2020-11-13

Satanistiniai Briuselio LGBT ideologijos penkmečio diegimo planai (video)


LGBT ideologija yra vienas iš pagrindinių Briuselio globalistų įrankių, skirtų naikinti šeimą, valstybę, žmogų. Tai įrankis, skirtas manipuliuoti žmogaus sąmone, priversti paklusti pasaulio pinigų šeimininkų interesams. O jų interesai - palikti planetoje minimalų juos aptarnaujančių vergų skaičių, sunaikinti visus jų vykdomo apiplėšimo ribojimus, tarp kurių svarbiausias – šeima – valstybės pamatas. LGBT ideologija, visų pirma, skirta sunaikinti šeimą. Tai puikiai suprato bolševizmo ideologai 1917 metais, tai puikiai supranta finansinė oligarchija po šimto metų tęsianti šį šėtonišką savo eksperimentą.

Briuselio satanistai nemato pamatinės žmogaus teisės – gyventi oriai, t. y. gauti pajamas, kurios patenkintų minimalius žmogaus poreikius. Ar normalu, kad „pabėgėliams“, atvykusiems iš Afrikos į Italiją, mokėtų kasdien po 35 eurus „smulkioms išlaidoma“, be to suteiktų būstą, maistą, drabužius ir baldus, kai tuo tarpu ES gyventojai „gerovės valstybėje“ Lietuvoje, būtų priversti gyventi už kelis eurus per dieną. Būtent tiek lieka keliems šimtams tūkstančių Lietuvos gyventojų! Briuselis aklas ir šios siaubingos diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimo nemato.Visą šią pensininkų ir vaikus auginančių šeimų diskriminaciją Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vadina „pozityviąja diskriminacija“. Tai ne Lietuviškų klapčiukų sugalvotas terminas. Šį terminą yra sugalvoję Briuselio išsigimėliai, kad pasityčioti iš skurstančių europiečių, kurių genocidą vykdo šie satanistai. O kad Briuselį valdo satanistai, galima suprasti vien prisiminus San Gotaro tunelio po Alpėmis atidarymo ceremoniją, kurioje dalyvavo visas ES elitas. Šitiems satanistams, manau, yra paranku rūpintis saujele lytinių iškrypėlių, kokiais jie ir patys dažniausiai yra ir kuriuos pusiau privati globalistinė Pasaulio sveikatos organizacija iš psichinių ligonių kategorijos per kelis dešimtmečius padarė „normaliais“, o ne šimtu milijonų skurstančių ES gyventojų.


San Gotaro Alpių tunelio atidarymo ceremonija 2016 metais. Didžiausia ES masonų-satanistų bakchanalija įvyko 2016 metais, kuomet buvo atidaromas San Gotaro Alpių tunelis. Čia vyko normalų žmogų pribloškianti satanistų orgija, į kurią buvo sukviesta visa ES valdžia ir satanistinis Europos “elitas”.

https://youtu.be/JJnHJYosvlc
Ką gi mums rengia Briuselio satanistai artimiausiems 5 metams.


Lapkričio 12 dieną EK spaudos tarnyba pateikė penkių metų strategiją, skirtą užtikrinti lygybę LGBT atstovams. Ši strategija apima problemas su kuriomis susiduria LGBT atstovai. Ji apima keturias pagrindines kryptis: kovą su diskriminacija, saugumo užtikrinimą, sukūrimą inkliuzinių bendruomenių, ES vaidmenį siekiant LGBT lygybės visame pasaulyje.

Komentuodama šią ES LGBT strategiją, Eurokomisarė Lygybės politikai Helena Dalli (Malta) pasakė, kad „lygybė ir diskriminacijos nebuvimas yra pagrindinės ES vertybės“. „Tai reiškia, kad visi žmonės Europos Sąjungoje jaučiasi laisvai ir saugiai...“ - pasako komisarė ir tuo atvirai tyčiojosi iš didelės dalies ES ir Lietuvos gyventojų. Bet pasirodo, komisarei rūpi ne šimto milijonų ES gyventojų diskriminacija, šių žmonių savijauta. Jai rūpi tik LGBT ir ji tęsia, kad tiktai „...LGBT atstovai neturi bijoti diskriminacijos arba prievartos dėl seksualinės orientacijos, genderinio identiteto, seksualumo reiškimo arba lytinės priklausomybės“.

Kaip tai lengva rūpintis saujele po ES gastroliuojančių iškrypėlių, bet ignoruoti šimto milijonų ES gyventojų žmogaus teises.Manau, negalima leisti Briuseliui sunaikinti lietuvišką šeimą, negalima Briuseliui leisti tyčiotis iš žmogaus teisių! Manau, „Kartagina turi būti sugriauta!“

Nuorodos:

http://lebionka.blogspot.com/2017/12/lietuvius-pabegeliu-atzvilgiu.html

http://lebionka.blogspot.com/2020/05/covid-19-satanistai-ir-skirmanto_5.html

https://www.dw.com/ru/evrokomissija-predstavila-strategiju-obespechenija-ravenstva-dlja-lgbt/a-55580449

Panaudotas dienraščio"Respublika" piešinys.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą