2020-11-17

Nacionalinis suvienijimas smerkia Lenkijos juodinimą ir reiškia paramą Lenkijos iniciatyvai skatinti vaikų gimstamumą bei šeimų gausėjimą

 


      NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Žiniasklaidai

Solidarumo su Lenkijos valdžia

Pareiškimas

2020 m. lapkričio 17 d.


Vilnius

Į Lietuvą dviejų dienų vizitui atvykus Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai, tariamų moterų teisių gynėjai jo vizitą ketina sutikti protestais dėl abortų draudimo Lenkijoje. Aktyvistės ketina surengti eiseną nuo Adomo Mickevičiaus paminklo iki Lenkijos ambasados, nešinos Visuotine žmogaus teisių deklaracija bei kitais tarptautinės teisės dokumentais, įtvirtinančiais universalias žmogaus ir moterų teises bei demokratines vertybes, dėl kurių pažeidimų (abortų draudimų) neva yra kritikuojama Lenkija.

Šie neokomunistai šiandien rengia eisenas, reikalaujančias laisvės abortams, tuo iš esmės reikalaudamas įteisinti kūdikių žudymą. Ryt jie reikalaus įteisinti eutanaziją (senelių, sunkių ligonių ir neįgaliųjų žudymą). Plečiamas požiūris, jog egzistuoja verti ir neverti gyvenimai, jog galima jų atranka. Tokia retorika ir mąstymas maskuojami „žmogaus teisių“ ir „reprodukcinių teisių“ retorika. Dar neseniai Vilniuje buvo surengta akcija „Black lives matter“ (juodaodžių gyvybės svarbios), tarsi baltaodžių gyvybės būtų nieko vertos. Šios idėjos visuomenei gerai pažįstamos – praeityje jas puoselėjo totalitariniai režimai.Lenkijos valdžia tapo visiškai nepagrįsto propagandinio puolimo šalies viduje ir užsienyje taikiniu. Lenkijoje jau kurį laiką kairieji nuosekliai kursto neramumus visuomenėje. Iš pradžių ilgai mėginta nepripažinti prezidento rinkimų rezultatų, nors A. Duda laimėjo net pusės milijono balsų skirtumu. Vėliau protestus mėginta rengti dėl savivaldos lygmeniu kuriamų zonų, kuriose nebūtų galima LGBT propaganda. Naudojantis Lenkijos visuomenėje plačiai paplitusiu nepasitenkinimu dėl korona viruso įvestais suvaržymais, galiausiai pavyko sukelti protestus dėl Konstitucinio Tribunolo sprendimo apriboti abortų prieinamumą, konkrečiai, uždraudžiant abortus eugenikos tikslais. Protestai šalies viduje ir užsienyje nukreipti prieš dabartinę valdžią, nors sprendimą priėmė tiek esamos, tiek buvusios liberalų valdžios paskirti teisėjai. Viso to fone Europos Komisija siekia apriboti Lenkijai ES finansinę paramą, prisidengdama tariamu teisės viršenybės principo pažeidimu Lenkijoje, nors jokio konkretaus teisės viršenybės principo pažeidimo šioje šalyje neįmanoma pagrįstai įvardyti.

Radikalūs kairieji neokomunistiniai judėjimai ir ekstremistinės feministinės organizacijos Lietuvoje aktyviai prisideda prie šios Lenkijos valdžios puolimo ir šmeižto prieš Lenkijos valstybę kampanijos. Panašios šmeižto kampanijos rengiamos ir prieš gyvybei palankias pozicijas išsakančius Lietuvos viešuosius asmenis. Nacionalinis suvienijimas smerkia Lenkijos juodinimą ir reiškia paramą Lenkijos iniciatyvai skatinti vaikų gimstamumą bei šeimų gausėjimą. Prašome Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą perduoti Lenkijos Prezidentui Andrzejui Dudai, kad Nacionalinis suvienijimas solidarizuojasi su Lenkijos valdžia kovoje prieš mirties kultūrą ir sveikina visas iniciatyvas, kuriomis stiprinama prigimtinė šeima, ginamos tėvų ir vaikų (įskaitant iki gimimo) teisės.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą