2020-08-15

Prof. Vytautas Radžvilas kreipėsi į bendraminčius dėl paramos partijai „Nacionalinis susivienijimas“

 

Sveiki,

Ruošiamės artėjantiems Seimo rinkimams, kurie bus be galo svarbūs Lietuvos ateičiai. Kartojasi 1988 m. susiklosčiusi situacija, kai griuvo geopolitinė pasaulio ir tarptautinė saugumo tvarka. Bet yra vienas esminis skirtumas: SSRS dominuojamos komunistinės sistemos irimas įžiebė viltį atkurti Lietuvos valstybę, o gilėjanti ES ir NATO krizė didina pavojų ją prarasti. Tai, kad šių dienų vadinamieji ,,dvaro politologai“ vengia pripažinti naujas realijas ir įtikinėja, kad jokios krizės nėra, neturėtų stebinti: kylant Sąjūdžiui ir net Lietuvai paskelbus Kovo 11-osios aktą, sistemai aklai tarnavusieji ,,visuomenės mokslų“ atstovai ir propagandininkai kalbėjo apie ,,laikinus socializmo statybos sunkumus“ bei ragino ,,dar atkakliau kovoti už ,,Didžiojo Spalio“ ir  komunizmo idealus“. Viskas nuobodžiai pažįstama. Maža to, per paskutinį dešimtmetį buvo kryptingai ruošiama dirva naujai Lietuvos okupacijai, visose srityse įgyvendinant vadinamąją ,,globalios Lietuvos“ viziją: 

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vytautas-radzvilas-vis-dar-kovo-11-osios-ar-jau-post-kovo-11-osios-lietuva.d?id=83782189 

1990 m. atkurto valstybingumo pamatai sąmoningai ir tikslingai ardomi šiomis pagrindinėmis kryptimis: a) vykdant neoliberalią ekonominę ir socialinę politiką skatinama masinė emigracija ir depopuliacija bei kuriama politiškai pavojinga valstybę destabilizuojanti socialinė atskirtis; b) nuosekliai vykdoma Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politika, dėl kurios tautinė ir valstybinė jausena ir savimonė yra sunykusios labiau nei sovietmečiu, šalies visuomenė šiuo atžvilgiu faktiškai atblokšta į ikipolitinę būklę, kurioje vegetuota iki XIX a. tautinio atgimimo; c) neregėtu mastu ir vis atviriau skleidžiama antivalstybinė propaganda, kurios tipiškas pavyzdys yra žinomo poeto ir visuomenininko interviu:

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/prof-tomas-venclova-sazine-yra-auksciau-uz-nepriklausomybe-285-1354194 

Katastrofiškai sunykusi tautinė ir valstybinė sąmonė lemia, kad didelė visuomenės dalis, o blogiausia – valdžia ir valdantieji sluoksniai, – net nebesuvokia, kas yra ir turi būti Lietuvos Respublika – ES administracinis vienetas ar vis dėlto valstybė. Todėl Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi. Svarbiausi tautos ir valstybės gyvenimo klausimai sprendžiami ne Vilniuje. Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja gyvybiniams didžiulės dalies gyventojų interesams. Mūsų šūkis Pakelk galvą, lietuvi atsiimk valstybęyra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe. Kaip ir 1988 m., Lietuvą gali išgelbėti tik esminis atsinaujinimas, grindžiamas visiškai kitokia – alternatyvia ,,gobalios Lietuvos“ strategijoje įtvirtintai valstybės ir jos tikslų samprata. Nacionalinis susivienijimas yra sąjūdinio tipo politinė jėga, sukūrusi ir užsibrėžusi įgyvendinti tautinio ir valstybinio atgimimo ir visapusiško atsinaujinimo programą. Jos įgyvendinimas yra vienintelė galimybė mobilizuoti visuomenę ir įvykdyti pertvarkymus, leidžiančius išvengti 1940 m. tragedijos pasikartojimo, kai valstybė buvo prarasta net nesugebėjus pasipriešinti. Kviečiu prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo.

Bendroji Nacionalinio susivienijimo programa https://susivienijimas.lt/programa/ – iki šiol nuosekliausia ir išsamiausia intelektualinė ir politinė alternatyva savanoriško Lietuvos susinaikinimo programai, kokia tapo 2012 m. patvirtinta „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Ją iki šiol įgyvendinanti Lietuva yra vienintelė Europos šalis, oficialiai savo aukščiausiu ir galutiniu tikslu paskelbusi tautos ir valstybės išnykimą: 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/v-radzvilas-uzsibrezeme-isnykti.d?id=72437056

Pagrindinės NR rinkimų programos nuostatos ir prioritetai:

http://www.propatria.lt/2020/08/nacionalinis-susivienijimas-patvirtino.html

Nacionalinio susivienijimo kandidatų LR Seimo rinkimų daugiamandatėje apygardoje sąrašas: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-daugiamandates-apygardog-kandidatu-sarasas/

Nacionalinio susivienijimo kandidatų vienmadatėse apygardose sąrašas: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-vienmandatininku-sarasas/

https://www.pozicija.org/laisve-tai-ne-teise-voliotis-smelio-dezeje-ant-didvyriu-kaulu/

Nacionalinio susivienijimo rinkiminis laikraštis: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-informacinis-leidinys/ arba: http://www.propatria.lt/2020/08/nacionalinis-susivienijimas-isleido.html

Principinė NS nuostata – rinkimų kampanija turi būti finansuojama tik iš partijos narių ir piliečių savanoriškų aukų. Tai yra vienintelis būdas išvengti korumpuojančios ir galimybes imtis ryžtingų pertvarkų varžančios oligarchinių stambiojo verslo grupuočių įtakos. Maloniai kviečiu paremti mūsų kampaniją ir iš anksto dėkoju už aukas: Paremk - Nacionalinis susivienijimas

https://susivienijimas.lt/paremk/

Taip pat prašau persiųsti šį laišką pritariantiems ir galintiems paremti NS sąjūdinius tikslus piliečiams.

Pagarbiai, Vytautas Radžvilas

Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą