2020-09-21

Dar vienas monsinjoro A. Svarinsko projektas laukia įgyvendinimo. Kas bus jo autorius?

 


Kaip skelbia šių dienų žiniasklaida, Kryžkalnyje rugsėjo 20 d. buvo pašventintas vienas iš monsinjoro A. Svarinsko projektų – memorialas Lietuvos partizanams. Šis monsinjoro projektas yra kilniausias tarp jo daugelio materialių ir dvasinių projektų.

Už dalyvavimą partizaninėje kovoje, už tautos ir bažnyčios laisvę, monsinjoras A.Svarinskas ketvirtį amžiaus praleido TSRS lageriuose, kalėjimuose. Iki paskutinių savo dienų, ką liudija nuotrauka, mosinjoras pulkininkas visą spalio mėnesį skyrė Rožančiaus maldai už Lietuvos laisvę prie Prezidentūros.

Niekada nebuvo pastebėta istorijoje, kad iš mūšio lauko būtų bėgęs lietuvis karys. Tokiu kariu, niekada nesitraukiančiu iš mūšio lauko net tada, kai liko vienas, išliko monsinjoras A. Svarinskas,

Švento Tėvo Jono – Pauliaus II palygintas su apaštalu Titu.

Šis monsinjoro pulkininko A. Svarinsko Laisvės, Teisingumo Lietuvai projektas laukia tų, kas jį įgyvendins.

Viskam yra savas laikas pagal Šventą Raštą: „laikas sėti ir laikas pjauti“.

Prisimenantis monsinjoro, pulkininko A. Svarinsko dvasinius projektus, pagarbiai bendražygis, vyriausiasis LR kariuomenės kapelionas majoras A. Bulotas
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą