurios šalys traktuoja kitaip žmones, esančius kitokiuose santykiuose, negu vyro ir moters santykiai,todėl nėra pagrindo pripažinti šias teises pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Be to, rezoliucijos tekste, yra melagingų, Lenkiją šmeižiančių tvirtinimų dėl menamos diskriminacijos žmonių, gyvenančių homoseksualiu gyvenimo būdu (punktai 3 ir 24).

Pabrėžiama, kad nei viena savivaldybė Lenkijoje nepaskelbė savęs „zona, laisva LGBT-bendruomenės“. Kai kurios Lenkijos gminos, povietai ir vaivadijos įdiegė juridiškai įpareigojančius nutarimus dėl bandymų diegti LGBT ideologiją ir ją skleisti visuomenės gyvenime. Šiuose dokumentuose aiškiai kalbama ne apie žmones, apie homoseksualizmo polinkius, o apie politinį LGBT judėjimą.

Ordo Iuris tvirtina, kad Lenkija nepažeidė ES vertybių, nei sutarties įsipareigojimų. Todėl yra nepagrįstas kvietimas nediskriminuoti LGBT save pozicionuojančių piliečių. Primenama, kad ES veikia išimtinai įgaliojimų ribose, kuriuos jai suteikė valstybės-narės.

Rezoliucijos autoriai, sakoma „Ordo Iuris“ pretenzijoje, vėl užsiima abejotinu lytinio švietimo klausimu. Minima išgalvota „LGBT jaunimo“ diskriminaciją mokymo įstaigose. Tvirtinama, kad „jaunuolių švietimas turi apimti mokymą apie santykius, pagrįstus lyčių lygybe, sutikimu ir abipuse pagarba, kaip būdą užkirsti kelią lyčių stereotipams, LGBT asmenų fobijai ir smurtui dėl lyties bei su jais kovoti“ (punktas 4).

Pažymima, kad lygybė prieš įstatymą ir nuomonių reiškimo laisvė yra pagrindinė laisvės užtvirtintos Lenkijos respublikos Konstitucijos, yra vienu iš Europos demokratinės visuomenės pagrindų.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą