2020-05-10

Pandemiją sumanė pinigų šeimininkai. Prof.Valentinas Katasonovas (video)


Žinomas ekonomistas prof.Valentinas Katasonovas Pravda ru. vyriausiai redaktorei Inai Novikovai papasakojo apie Romos klubą ir apie tuos, kam prireikė šio košmaro su pandemija. Čia pateikiu pokalbio video ir kiek sutrumpintą jo tekstą.Pasaulis vystosi labai dinamiškai, žmonių atmintis trumpėja. Nuo 2001 metų rugsėjo 11 dienos juk irgi nutrūko nelauktai. Ėmė aiškintis ir suprato, kad tai jokie ne pavieniai teroristai iš Artimųjų Rytų, o speciali operacija CŽV ir Izraelio Mosado. Šiandien žmones perjungia į kitus feikus.

...Nenutrūkstančių feikų tikslas, kad žmonės ką nors suprastų. Visi panašūs frikai - tai globalus terorizmas. Terorizmas yra ne kažkokie atskiri nužudymai, sprogimai ir taip toliau, o sukūrimas nepasitikėjimo, baimės ir siaubo atmosferos. Psichologai puikiai žino, kad iš žmogaus, esančio baimės būklėje, galima virves vyti.


Tie, kas organizavo šia virusine-informacinę pandemiją, ruošiasi iš žmonių vyti virves ne atskiroje šalyje, o visos planetos mastu. Tam, kad pasakyti, kas tai per virvės ir kam visa tai buvo organizuota, aš nesiremsiu kokiais tai anoniminiais šaltiniais, kuriais mėgsta remtis konspirologai.


Pranešimas Romos klubui

Prieš penkiasdešimt metų, kada aš rašiau savo kandidatinę disertaciją (daktarinės atitikmuo, A.L.), disertacijos tema ėmiau studijuoti Romos klubo pranešimus. 1968 metais buvo įkurtas Romos klubas, kuris neva turėjo užsiimti ilgalaikių globaliu prognozavimu. Jį įkūrė vienas iš pinigų šeimininkų Deividas Rokfeleris, kuris ne taip senai numirė, turėdamas 102 metus. Buvo paskelbta virš 50 Romos klubo pranešimų. Vidutiniškai po vieną per metus.

Jau pirmame „Romos klubo“ pranešime - „The Limits to Growth", aiškiai buvo sakoma apie tai, kad žmonių planetoje per daug, pramonė per daug galinga, suėdama per daug gamtinių resursų, biosfera negali atlaikyti tokio krūvio.


Kalbant trumpai, iš vieno pranešimo į kitą sekė rekomendacijos. Kiekviename pranešime buvo vis griežtesnės rekomendacijos. Galiausiai, nuo demografinio augimo stabdymo perėjo prie rekomendacijų apie gyventojų skaičiaus mažinimą. Optimalus skaičius vienas milijardas žmonių. Šiandien yra 7,8 milijardo.


Per prizmę šių Romos klubo pranešimų aš vertinu visas pandemijas. Jos ne virusinės. 99% jos informacinės. Romos klubas be rekomendacijų dėl planetos gyventojų skaičiaus mažinimo teikia deindustrializacijos rekomendaciją.

Deindustrializacija – politkorektiškas žodelis, faktiškai tai gamybinių jėgų naikinimas, annihiliacija gamybinių jėgų. Pažiūrėkite į Ameriką, Trampas kelis kartus panaudojo žodį „deindustrializacija“, kalbėdamas apie Detroitą, kuris šiandien primena kažkokius griuvėsius, visiškai mirusį miestą, o kažkada buvo automobilių pramonės sostine. Šios politikos ideologai, pridengia deindustrializaciją tokiu gražiu žodeliu - „postindustrinė visuomenė“.

Pinigų šeimininkai

Romos klubas teikia tokią rekomendaciją: ekonomikos liberalizavimas. Atšaukimas bet kokių pasienio apribojimų prekių, kapitalo, darbo jėgos, informacijos ir t.t. judėjimui. Daroma tai su tikslu, kad išplauti nacionalinį suverenitetą. Visi, tikriausiai žino terminą, „Vašingtono konsensusas“. „Vašingtono konsensuas“ atsirado 1980-siais metais, bet tai atskira įdomi istorija, kas yra tarptautinis valiutų fondas 1980-siais metais, kam jiems būtinas šitas dokumentas pavadintas „Vašingtono konsensusu“. Tai buvo ekonominio liberalizmo ideologija, ekonominės liberalizacijos ir globalizacijos vardan pinigų šeimininkų interesų.

Dabartiniu metu terminas „pinigų šeimininkai“, kurį aš prieš kelis metus mečiau į informacinį lauką, imtas plačiau naudoti. Jūsų auditorijai pasakysiu, tai pagrindiniai JAV Federalinės rezervo sistemos akcininkai. O kodėl būtent Federalinės rezervų sistemos? Todėl, kad JAV doleris – produkcija FRS spausdinimo staklių turi pasaulinės valiutos statusą, kas leidžia pinigų šeimininkams supirkinėti viso pasaulio aktyvus.

Ir ne tik supirkinėti aktyvus, kas dar svarbiau, pirkti žmones. Ir jeigu mes į tai neatsižvelgsime, mes nesuprasime, kodėl įvyksta pasikeitimai atskirų šalių politikos. Kodėl mokslas nelauktai ima skleisti įdomias idėjas. Visada buvo sakoma, kad mokslas ieško tiesos. Šiandien mes gyvename cinizmo laikais, kuomet mokslas neieško tiesos. Jis užsiima tiesų kūrimu, tų tiesų, kurios reikalingos pinigų šeimininkams.

Pateikiu dar vieno pokalbio su prof.Valentinu Katasonovu koronaviruso pandemijos ir ekonomikos reanimacijos tema:


A.L pastaba: Mokslo,tiesos ir koronaviruso isterijos problemai skirtas įdomus Colin Todhunter straipsnis „Authoritarianism in the Age of Pseudoscience“ (Autoritarizmas pseudomokslo amžiuje).

https://off-guardian.org/2020/05/06/authoritarianism-in-the-age-of-pseudoscience/

Dar vienas koncentruotas prof.Valentino Katasonovo pasisakymas koronavirusinės isterijos organizavimo tema:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą