2021-08-09

Kun.- kapeliono majoro A.Bulotos kreipimasis į rugpjūčio 10 d. mitingo dalyviusGerbiami Lietuvos žmonės,

Vienintelė jėga, į kuria šiomis dienomis dar galima kreiptis – Lietuvos piliečiai, kurie gelbėjo Lietuvą sausio 13.

Jo eminencija kardinolas V. Sladkevičius, aukščiausias moralinis autoritetas Lietuvoje sunkiais okupacijos metais, išreiškė savo gilų pasitikėjimą manimi ir skyrė besikuriančios Lietuvos kariuomenės dvasios vadovu – kapelionu.

Šiandieną su šauksmu ir skausmu klausiu: - Kodėl nestojo kariuomenės ir policijos kapelionai Garliavoje prieš neteisėtus policijos veiksmus laužiantis į neliečiamybės imunitetą turinčios teisėjos N. Venckienės namus, kodėl tampė senelius ir automatais mušė gulinčius ant žemės žmones.

Joks karininkas, joks kariškis neturi, netgi įsakius, vykdyti antihumaniškus veiksmus prieš beginklius piliečius. Čia turėjo stovėti policijos ir kariuomenės kapelionai, ir neleisti vykdyti smurto. Prezidentės žodžiai: „prievarta prieš mergaitę negalima.“

Nebuvo galima, Ministre R. Juknevičiene, pareigūnams vykdyti Jūsų įsakymo šaudyti guminėmis kulkomis į mitinguojančius prie Seimo.

Nebuvo galima pasitelkti kariuomenės riboti piliečių judėjimo Lietuvoje. Tam yra policija ir civiliai savanoriai.

Šiomis dienomis pamačiau kitą skaudų dalyką, paruoštą įstatymo formą, naudoti kariuomenės jėgą prieš piliečius. Ar šių įstatymų svarstyme dalyvavo nors vienas kariuomenės kapelionas?

Po statuto įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimais rašoma: „Skelbiu šį Lietuvos respublikos Seimo priimtą įstatymą. Respublikos Prezidentas.“ Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas G. Nausėda.

Kaip kapelionas sakau: „ateikite Prezidente į tautos mitingą, atsiprašykite už tuos, kurie vis labiau ES klystkelių direktyvomis žemina Lietuvą ( I.Šimonytės pasisakymas: “ką pasakys ES“) ir skaldo Lietuvą iki Apartheido padėties. Kodėl į Jus kreipiuosi Prezidente? Mes, okupuotos Lietuvos ginkluoto ir neginkluoto pogrindžio rezistentai, politiniai kaliniai, Nepriklausomybę iškovojome kartu su laisvės Lietuvai trokštančiais piliečiais, Laisvę Lietuvai sausio 13. 14 Laisvės gynėjų žuvo. Amžiną atilsį jiems Viešpatie.

Jūs tada, Prezidente, sėmėtės žinių užsienio universitetuose. Dabar matau, kad kova prieš Lietuvos piliečius vyksta nuožmesnė, vykdant Briuselio direktyvas, verčiant Lietuvą pafrontės respublika. Ir nematydamas į ką dar galima Lietuvoje kreiptis dėl esamos padėties, išskyrus Lietuvos piliečius, aš dar asmeniškai kreipiausi į Jūsų, Prezidente, tėvelį prašydamas, kad jis paskatintų Jus įgytas užsienio universitetuose žinias panaudoti Lietuvos vienijimui. Manau, kad tėvo žodis nebuvo išgirstas, jei ketinate pritarti įstatymams naudoti kariuomenės jėgą prieš piliečius. Esate, Prezidente, mano nuomone, negeras tėvo vaikas.


Sudiev. Pagarbiai, LR kariuomenės vyriausiasis kapelionas-majoras, tarptautinės taikos palaikymo karys Alfonsas Bulotas. 2021 08 10Komentarų nėra:

Rašyti komentarą